Valtakirja

Valtakirja on asiakirja, jonka avulla voit valtuuttaa läheisen ihmisen hoitamaan asioita puolestasi. Valtakirja voi tulla tarpeeseen monissa elämäntilanteissa, kuten sairauden tai ulkomaanmatkan takia.

Valtakirjoja on olemassa erilaisia tarkoituksesta riippuen. Asiakirjan sisältö voi kuitenkin olla vapaamuotoinen.

Kokemuksia Aatoksesta

Jo yli 130 000 käyttäjää

Usein kysyttyjä kysymyksiä valtakirjasta

Valtakirja on virallinen asiakirja

Käytännössä valtakirja tarkoittaa siis oman päätäntävallan luovuttamista tietyissä oikeustoimissa toiselle henkilölle. Valtakirja on kuitenkin aina henkilökohtainen eli valtuutuksen saaja ei voi siirtää sitä eteenpäin.

Valtakirjalla voi tehdä seuraavia asioita:
  1. Hoitaa pankki- tai postiasioita ja asioida viranomaisten kanssa
  2. Hoitaa kuolinpesän asioita
  3. Tehdä oikeudellisesti päteviä päätöksiä toisen henkilön puolesta

Valtakirjoja on kahdenlaisia

Valtakirjoja on olemassa kahdenlaisia: yksilöity ja avoin valtakirja. Lisäksi valtakirja voi olla määräaikainen tai voimassa toistaiseksi.

Yksilöity valtakirja valtuuttaa toisen henkilön hoitamaan ainoastaan tiettyjä ennalta määriteltyjä oikeustoimia. Yksilöidyn valtakirjan voimassaolo päättyy kuitenkin aina siihen, kun valtakirjassa mainittu oikeustoimi, kuten vaikkapa postipaketin noutaminen postista, tulee suoritetuksi.

Avoin valtakirja on yleisluontoinen eli se koskee valtuuttajan kaikkia hoidettavia asioita.

Toistaiseksi voimassa olevan avoimen valtakirjan voimassaolo sen sijaan jatkuu siihen saakka, kunnes valtuuttaja peruuttaa valtuutuksen.

Valtakirja kuolinpesän asioiden hoitamista varten

Kuolinpesän hoitaminen on useimmiten kuolinpesän osakkaiden vastuulla. Halutessaan kuolinpesän osakkaat voivat valtuuttaa yksittäisen osakkaan tai muun henkilön hoitamaan kuolinpesän asioita.

Valtuuttamista varten tulee luoda valtakirja, joka voi tarpeista riippuen olla joko avoin tai yksilöity. Valtuutetun toimenkuvan lisäksi osakkaat voivat sopia myös muista sopimuksen yksityiskohdista, kuten valtuutuksen kestosta, valtuutetulla maksettavasta palkkiosta sekä kulukorvauksesta.

Kuolinpesän osakkaat voivat halutessaan valtuuttaa useita henkilöitä hoitamaan kuolinpesän yhteishallintoa. Tällöin kukin valtuutetuista hoitaa hänelle asetettuja tehtäviä.

Oletko nähnyt Aatoksen mediassa?

Hoida lakiasiakirjat valmiiksi Aatoksessa

  • Tee testamentti, avioehto, edunvalvontavaltuutus tai hoitotahto
  • Heti valmiiksi ilman odottelua
  • Räätälöity tarpeisiinne
  • Lakiasiantuntijan apu sisältyy hintaan