Väl­tä ylei­sin vir­he pe­rin­nön ar­vos­ta­mi­ses­sa

Blommor på bordet.
Logo_blue.png
Aatos
1.6.2022 ● 1 minuutti
Varojen arvostaminen perintö ja lahjaverotuksessa

Verohallinto julkaisee säännöllisin väliajoin uuden version verottajan ohjeesta varojen arvostamiseen perunkirjoituksessa. Uusimman ohjeen löydät täältä.

Arvon määrittämisessä lähtökohtana on käyvän arvon periaate. Käyvällä arvolla tarkoitetaan sitä todennäköistä luovutushintaa, joka omaisuudella oli kun verovelvollisuus alkoi. Perinnön osalta verovelvollisuus alkaa perittävän kuolemasta.

Yleinen harhakäsitys perunkirjoituksesta

Perunkirjoitus ei ole vain vainajan varojen selvittämistä ja arvostamista. Jos vainaja oli kuollessaan naimisissa, pitää selvittää myös eloonjääneen puolison omaisuus. Tätä varten tarvitaan tieto muun muassa avioehdosta.

Molempien puolisoiden omaisuus täytyy selvittää, jotta saada selville tasingon määrä. Avio-omaisuuden säästöt lasketaan yhteen ja saatu yhteismäärä jaetaan kahdella. Varakkaampi puoliso maksaa toiselle tasinkoa niin paljon, että kummallakin puolisolla on omaisuutta yhtä paljon. Lesken ei kuitenkaan tarvitse maksaa tasinkoa vainajan perillisille.

Miten helpottaa varojen arvostamista?

Vainajan ja lesken varat kannattaa jakaa eri luokkiin arvostamista varten. Omaisuuden arvostaminen tapahtuu eri tavalla riippuen siitä, mihin luokkaan omaisuus kuuluu.

Jaa omaisuus ja velat seuraaviin luokkiin:

 1. Säästöt ja arvopaperit
 2. Asunto-osakkeet ja kiinteistöt
 3. Ajoneuvot
 4. Irtaimisto ja muu varallisuus
 5. Yritys- ja maatilavarallisuus
 6. Lainat
 7. Laskut
 8. Hautajaiskulut
 9. Perunkirjoituskulut
 10. Lahjat ja ennakkoperintö
 11. Vakuutuskorvaukset

Mikä on helpoin tapa arvostaa omaisuus?

Perunkirjoitus kannattaa tehdä Aatoksen perunkirjoituspalvelussa. Palveluun lisätään vainajan omaisuus eri omaisuusluokittain, joka vastaa verottajan ohjetta.

Jokaisen omaisuusluokan kohdalla palvelu pyytää vain tarpeelliset tiedot arvostusta varten. Palvelu tekee kaikki pakolliset ja usein erittäin monimutkaiset laskutoimitukset tasingon, vainajan perinnön ja perillisten perintöosien määrittämiseksi. Lopputuloksena on pätevä ja verottajan hyväksymä perukirja.