Sam­bo: vad sä­ger sam­bo­la­gen om bo­del­ning?

Nycklar i handen
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-30 ● 9 minuter
Vad är bodelning och vad händer vid en bodelning? Enkelt förklarat och vad du måste känna till.

När ett samboförhållande upphör ska en bodelning ske om någon av samborna begär det. Bodelning betyder att sambornas samboegendom delas lika mellan dem, oberoende av vem som köpt egendomen.

Även om en bodelning för sambos kan likna en bodelning för gifta makar finns det betydande skillnader. För det första måste sambor begära bodelning och för det andra likadelas endast samboegendom medan all egendom ingår i en bodelning för makar.

Vad innebär det att begära bodelning enligt sambolagen?

Att begära bodelning innebär att den ena sambon meddelar den andra sambon att en bodelning ska ske.

Båda samborna har lika rätt att begära bodelning och en sambo kan inte undvika att medverka i en bodelning när en begäran om bodelning har framställts. Det finns inte en rätt att vägra bodela.

Det enda sättet att undvika en bodelning är att skriva ett samboavtal. Längst ner i artikeln kan ni se en överblick på hur samboavtal skrivs och vad det kostar.

Det finns inga exakta regler för hur man meddelar den andra sambon att man vill ha en bodelning. Det kan ske både muntligt och skriftligt.

Vi rekommenderar att begäran görs skriftligen så att det finns bevis för att du har begärt om bodelning.

Begäran om bodelning kan skrivas så här:

Jag, Anna Svensson (123456-6789) begär härmed att en bodelning ska genomförs i enlighet med sambolagen (2003:376) mellan mig och Lars Johansson (654321-6789).

Läs mer om sambors arvsrätt

När ska begäran om bodelning meddelas?

Vid en separation ska begäran om bodelning framställas senast ett år efter att samborna flyttade isär och förhållandet upphörde.

Vid dödsfall kan endast den efterlevande sambon begära bodelning. Begäran om bodelning ska meddelas senast i samband med bouppteckningen.

Vad händer om sambo inte begär bodelning vid dödsfall?

Om en sambo inte begär bodelning vid ett dödsfall behåller den efterlevande sambon sin egendom och den avlidnes arvingar ärver den egendom som den avlidne ägde.

Ingen egendom delas på hälft mellan samborna.

Vad ingår i en bodelning mellan sambor?

I en bodelning ingår samboegendom om samborna inte bestämt annat i ett samboavtal.

I samboavtal kan samborna redan under eller före samboförhållandet avtala att ingen bodelning ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i en bodelningen.

Samboegendom är bostad och bohag som köpts för sambornas gemensamma bruk. Om samborna hade egendomen redan före de flyttade ihop ska egendomen inte ingå i en bodelning.

Även egendom som en av samborna har fått i arv, gåva eller testamente kan vara samboegendom. Om det är samboegendom ska även den här typen av egendom likadelas.

Vad ingår i bodelning vid dödsfall?

Samma egendom ingår i en bodelning vid separation och vid dödsfall.

Både vid dödsfall och vid separation ska sambornas bostad och bohag som de skaffat i syfte att använda tillsammans delas lika om en av dem begär bodelning.

Kom ihåg att sambor måste skriva ett testamente för att ärva varandra.  

Vad är bohag enligt sambolagen?

Bohag som ska ingå i en bodelning är lös egendom som köpts för bådas användning.

Till exempel möbler är samboegendom och om en av samborna köpt en soffa eller ett matbord är presumtionen att egendomen köpts för sambornas gemensamma användning och ska därför ingå i en bodelning.

Bohag som ska ingå i en bodelning är exempelvis

 • Möbler
 • Utemöbler
 • Köksutrustning
 • Elektronik (TV, högtalare, playstation, dammsugare etc.)
 • Prydnadsföremål
 • Konst (även dyr konst)
 • Textilier
 • Böcker

Vad som inte ska ingå i en bodelning

 • Hobbyutrustning
 • Telefon
 • Dator
 • Bil
 • Djur
 • Sommarstuga
 • Pengar
 • Aktier
 • Företag

Vad säger sambolagen om bodelning av fastighet?

Om en fastighet eller bostad köpts för sambornas gemensamma användning och det är sambornas permanenta hem ska fastigheten eller bostaden ingå i en bodelning, oavsett vem som betalat mera för fastigheten eller bostaden.

Även om en av samborna sålt sin tidigare bostad och använt pengarna för att köpa en ny gemensam bostad ska värdet av lägenheten delas 50/50. Endast genom att skriva ett samboavtal är det möjligt att undvika detta.

Om samborna flyttar in i en bostad en av dem ägde redan före samboförhållandet och båda betalar för en renovering av bostaden eller amorterar på lån ingår bostaden inte i en bodelning eftersom den inte köpts för sambors gemensamma boende.

Om en bodelning leder till att en fastighet delats så att samborna får skilda andelar av fastigheten och det inte finns villkor för utbrytning innehar samborna fastigheten med samäganderätt.

bodelning-samboavtal.jpg

Vad innebär en bodelning och hur går det till?

Vid en bodelning ska samboegendom delas lika mellan samborna.

Vid bodelning anger var sambo värdet av deras respektive samboegendom och privat egendom samt skulder som berör både samboegendom och privat egendom. Skulderna får dras av från egendomen.

Huvudregeln är att privata skulder dras av från privat egendom och skuld som berör samboegendom dras av från samboegendom. Om det inte finns tillräckligt med egendom att dra av den privata skulden från, får skulden dras av från samboegendom.

Exempel 1: Bodelning utan samboavtal

Clarissa och Mats har flyttat isär och Mats har bett om en bodelning. De har inte ett samboavtal. Under förhållandet har Clarissa köpt deras gemensamma bostadsrätt för 4 miljoner kronor. Mats har köpt möbler och inredning för 400 000 kronor.

 • Clarissa: 4 Mkr
 • Mats: 400 000 kr
 • Sammanlagt: 4.4 Mkr

Clarissa och Mats har båda rätt till 2.2Mkr. Clarissa måste ge 1.8Mkr till Mats för att de ska ha lika mycket.

Exempel 2: Överskuldsatt sambo

Jonatan och Simon har separerat, de har inte ett samboavtal. De har betalat 5 miljoner kronor var för deras gemensamma bostad, och 20 000 kronor var för deras gemensamma bohag.

Simon har ingen privat egendom, men har privata skulder för 6 miljoner kronor. Jonatan har inga skulder.

 • Jonatans samboegendom: 5.2 Mkr
 • Simons samboegendom: 5.2 Mkr
 • Simons privata egendom: 0kr
 • Simons privata skulder: 6 Mkr

Eftersom Simon inte har privat egendom ska skulderna dras av från hans samboegendom. Värdet av samboegendomen kan aldrig vara mindre än 0 kr.

Efter att skulderna dragits av är värdet av Jonatans samboegendom värd 5.2 Mkr och Simon samboegendom är värd 0 kr. Det betyder att Simon och Jonatan ska dela på Jonatans egendom och Jonatan ska ge 2.6 Mkr till Simon.

Om de hade skrivit ett samboavtal hade Jonatan inte behövt dela sin samboegendom med Simon.

Dator på bordet

Samboavtal och skuldebrev vid olika kontantinsats i gemensam bostad

Om ni går in med olika kontantinsats när ni köper er gemensamma bostad men ni vill att båda ska betala lika mycket måste ni skriva ett samboavtal och ett skuldebrev. Ni måste skriva båda avtalen.

I skuldebrevet anger ni den summa som den som betalat mindre ska betala till den som betalat mera. I samboavtalet skriver ni att bostaden inte ska ingå i en bodelning.

Om ni inte skriver ett skuldebrev förlorar den av er som betalat mera möjligheten att kräva pengar av den som betalat mindre.

Om ni inte skriver ett samboavtal har skuldebrev ingen betydelse för alla skulder som berör samboegendom får dras av.

Här är tre exempel som förklarar situationen.

Exempel 1: Inget samboavtal och inget skuldebrev

Tanja och Magnus ska flytta isär och Magnus begär bodelning. Tillsammans har de köpt en bostad som är värd 2 miljoner kronor.

Magnus betalade 1 miljoner kronor kontant och Tanja betalade 2 miljon kronor kontant för bostaden. Vid en bodelning ska värdet bostaden delas på hälften och båda har rätt till 1.5 miljon kronor.

Tanja kan inte kräva att Magnus kompenserar henne för det hon betalade i kontantinsats.

Exempel 2: Endast skuldebrev

Om Tanja och Magnus skrivit ett skuldebrev var det stod att "Magnus ska betala 500 000 kr till Tanja" men inte gjort ett samboavtal där de skrivit ett bostaden ska vara utanför en bodelning kan Magnus dra av skulden eftersom skulden berör en bostad som är samboegendom.

Från sin andel av samboegendom hade Magnus kunnat dra av 500 000 kr. Därmed hade hans andel endast varit 500 000 kr och Tanjas andel är 2 miljon kronor. Totalt ska de dela på 2.5 miljoner kronor och båda har rätt till 1.25 miljoner kronor.

Tanja måste betala 750 000 kr till Magnus för att de ska ha lika mycket samboegendom efter bodelning.

Slutresultat: även om de skrivit ett skuldebrev kommer Tanja förlora pengar.  

Exempel 3: Samboavtal och skuldebrev

Om Tanja och Magnus skrivit både skuldebrev och samboavtal hade Tanja kunnat kräva att Magnus betalar sin skuld på 500 000 kr till henne och sedan hade de fått rätt till 1.5 miljoner kronor var.

På så sätt har båda betalat lika mycket för bostaden och båda får lika mycket vid en försäljningen

Ett annat alternativ för Tanja och Magnus hade varit att i köpebrevet ange att Magnus äger 1/3 av bostaden och Tanja äger 2/3 av bostaden. Om de även skrivit ett samboavtal där det står att bostaden inte ska ingå i en bodelning hade bostaden vid en försäljning deltas i enlighet med de andelar de äger av bostaden.

Om de inte hade skrivit ett samboavtal hade bostaden, trots noteringen i köpebrevet, delats 50/50 mellan dem.

Undantag från likadelning vid en bodelning

Det finns två undantag till att all samboegendom delas 50/50 vid en bodelning.

Om en likadelning av det som återstår av sambornas egendom när skulder avdragits är oskäligt kan slutresultatet jämkas så att båda behåller vad de är ägare till.

Ett annat undantag är den lilla basbeloppsregeln. Lilla basbeloppsregeln skyddar den efterlevande sambon om en av samborna dör. Regeln gäller endast om en av samborna avlider.

Regeln innebär att den efterlevande sambon alltid har rätt att få minst två prisbasbelopp, så långt som det finns samboegendom som räcker till det. Till exempel för år 2021 var två prisbasbelopp 95 200 kronor.

För år 2021 innebär lilla basbeloppsregeln att om det sammanlagda värdet av sambornas samboegendom är 95 200 kr har den efterlevande sambon rätt att få all samboegendom och den avlidnes arvingar ärver ingen samboegendom.

När även den efterlevande sambon gått bort är det dennes arvingar som ärver egendomen, inte den först avlidnes arvingar.

Hur skriver man samboavtal?

Enda sättet att avtala bort sambolagen och sambolagens bodelningsregler är genom att skriva ett samboavtal.

Det är möjligt att skriva ett samboavtal själv, hos en jurist eller genom att använda er av en juridisk onlinetjänst. Aatos är världens mest utvecklade onlinetjänst för konsumenter och idéen till företaget grundades på det faktum att det inte finns ett bra alternativ till dyra jurister.

Den juridiska sektorn har utvecklats långsamt och det tar lång tid och kostar mycket att skriva vanliga dokument hos en jurist. Därför grundades Aatos. Aatos är utvecklat av jurister och tekonologiexpterer och gör det möjligt att billigt, snabbt och enkelt upprätta juridiska dokument på nätet.

Eftersom samboavtalet kan skrivas på nätet finns det heller inget behov att boka mötet med träffa en jurist och ni kan upprätta det när och där det passar er bäst. Hemma från soffan eller från sommarstugan. Juridisk rådgivning ingår i priset.

samboavtal-hos-aatos.png

Vad kostar ett samboavtal?

Att skriva ett samboavtal hos en jurist är väldigt dyrt. Här är ett axplock på vad ett samboavtal kostar.

Notera även att det sällan är fråga om ett fast pris utan ett startpris och det slutliga priset framgår först från fakturan.  

Jurist 1: 1 900 kr

Jurist 2: 1 995 kr

Jurist 3: 2 050 kr

Jurist 4: 2 199 kr

Jurist 5: 2 490 kr

Jurist 6: 3 500 kr

Jurist 7: 4 000 kr

Läs mer

Vanligtvis ska samborna bo tillsammans 6 månader för att de ska vara fråga om ett samboförhållande, men ibland är redan några veckor varit tillräckligt.

Vi har samlat viktig artiklar om sambors och samboavtalet under.