Kan min sam­bo få rätt till min bo­stads­rätt?

Nycklar i handen
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-30 ● 6 minuter
När din sambo kan få rätt till halva bostaden eller huset du köpt. Har du tänkt på skriva ett samboavtal? Det här måste du veta om att vara sambo.

Det finns två olika situationer när din sambo kan få rätt till din bostadsrätt.

  1. om du köpt bostadsrätten för er gemensamma användning
  2. om din sambo behöver bostadsrätten om det är skäligt utgående från omständigheterna.

Den här artikeln behandlar först vad som gäller när man separerar som sambo och sedan när din sambo kan få din bostadsrätt.  

Vad gäller när man separerar som sambo?

Sambor är två personer som bor ihop och har ett romantiskt förhållande. Vanligtvis ska sambos ha bott ihop sex månader för att sambolagens regler ska gälla.

Vid en separation har ni båda rätt att be att värdet av er bostad och bohag som köpts för ert gemensamma bruk ska delas lika mellan er. Bohag är lös egendom så som köksutrustning, dammsugare, möbler och tv och playstation.

Egendomen delas vid en så kallad bodelning. Båda har rätt att begära bodelning inom ett år från separationen. Bodelning kan även begäras vid dödsfall.

Sambolagens bodelningsregler (2003:376) kan endast förbises genom att skriva ett samboavtal.

Kan min sambo få rätt till min bostadsrätt?

Ja, din sambo kan få rätt till din bostadsrätt. Enligt sambolagen ska värdet av er bostad delas på hälften om ni eller en av er köpt bostaden för er gemensamma användning.

Gemensam användning betyder att bostadsrätten köptes för att ni båda skulle bo där. Om du hade bostadsrätten redan före ni blev tillsammans har du inte köpt den för er bådas användning och din sambo får inte rätt till bostadsrätten.

Om du säljer en bostad du hade före ni blev sambor och använder pengarna för att köpa en bostadsrätt som ni båda ska bo i är det fråga om en bostad för er bådas användning. Bostaden ska därmed delas 50/50 mellan er om en av er begär det.

Också om ni köper en bostadsrätt med olika instats, exempelvis 30/70, ska värdet av bostaden delas 50/50 vid en separation. Det samma gäller om ni tagit ett banklån men du betalat en större kontantinsats. Vid en separation hälftendelas värdet av bostaden och du förlorar därmed kontantinsatsen, även om du betalat mera för bostaden.

Exempel 1: den ena sambon flyttar in i den andras lägenhet

Noa och Sandra är sambor. De bor i Noas bostadsrätt som han köpte före de blev tillsammans och flyttade ihop.

Vid en separation har Sandra inte rätt till bostaden eftersom den inte köptes för deras gemensamma användning.  

Exempel 2: Ena sambon köper en lägenhet för bådas användning

Kim och Robin är sambor. Eftersom Kim fortfarande studerar köper Robin en bostadsrätt som en investering och för att de ska bo där fram tills att Kim studerat klart.

Bostaden har köpts för deras gemensamma användning och värdet av lägenheten ska hälftendelas.  

Exempel 3: olika kontantinsats

Mohammed och Nora köper en lägenhet tillsammans så att Mohammed betalar 40 % och Nora betalar 60 % av priset.

Vid en separation ska de dela 50/50 på bostaden.  

Många kan tycka att det här är orättvist, men så är reglerna vid en bodelning. Vid en eventuell speration kan din sambo få rätt till din lägenhet.  

Vad reglerar samboavtal?

I ett samboavtal kan ni avtala bort sambolagens bodelningsregler så att ingen eller endast viss egendom ska delas lika mellan er. Ni kan avtala att bostaden inte ska delas lika men att all övrig egendom ska delas lika mellan er.

Egendomen som inte ska delas lika mellan er och som inte ska ingå i en bodelning kallas för enskild egendom.

Om du inte vill att din sambo ska få rätt till hälften av din bostadsrätt om du köpt bostadsrätten eller betalat mera för den måste du skriva ett samboavtal.

Också om ni betalat olika kontantinsats måste ni skriva ett samboavtal om ni inte vill dela lika på värdet av bostaden. Om ni inte skriver ett samboavtal ingår bostadsrätten i en bodelning och delas på hälft, även om ni i köpebrevet angett att i äger olika stora andelar av bostaden.

Om ni betalat olika kontantinsats kan ni även skriva ett skuldebrev så att den som betalat mera får tillbaka pengarna. Utan ett skuldebrev kan det vara svårt, om inte omöjligt, att kräva att den andra ska betala så att ni båda står för 50 % av bostadens pris.

Visste du att samboavtal påverkar även arv? Läs om testamente för sambor och om sambors arvsrätt.

Rätt att ta över bostaden även om ni skrivit ett samboavtal

Det finns vissa situationer där den som behöver bostadsrätten får den även om bostaden gjorts till enskild egendom i ett samboavtal.

Rätten att ta över en bostad gäller både hyresrätt och bostadsrätt.

I sambolagens 22§ (203:376) står det att om en bostadsrätt eller hyresrätt i ett samboavtal gjorts till enskild egendom kan den andra sambon få rätt till bostaden om det enligt omständigheterna kan anses skäligt.

Främst betyder det om paret har barn tillsammans. Om de inte har barn finns det en rätt att ta över bostaden endast om synnerliga skäl talar för det.

Vad är synnerliga skäl om samborna inte har barn? Exempelvis om en av dem är gravid.

Begäran om att ta över bostaden måste framställas senast inom ett år efter att förhållandet tog slut, men dock senast tre månader från att paret flyttade isär. Ibland är tidpunkten för när paret flyttar isär och förhållandet upphör kan vara samma, men det behöver inte vara så.

Om sambon övertar den andras lägenhet ska den som ägde bostaden kompenseras. Bostadsrättens marknadsvärde används när samborna besluter om kompensation. Om det är en hyresrätt ska kompensation inte betalas.  

Vad är enskild egendom för sambor?

Enskild egendom är den egendom som enligt samboavtal inte ska ingå i en bodelning och inte ska delas lika mellan er.

Enskild egendom kan även vara egendom som en av er fått genom arv eller testamente och det i testamente står att egendomen ska vara enskild.

Kan enskild egendom bli samboegendom?

Nej, enskild egendom kan inte bli samboegendom.

Men om ni gjort en bostad till enskild egendom kan den andra sambon få rätt till bostaden. Bostaden anses dock inte bli samboegendom.

Vilka är formkraven för ett samboavtal?

Ett juridiskt korrekt samboavtal ska vara:

  1. skriftligt
  2. daterat
  3. undertecknat av er båda

Det ska inte registreras och det måste inte bevittnas. Ni kan frivilligt välja att ha vittnen men det påverkar inte giltigheten.

Sambo vill inte skriva på samboavtal

Om din sambo inte vill skriva på betyder det att ni inte har ett samboavtal.

Ett samboavtal är gällande först när ni båda skrivit på, om ni redan flyttat ihop och din sambo inte vill skriva på är all er egendom samboegendom och ska delas lika om ni separerar.  

Vad skriver man i ett samboavtal?

I samboavtalet anger ni vilken egendom som inte ska delas lika mellan er. Ni kan ange att ingen eller endast viss egendom.  

Skriva samboavtal online hos Aatos

Samboavtal kan skrivas före ni flyttat ihop, under förhållandet och även efter att ni separerat. Ett samboavtal som ni skriver före, under eller efter förhållandet är lika bra och lika korrekt.

Ett samboavtal är inte bättre eller sämre bara för att ni skrivit det vid en viss tidpunkt.

Hos Aatos tar det 10 minuter att upprätta ett korrekt samboavtal. Genom att svara på enkla frågor kartlägger tjänsten er situation och sedan upprättas ett korrekt samboavtal. Ni behöver inte skriva det själv och kan vara säkra på att det är juridiskt korrekt och bindande.