Samboavtal enkelt online!

Juridiskt korrekt, endast 490 kronor

Varför samboavtal?Aatos dokumentti
Vad är ett samboavtal?

I avtalet kan sambor avtala bort sambolagens regler helt eller delvis. Enligt sambolagen ska bostad och bohag som samborna skaffat för gemensam användning delas lika mellan dem, oberoende av vem som köpt egendomen.

Kaikilla laitteilla
När kan man göra ett samboavtal?

Ett samboavtal kan skrivas före och efter att paret flyttat ihop.

Aatos dokumentti
Ska samboavtalet registreras?

Nej, ett samboavtal ska inte registreras. Det blir giltigt direkt när samborna skrivit under avtalet.

Chat
Ska samboavtalet bevittnas?

Nej, ett samboavtal måste inte bevittnas. Samborna kan frivilligt välja att ha vittnen.

Allekirjoitus
Hur gör man ett samboavtal hos Aatos?

Tjänsten ställer enkla frågor och kartlägger er situation och upprättar sedan ett skräddarsytt avtal. Fullständigt online och tar 10 minuter.

Samboavtal

490 kr

Samboavtal


Samboavtal helt online till ett fast pris. Genom att svara på enkla frågor kartlägger tjänsten er situation och upprättar sedan ett avtal skräddarsytt för er. Ni måste inte träffa en jurist och och kan göra avtalet när det passar er bäst. Juridisk hjälp ingår i priset.

Över 20 000 användare

Simon A.

Utmärkt tjänst! Vi hade funderat en tid på att göra ett äktenskapsförord men att boka tid på en byrå kändes som allt för mycket tid och pengar. Därför var aatos kanon! Tjänsten var lätt och enkelt att använda. Vi upprättade vårt avtal från sommarstugan och var varken tvungna att boka tid eller besöka en jurist.


Gör ett samboavtal hos Aatos

Vi kartlägger er situation och era önskemål


Genom att svara på enkla frågor reder Aatos ut er situation och era önskemål.

Vi visar varför ni har nytta av samboavtal


När ni svarat på de kartläggande frågorna berättar tjänsten varför just ni har nytta av ett samboavtal och hur egendomen fördelas utan ett samboavtal.

Välj hur egendomen ska delas vid en separation


Baserat på era svar rekommenderar tjänsten hur er egendom bäst fördelas vid en separation och dödsfall. Om ni vill kan ni även bestämma i vilka andelar egendomen ska fördelas.

Färdigställ samboavtalet


Tjänsten ger sedan de sista rekommendationerna om vilka villkor som ni kan välja att ta med i avtalet. Slutligen kan ni kontrollera innehållet i avtalet. Avtalet upprättas när ni betalat och sedan kan ni ladda ner det.


Samboavtal

Vad innebär sambolagen?

I sambolagen står det att vid en separation och dödsfall har en sambo rätt att begära bodelning. Bodelning betyder att en bostad och bohag som ni skaffat för gemensam användning ska delas lika mellan er, oberoende om en av er betalat mera.

I ett samboavtal, eller i ett sambokontrakt, kan ni ange att ni inte vill följa sambolagens regler om bodelning. Endera kan ni ange att sambolagen inte ska gälla alls eller att lagen ska gälla delvis


När gäller sambolagen?

Sambolagen gäller när två personer är sambor. Enligt sambolagen är sambor två ogifta personer som bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Sambor är inte vänner eller syskon som bor tillsammans.


Vad är ett samboavtal?

Genom att skriva ett samboavtal kan ni undvika sambolagens regler om bodelning. I ett samboavtal kan ni själv bestämma hur egendom ska fördelas om förhållandet upphör. I avtalet kan ni skriva att ingen eller endast viss egendom ska delas 50/50.

Att skriva samboavtal är lätt och vi rekommenderar att ni skriver ett samboavtal i början av förhållandet när ni vill varandras bästa. Om din sambo senare inte vill skriva under samboavtalet hälftendelas samboegendom även om du inte vill det


Vilken egendom delas lika?

Endast samboegendom hälftendelas. Samboegendom är er gemensamma bostad och bohag som skaffats för ert gemensamma bruk. Egendom som ni hade redan före förhållandet är inte samboegendomen eftersom egendomen inte skaffades för er gemensam användning.

Bohag är till exempel möbler, köksutrustning, hushållsapparater, textilier, prydnadsföremål (även dyr konst), böcker och elektronik (TV, playstation, högtalare).

Samboegendom är inte pengar, aktier, bil, båt, sommarhus, hobby utrustning, husdjur, kläder, smycken, företag eller egendom som ni hade redan före ni blev sambor


Bodelning enligt sambolagen

Enligt sambolagen ska samboegendom delas lika vid en bodelning om en av er begär det. Vid en separation måste begäran om bodelning meddelas inom ett år från separationen. Vid dödsfall ska begäran om bodelning meddelas senast vid bouppteckningen.


Sambolagen skulder

Enligt sambolagen får ni före ni delar lika på samboegendomen dra av de skulder som berör samboegendomen.

Tänk dig att Sambo A tagit lån för att köpa möbler till bostaden. Först får A dra av lånet och sedan dela det som blir kvar lika med sin Sambo B. Om Sambo A har mera skulder än vad samboegendomen delar samborna endast på Sambo Bs samboegendom

Huvudregeln är att skuld som berör samboegendom dras av från samboegendom och skulder som är privata dras av från den privata egendomen. Men om ena sambon har så stora skulder att den privata egendomen inte täcker skulden får skulderna dras av från samboegendomen. Det kan leda till att den skuldsatta sambon får behålla all sin samboegendom och får hälften av den andra sambons samboegendom.


Samboavtal och bostadsrätt

Samboavtal är speciellt viktigt om ni köper en bostadsrätt med olika insats och inte vill dela lika på värdet av bostadsrätten.

Om ni köper en bostad med olika insats och vill att bostaden ska delas i enlighet med era insatser (exempelvis 60/40) måste ni skriva ett samboavtal. Ni måste även i köpebrevet tydligt anteckna att ni äger olika andelar av bostaden.


Samboavtal och skuldebrev

Ibland måste samborna skriva samboavtal och skuldebrev. Ett skuldebrev är ett avtal där någon lovar att betala en summa pengar till någon annan.

Om ni köper en bostad och en av er betalar en större kontantinsats och delar lika på lånet måste ni också skriva ett skuldebrev om den som betalat kontantinsatsen inte vill förlora sina pengar.

Det är viktigt att ni skriver både ett samboavtal och ett skuldebrev, och att ni i samboavtalet undantar bostaden från bodelning. Vid en bodelning dras skulder av om skulden är hänförlig till samboegendomen. Utan ett samboavtal är skuldebrevet utan verkan och den som betalat mera förlorar pengarna.


Under vilka omständigheter upphör ett samboförhållande?

Samboförhållandet upphör om ni gifter er, en av er gifter sig, ni flyttar isär eller om en av er avlider.


Samboavtal och barn

Om ni har barn från tidigare förhållanden kan det vara bra att skriva ett samboavtal så att den egendom ni köpt går till era barn istället för att delas med ex-sambon.

Samboavtal påverkar inte endast vem som behåller vilken egendom om förhållandet upphör utan påverkar även vad barn ärver.

Exempel. Johan och Maria är sambor och har varsitt barn från tidigare förhållanden. Under förhållandet har Maria betalat mera för samboegendom. Vid en separation utan samboavtal har Johan rätt till hälften av egendomen och när Johan går bort ärver Johans barn egendomen. Om de har ett samboavtal behåller Maria all samboegendom hon köpt och Marias barn ärver egendomen när Maria går bort.


Vad kostar det att skriva ett samboavtal?

Hos Aatos kostar det 490 kronor att göra ett samboavtal det är ett fast pris och i priset ingår juridisk hjälp. Hos en jurist kostar det vanligen mellan 1500 kronor och 4000 kronor.


Ärver sambor varandra?

Nej, sambor ärver inte varandra och ett sambokontrakt påverkar inte arvsrätten. Om ni vill ärva varandra måste ni skriva ett testamente.

Vi rekommenderar att samborna skriver både testamente och samboavtal. I samboavtalet kan ni själv bestämma hur er egendom fördelas vid en separation och testamentet säkerställer att ni ärver varandra.


Samboavtal online

Hos Aatos är det möjligt att göra ett samboavtal online. Samboavtalet upprättas genom att ni svarar på enkla frågor och sedan genereras ett skräddarsytt avtal. Aatos juridiska team hjälper direkt om ni har frågor. Här kan ni även se samboavtal exempel.


Det enklaste sättet att göra ett samboavtal

För att göra ett samboavtal hos Aatos behöver ni inte känna till lagparagrafer eller veta hur ett samboavtal skrivs. Det finns heller inget behov att boka tid hos en jurist då avtalet upprättas fullständigt online. Tjänsten förstår er situation och baserat på det upprättas ett samboavtal som är anpassat för just er. Om ni har frågor kan ni kontakta vår kundtjänst via chatt eller e-post, utan extra kostnad.