Sam­bo­av­tal: vad in­ne­bär sam­bo­la­gen?

Hus
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-31 ● 5 minuter
Vad säger sambolagen och när träder det i kraft. Sambolagen har även regler för hur en bostadsrätt ska delas. Alltmer par skriver ett samboavtal för framtiden.

Sambor är enligt sambolagen två personer som i ett parförhållande bor tillsammans och har ett gemensamt hushåll.

Vanligtvis ska samborna bo tillsammans 6 månader för att de ska vara fråga om ett samboförhållande, men ibland är redan några veckor varit tillräckligt.  

Vad är gemensamt hushåll?

Sambor är två personer som har ett gemensamt hushåll, men vad menas som gemensamt hushåll och vad räknas som gemensamt hushåll?

Det finns ingen exakt definition, men man kan anse att ni har ett gemensamt hushåll om ni delar på vardagliga sysslor och utgifter.

Tvä sambor gör mat tillsammans.

Vad är sambolagen tillför?

Sambolagen skyddar den ekonomiskt svagare sambon.

Sambolagen ger er båda rätt att begära att värdet av er samboegendom ska likadelas. Egendomen ska likadelas oavsett vem som köpt egendomen.

Även om sambolagen till en viss del ger sambor samma rätt som gifta makar innebär sambolagen inte att sambor ärver varandra och samboegendomen delas endast om en av er begär det.  

Hur fungerar det när man är sambo enligt sambolagen?

Sambolagen påverkar främst hur er egendom fördelas om förhållandet upphör. Vid en separation har båda rätt att begära bodelning inom ett år efter att ni flyttat isär.

Samboegendom är parternas gemensamma bostad och gemensamt bohag. Gemensamt bohag är egendom som införskaffats för gemensam användning, till exempel möbler, hushållsmaskiner, konst, prydnader, tv och radio.

Ni kan undvika sambolagens regler enbart genom att skriva ett samboavtal. Om ni skrivit ett samboavtal delas er egendom enligt avtalet och inte enligt sambolagen.

Finns det några regler om bostäder och hus i sambolagen?

Sambolagens regler gäller även för hus och bostäder.

Enligt sambolagen ska värdet av en bostad som köpts för er gemensamma användning delas lika mellan er om förhållandet upphör. Bostaden ska delas lika även om ni betalat olika mycket för bostaden.

Om ni vill att er bostadsrätt delas enligt hur mycket ni äger av bostaden måste ni skriva ett samboavtal och i köpebrevet tydligt ange hur ni äger bostaden.

Om en av er flyttar in i en bostadsrätt som den andra äger ska bostadsrätten inte hälften delas eftersom den inte köptes för er gemensamma användning.

Färgglada höghus i Stockholm

När upphör samboförhållandet enligt sambolagen?

Ett samboförhållande upphör om:

  • ni flyttar isär
  • en av er avlider
  • ni gifter er, eller om en av er gifter sig

Om förhållandet upphör kan ni begära bodelning, en bodelning måste inte göras om ni gifter er med varandra.

Läs mer om vad säger sambolagen om bodelning?  

Vad säger sambolagen vid separation?

Vid en separation har ni båda rätt att begära bodelning om ni inte avtalat bort den rätten i ett samboavtal. Endast genom att begära bodelning kan er samboegendom delas lika mellan er.

Begäran om bodelning ska framställas senast inom ett år efter att ni flyttade ifrån varandra.

Vad är enskild egendom i samboavtal?

Enskild egendom är den egendom som enligt samboavtalet inte ska ingå i en bodelning.

Exempelvis mm ni i ett samboavtal angett att matbord och tv inte ska ingå i en bodelning (inte ska delas lika mellan er) är matbordet och tv:n enskild egendom.  

Hur länge gäller sambolagen efter separation?

Det finns inget klart datum när sambolagen slutar att gälla efter en separation.

Det är möjligt att begära bodelning i enlighet med sambolagen ännu ett år efter att ni flyttat isär om ni inte avtalat annat i ett samboavtal. Därmed gäller sambolagen långt efter en separation.  

Hur gäller sambolagen vid dödsfall?

Sambolagen gäller också vid dödsfall. Om ena sambon dör har den efterlevande sambon rätt att att begära bodelning i enlighet med sambolagen. Begäran om bodelning ska framställas senast vid bouppteckningen.

Det är endast den efterlevande sambon som kan begära bodelning. Den först avlidne sambons släkt och arvingar kan inte begära bodelning. Om ingen begär bodelning behåller var sambo det de är ägare till.

Utan ett samboavtal kan fördelningen av samboegendomen få väldigt olika följder beroende på vem som går bort först.

Exempel 1: Den mer förmögne sambon går bort först

Sonja och Peter är sambor när Peter plötsligt dör. Sonjas samboegendom är värd 200 000 kronor och Peters samboegendom är värd 800 000 kronor.

De har inte skulder. Om Sonja begär bodelning har hon rätt till egendom värd 500 000 kronor och Peters dödsbo ska betala 300 000 kronor till Sonja.  

Exempel 2: Den mer förmögne sambon är den efterlevande sambon

Om Sonja hade gått bort först hade Peter antagligen inte begärt bodelning eftersom han då hade varit tvungen att ge egendom till Sonjas arvingar.

Peter begär inte bodelning och behåller därmed hela sin egendom och Sonjas arvingar ärver endast samboegendom som är värd 200 000 kr.

Vem ärver om man är sambo?

Ett samboavtal påverkar inte arv och sambor ärver inte varandra. Om ni vill ärva varandra måste ni skriva ett testamente.

Om sambor inte skrivit ett testamente ärver den avlidnes barn eller barnbarn och om det inte finns barn ärver föräldrar eller syskon. Det kan leda till intressanta situationer där den avlidnes föräldrar äger hälften av sambornas bostadsrätt tillsammans med den efterlevande sambon.

Läs mer

Vid dödsfall vem förvärvar huset?

Vem som förvärvar huset vid dödsfall beror på vem som äger huset och om ni har ett testamente. Om ni inte har ett testamente har den efterlevande och den avlidnes arvingar rätt till hälften av värdet av samboegendomen var.

Om huset ägdes av en av er redan före ni blev sambor kommer huset inte ingå i en bodelning och huset tillfaller den som ägde huset.

Den efterlevande sambon har rätt att bo kvar i huset om värdet av huset faller inom dennes andel av vad denne ska få vid bodelningen. Om huset är mer värt än vad som bodelningen ger rätt till får den efterlevande sambon bo kvar om sambon kan kompensera dödsboet.

Exempelvis om bodelningen anger att efterlevande sambon och dödsboet har rätt till 500 000 kr var och huset är värt 100 000 000 kronor måste efterlevande sambon kompensera och ge dödsboet 500 000 kr för att kunna bo kvar i huset.

Rött hus med vita knotar.

Vad säger sambolagen om skulder?

Enligt 13 § i sambolagen (2003:376) ska skulderna beaktas och avräknas före värdet av samboegendomen räknas samman och delas på hälften.

Det innebär att om en sambo är så överskuldsatta att den inte har någon egendom kommer samborna endast dela lika på den andra sambons samboegendom.

Samboavtal enkelt online hos Aatos

För att göra ett samboavtal hos Aatos behöver ni inte känna till lagparagrafer eller veta hur ett samboavtal skrivs.

Det finns heller inget behov att boka tid hos en jurist då avtalet upprättas fullständigt online. Tjänsten förstår er situation och baserat på det upprättas ett samboavtal som är anpassat för just er.

Om ni har frågor kan ni kontakta vår kundtjänst via chatt eller e-post, utan extra kostnad. Aatos juridiska team hjälper direkt om ni har frågor.

Samboavtalet upprättas genom att ni svarar på enkla frågor och sedan genereras ett skräddarsytt avtal. Här kan ni även se samboavtal exempel.

Skriva ett juridiskt korrekt samboavtal idag.