Æg­te­pagt

Gammeldags vægt
Æg­teskab skatHvad er æg­teskab skat?
Et ægtepar i London.
Bryl­lup i ud­lan­det Vil du giftes i ud­lan­det?
To personer i rummet. Den anden spiller guitar.
De juri­diske for­de­le ved at være gift Ved ind­gå­else af æg­teskab opstår der nogle ret­tig­he­der og for­plig­tel­ser.
ringar.jpg
Æg­te­pagt: Gratis ska­be­lon og ek­semp­lerHar du brug for en ska­be­lon til at lave din egen æg­te­pagt?
En person skriver.
Gæld og arvVidste du, at som regel arver man nemlig ikke gæld?
Kvinde hopper med redningsvest på
Kan det betale sig at lave en æg­te­pagt?Hvis du snart skal giftes, virker en skils­mis­se for­ment­lig utæn­ke­lig.
et par sidder og drikker kaffe på en cafe og holder i hånd
Æg­te­pagt ved døds­faldÆg­te­pagt ved døds­fald, alt efter hvil­ken type særeje du vælger.
To personer og en hund.
Før­tids­pen­sion for sam­le­vendeHvad er før­tids­pen­sion for sam­le­vende?
Pengar i en glasburk som ligger på sida och pengar på bordet
Se­pa­ra­tion og skils­mis­se uden en æg­te­pagt - bo­de­ling i prak­sisUden en æg­te­pagt skal hele jeres formue ved skils­mis­se deles li­ge­ligt.
Familie middag
For­mu­e­fæl­les­skab og æg­te­pagtHvad i al­ver­den er for­mu­e­fæl­les­skab?
to personer på stranden.
Værd at vide om Per­son­bo­genPer­son­bo­gen in­de­hol­der for­skel­lige re­gi­stre­rede ret­tig­he­der.  
Par på molen
Æg­teskab eller sam­le­vende - hvad er det rette for os?Æg­teskab eller sam­le­vende? Få et over­blik og træf det rette valg for jer
Mies ja nainen allekirjoittavat asiakirjaa
Hvad er særeje?Tre former for særeje, som man kan be­nyt­te og kom­bi­nere i en æg­te­pagt.
Two people sitting at a table
Æg­te­fæl­lebi­drag – hvor­når, hvor­dan og hvor meget?Æg­te­fæl­lebi­drag er et bidrag, der ydes fra den ene æg­te­fæl­le i en pe­ri­ode
Et par sidder på en bro.
Af­lys­ning af en ek­si­ste­rende æg­te­pagtFor at aflyse en æg­te­pagt, skal der op­ret­tes en ny æg­te­pagt.
To mennesker krammer.
Gen­si­dig for­sør­ger­pligt for sam­le­vendeGen­si­dig for­sør­ger­pligt for sam­le­vende: Hvor­dan er reg­ler­ne?
Hvad betyder ægteskabsloven?
I skal giftes, men hvad in­de­bæ­rer det? Hvad et æg­teskab in­de­bæ­rer på det juri­diske plan?
Ægtepagt med to ringe
Op­ret­telse af en æg­te­pagt efter vi­el­senEn æg­te­pagt in­de­hol­der, hvor­dan for­mu­en skal for­de­les ved æg­te­ska­bets ophør
Sko til brudepar
Bor­ger­lig vielseI Dan­mark bliver hvert andet par bor­ger­ligt viet.
Lykkeligt par på banen
Hvor­dan af­ly­ser jeg en æg­te­pagt?Du kan komme i en si­tu­a­tion, hvor du ønsker at aflyse en æg­te­pagt.
en familie på fem holder i hånd og går i naturen
Æg­te­pagt før eller efter æg­teskabHvor­når er det bedst at lave en æg­te­pagt?
Fuldstændigt særeje
Fuld­stæn­digt særeje - alt du skal vide Fuld­stæn­digt særeje er et juri­disk begreb.
Aegtepagt online
Kan æg­te­pag­ten indgås online?Nu til dags er der mange flere æg­te­par, der går fra hin­an­den.
ægtepagt og pension
Æg­te­pagt og pen­sionDu kan vælge, at din pen­sion skal deles som led i til­fælde af skils­mis­se.
Riger i vatten
Se­pa­ra­tion og skils­mis­se med en æg­te­pagt - bo­de­ling i prak­sisMed en æg­te­pagt, kan I sikre jeres øko­no­miske hensyn.
Bryllup
Æg­te­pagt pris i 2024Hvor meget koster det at få lavet en æg­te­pagt?
Tinglyser ægtepagt
Hvor­dan ting­ly­ser man en æg­te­pagt?Vidste du, at en æg­te­pagt skal ting­ly­ses?
Bryllopstoj
Bryl­lup­støj og dres­scodeHvad må jeg egent­lig have på?
Nainen nauttii vapaudesta avioeron jälkeen
4 ek­semp­ler på, hvor­dan en skils­mis­se kan ru­i­nere digHvor­for en æg­te­pagt kan være en god ide.
Solnedgang i en dal
Op­hæ­velse af en æg­te­pagtOp­hæ­velse af en æg­te­pagt kræver begge par­ters enig­hed.
Useat hääparit tekevät avioehtosopimuksen
Hvad er en æg­te­pagt?Det be­hø­ves hver­ken at være dyrt eller tage lang tid at lave en æg­te­pagt.
Ægtepagt og arv
Sådan kan en æg­te­pagt på­virke arvOpret en æg­te­pagt med særeje for at undgå for­mu­e­fæl­les­skab.
Ægtepar ved en flod
Nor­disk un­der­sø­gelse: Æg­te­pagt er det mest for­sømte do­ku­ment i Dan­markI Norden har dan­skere de hø­je­ste ud­gif­ter til juri­diske do­ku­men­ter.
Særeje hus
Særeje og husMed en æg­te­pagt kan du be­stem­me, at fast ejen­dom skal være særeje.
Ægtepar på stranden.
Op­ret­telse og ting­lys­ning af en æg­te­pagt – hvor­dan fo­re­går det? Hvor­dan op­ret­tes en gyldig æg­te­pagt?
Alle juridiske forhold fra start til slut online.