Ge­ne­rel

kelly-sikkema-C3rK5toz0qA-unsplash.jpg
Di­gi­tal un­der­skriftFlere do­ku­men­ter kan un­der­skri­ves med en rets­kraf­tig di­gi­tal un­der­skrift.
Enke
En enkes øko­no­miske og juri­diske si­tu­a­tionHvad man skal for­holde sig til så­fremt, at man bliver enke.
funktionærloven.jpg
Op­si­gelse ifølge funk­tio­nær­lovenHvis du er ansat som funk­tio­nær, gælder der regler for din op­si­gelse.
Begravelse pris
Hvad koster en be­gra­velse?Hvilke ud­gif­ter er der i for­bin­delse med en be­gra­velse?
Skabelon til opsigelse
Ska­be­lon til op­si­gel­ses­brevFå hjælp til at ud­fær­dige et op­si­gel­ses­brev ved brug af en ska­be­lon.  
Betalt for meget i skat
Hvor­når ud­be­ta­les skatHvis du har betalt for meget i skat, vil du få det over­sky­dende til­bage.
Gældssanering
Værd at vide om gælds­sa­ne­ringGælds­sa­ne­ring kan gives i til­fælde, hvor det er den sidste udvej.  
Håndtryk
Mundt­lige af­ta­lers bin­dende virk­ningAf­ta­ler er bin­dende, men det kan være svært at bevise en mundt­lig aftale
Justitia er retfærdighedens gudinde
Hvad er en Ad­vo­kat?Ad­vo­ka­ter rå­d­gi­ver og re­præ­sen­te­rer sine kli­en­ter i juri­diske sager.
Alle juridiske forhold fra start til slut online.