Pe­run­kir­joi­tus

Virallisia papereita ja kohta allekirjoitusta varten
Pe­ru­kir­jan liit­teetPerukirjan liitteet eroavat siitä, millaisesta perukirjasta on kyse.
Kolme sisarusta
Pe­rin­tö­kaari: si­sa­ruk­setTiedätkö, milloin sisarukset perivät toisensa?
Blommor på bordet.
Väl­tä ylei­sin vir­he pe­rin­nön ar­vos­ta­mi­ses­saVarojen arvostaminen perintö ja lahjaverotuksessa.
perunkirjoitus nakyma (1).jpg
Pe­run­kir­joi­tus ja us­kottu miesUskotut miehet arvioivat perukirjaan ilmoitetun omaisuuden.
Ihmiset kerääntyneet yhteen
Kuo­lin­pe­sän osak­kaatKäymme läpi, mitä erilaiset kuolinpesän osakkaat tarkoittavat.
Perintoveroilmoituksen tekeminen
Mil­loin pe­rin­tö­ve­roil­moi­tus on teh­tävä?Perintöveroilmoitus on verottajalle toimitettava asiakirja.
Käsi pitelee pientä herätyskelloa
Voiko pe­run­kir­joi­tuk­seen saada li­sä­ai­kaa?Voit hakea perunkirjoituksen lisäaikaa Verohallinnolta kirjallisesti.
Keltainen puutalo
Lain­huuto kuo­lin­pe­sässäLainhuuto tulee tehdä aina silloin, kun kiinteistön omistaja vaihtuu.
Kansioita pinottuna päällekäin
Va­rat­to­man pe­run­kir­joi­tusMiten varattoman perunkirjoitus tehdään?
Kyyhkynen laskeutumassa kerrostalon pihalla.
Pe­sän­sel­vit­täjä hoitaa kuo­lin­pe­sän ja­ko­kun­toonKuolleen henkilön varoja ja velkoja kutsutaan kuolinpesäksi.
Ihmiset kokoustavat pöydän ympärillä
Mitä ta­pah­tuu pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suudessa?Perunkirjoitustilaisuuden voi järjestää fyysisesti tai etänä.
Mies puhelimella kirjastossa
Pe­run­kir­joi­tus itse teh­ty­näPerunkirjoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta.
Kirjahylly ja nojatuoli
Mikä on kuo­lin­pesä?Selvitimme yleisiä käytänteitä, miten kuolinpesää kannattaa selvittää.
Mies ja nainen allekirjoittavat asiakirjaa
Mikä on pe­ru­kir­ja?Perukirjassa vainajan omaisuus ja velat listataan tarkasti.
Sukulaisia rivissä
Pe­rin­tö­kaa­ri – Tär­keim­mät koh­dat se­li­tet­tyi­näPerintökaaren kohdat ovat vaikealukuisia, tärkeimmät kohdat selitettyinä.
grandma.jpeg
Alai­käi­nen pe­ril­li­nenAlaikäinen lapsi voi olla perillinen sukulaisuuden tai testamentin kautta.
Veroilmoitus ja puinen leimasin
Pe­ru­kir­ja ve­rot­ta­jal­leKopio perukirjoituksesta täytyy muistaa lähettää verottajalle ajoissa.
Vanhoja valokuvia puisessa rasiassa
Pe­rin­nös­tä luo­pu­mi­nenPerinnöstä luopuminen on mahdollista, mutta ehdoissa on eroja.
Ihmisiä hautausmaalla.
Pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­nen kuo­lin­pe­sän ti­liltäVoiko perintöveron maksaa kuolinpesän tililtä?
Perunkirjoitus Aatoksessa
Pe­run­kir­joi­tus etänä Aa­tok­sessaTiesitkö, että perunkirjoituksen voi tehdä kokonaan etänä?
Muistilista perunkirjoituksen tekemiseen
Pe­run­kir­joi­tus – muis­ti­listaKokosimme muistilistan perunkirjoituksen tekemiseen.
Kahvilassa työskentelemässä
Mil­loin tar­vi­taan täy­den­nys­pe­ru­kirja?Täydennysperukirja vaaditaan, jos ilmi tulee uusia varoja tai velkoja.
Henkilö kirjoittaa kuulakärkikynällä paperille.
Pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mi­nen Tiesitkö, että perukirjan vahvistaminen on vapaaehtoista?
Tyhjä lompakko
Vel­ka kuo­le­mas­sa - jou­tuvatko pe­ri­jät mak­sa­maan?Velat eivät periydy, mutta ne aiheuttavat paljon työtä.
Arkisto, jossa tallelokeroita.
Van­ho­jen pe­ru­kir­jo­jen säi­lyt­tä­mi­nenAlkuperäiset perukirjat on hyvä säilyttää perikunnan arkistossa.
Sukulaiset kokoontuvat olohuoneessa
Tes­ta­men­tin tie­dok­sian­toKaikille perillisille on kerrottava testamentin olemassaolosta.
Taskulaskin ja muistiinpanovälineet
Miten tehdä kuo­lin­pe­sän ve­roil­moi­tus?Kerromme, kuinka kuolinpesän veroilmoitus tehdään.
Laskin
Pe­ru­kir­jan vä­hen­nyk­setPerukirjaan voi merkitä tiettyjä vähennyksiä.
Perhe kokoontunut muistelemaan vainajaa
Il­mai­nen pe­ru­kirja malliIlmainen perukirja malli voi auttaa perunkirjoituksen luomisessa.
Virkailija auttaa naista tietokoneen äärellä
Hae apua pe­run­kir­joi­tuk­seen oi­keus­a­pu­toi­mis­toltaMilloin ja miten voi saada oikeusapua perunkirjoitukseen?
Meri ja taivas
Kuo­lin­pe­sän kon­kurssiTiedätkö, milloin kuolinpesä voi joutua konkurssiin?
Silmälasit sopimuksen päällä
Pe­run­kir­joi­tuk­sen val­ta­kirjaValtakirjaan tarvitaan kaikkien kuolinpesän osakkaiden allekirjoitukset.
Äiti ja poika hautajaisissa
Pe­run­kir­joi­tuk­sen hin­ta vuon­na 2024Perunkirjoitukseen ei ole pakko hankkia juristia.
Henkilö käyttää tietokonetta.
Mitä ta­pah­tuu pe­run­kir­joi­tuk­sen jäl­keen?Perunkirjoituksen jälkeen voidaan suorittaa ositus ja perinnönjako.
Tietokone, muistiinpanovälineet ja silmälasit pöydällä.
Luo­vu­tus­voit­to­vero kuo­lin­pe­sässäMilloin kuolinpesän omaisuuden myynnistä maksetaan luovutusvoittoveroa?
Valkoisia kukkia
Mikä on pe­ru­kir­jan riit­tävä su­kusel­vi­tys?Kerromme, mitä perukirjan riittävä sukuselvitys tarkoittaa.
Toimistorakennuksen ulkoseinä
Mil­loin pe­ru­kir­ja pi­tää toi­mit­taa Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon?Jäljennös perukirjasta lähetetään DVV:lle, jos perillisenä on alaikäinen.
Lakiasiat heti valmiiksi netissä.
© Aatos Legal Technology 2024