Hyvä tietää osituksesta
Ositussopimuksen tekeminen

Pariskunta tekee lähtö­kohtaisesti osituksen keskenään. Enää ositusta ei kuitenkaan tarvitse laskea excelissä tai ruutupaperilla – Aatoksen verkkopalvelu auttaa omaisuuden erittelyssä.

Omaisuuden ositus eli jakaminen

Pariskunta voi toivoa, miten omaisuus jakaantuu avioeron jälkeen. Enemmän omistava puoliso voi päättää, mitä omaisuutta hän antaa vähemmän omistavalle erotuksena eli tasinkona.

Tasinko ja verot

Lähtökohtaisesti tasingosta ei tarvitse maksaa lainkaan veroa. Arvopapereiden ja osakkeiden omistajan vaihdosta voi koitua kuitenkin vero­seu­raa­muksia.

Osituksen voi välttää

Pariskunta voi välttää osituksen tekemällä avioehdon ja rekis­te­röi­mällä sen Digi- ja väestö­tietovirastolle ennen avioerohakemuksen lähettämistä.

Säilytä osituskirja

Osituskirja todistaa, että ositus on tehty ja talou­delliset velvoitteet ovat päättyneet. Ositus­kirjaa tarvitaan myös aikanaan todisteena kuolinpesässä.

299 €
Ositus verkkopalvelussa

 • Lisää omaisuutenne palveluun
 • Voit esittää toiveita tiettyyn omaisuuteen
 • Palvelu kertoo, kenen tarvitsee maksaa tasinkoa ja kuinka paljon
 • Ositussopimus heti ladattavaksi

Yli 130 000 käyttäjää
Tutustu Aatos-käyttäjien kokemuksiin

Mitä ositus tarkoittaa?

Avioliitossa kaikki on yhteistä, joten avioeron päätyttyä täytyy tehdä omaisuuden jakaminen eli ositus. Käytännössä pariskunnan omaisuudet lasketaan yhteen ja jaetaan puoliksi. Enemmän omistava puoliso maksaa vähemmän omistavalle kumppanilleen erotuksen eli tasingon.

Ositus on kuitenkin tärkeä tehdä, sillä siinä puretaan oikeus toisen omaisuuteen. Jos ositus jää tekemättä, on ex-puolisollasi edelleen oikeus omaisuuteesi – vaikka käräjäoikeus on antanut tuomionsa avioerosta. Pahimmassa tapauksessa exästäsi tulee kuolinpesän osakas, mikä vaikeuttaa huomattavasti perunkirjoituksen tekemistä.

Ositusta ei tarvitse enää tilata tuntiveloitteiselta juristilta, mikä tulisi kalliiksi. Teidän ei myöskään tarvitse laskea ositusta itse excelissä tai ruutupaperilla, vaan voitte tehdä osituksen kätevästi verkkopalveluna Aatoksessa. Aatoksen ­palvelu on helpoin tapa toteuttaa ositus juridisesti oikein.

Miksi ositus kannattaa tehdä Aatoksessa?

Edullinen hinta
Säästätte jopa 90 % perinteisiin lakipalveluihin nähden.
Ottaa toiveenne huomioon
Mikäli haluat pitää tiettyä omaisuutta itselläsi, kuten auton tai pörssiosakkeita, ottaa palvelu toiveen huomioon.
Puolisot voivat osallistua etänä
Voit halutessasi kutsua puolison mukaan ja saatte kaikki alle­kir­joi­tuk­set hoidettua säh­köi­sesti ilman lisämaksua.

Kysymyksiä osituksesta

Omaisuuden ositus

Aviopuolisoilla on avio-oikeus toistensa omai­suuteen. Osituksessa omaisuus velkoineen yhdistetään ja jaetaan tasan. Jos puolisoilla on avioehto, tapahtuu omaisuuden jako avioehdon mukaan.

Lopputuloksena on ositussopimus, joka määrittää omai­suu­den jakau­tumisen, esimerkiksi yhteisen asunnon suhteen tai oman säästötilin suhteen.

Enemmän omistava osapuoli luovuttaa omai­suutta toiselle tasinkona, jotta avio-oikeus toteutuu.

Helpoin tapa hoitaa ositus
 • Listaa omaisuudet kätevästi
 • Määritä jakautuminen ja toiveet
 • Palvelu laskee tasingon ja tekee ehdotuksia
 • Toimii avioehdon kanssa tai ilman
 • Juridisesti pätevä ositussopimus heti valmiiksi
 • Myös todistajat ositussopimukselle tarvittaessa
 • Lakiasiantuntijan apu ilman lisämaksua