Kaup­pa­kirja

Kaupanvahvistaja käy läpi kauppakirjan
Mikä on kau­pan­vah­vis­taja?Ilman kau­pan­vah­vis­ta­jaa kiin­teis­tön luo­vu­tus ei ole pätevä.
Asunto-osake
Miltä näyt­tää asunto-osak­keen kaup­pa­kirja?Asun­non kaup­pa­kirja on tär­keää tehdä oikein.
Asunnon keittiö
Asun­non siir­tä­mi­nen lapsen nimiinAsunto on mah­dol­lista siir­tää lapsen nimiin.
Keltainen auto
Auton kaup­pa­kirja – il­mai­nen malliKatso, mitä auton kaup­pa­kir­jaan tulisi si­säl­tää.