Avo­liit­ossa puo­li­so ei peri

postlada.jpg
tatu.png
Tatu Mäenpää, lakimies (OTM)
27.5.2022 ● 3 minuuttia
Avoliitto on yleistynyt viime vuosina Suomessa. Harva kuitenkaan tietää, minkälaisia oikeuksia avopuolisoilla on.

Avoliitto on parisuhde, jossa kaksi henkilöä asuu yhteisessä taloudessa olematta avioliitossa. Avoliitossa olevat henkilöt voivat olla samaa tai eri sukupuolta.

Erityisesti testamentin tekeminen on tärkeää avoliitossa, sillä laki ei suojaa puolison asemaa kuoleman sattuessa.

Mikä ei ole avoliitto?

Avoliiton tunnistaminen ei välttämättä ole aina yksinkertaista. Avoliiton tunnusmerkkejä ovat yhteisen talouden pyörittäminen, kuten esimerkiksi asumiskustannusten ja ruokakulujen jakaminen.

Avoliitossa asuminen rinnastetaan kuitenkin kahden ihmisen vakiintuneeseen parisuhteeseen.

Avoliitto ei ole esimerkiksi

  1. Alivuokralaisen ja vuokralaisen välillä
  2. Yhdessä asuvat sisarukset tai muut henkilöt, jotka eivät voisi mennä naimisiin keskenään

Kaksi erilaista avoliittoa

Avoliittoja on olemassa lähtökohtaisesti kahta erilaista.

  • avopuolisot ovat asuneet yhteistaloudessa vähintään viisi vuotta
  • puolisot, joilla on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa ollut lapsi
  • muut kuin edellisen kohdan avoliitot

Avoliittoja, joissa yhdessä on asuttu yli 5 vuotta tai avopuolisoilla on ollut lapsi, koskee laki avopuolisoiden yhteistalouden pu

Avoliitto juridiset oikeudet

Avoliitossa on hyvin vähän laillisia oikeuksia pariskunnan välillä. Lähtökohtaisesti kummallakin puolisolla on omat omaisuuteensa eikä heillä ole oikeutta toisen omaisuuteen.

Avoliitossa yhteisen omaisuuden hankkimisessa noudatetaan nimiperiaate. Nimiperiaate tarkoittaa sitä, että erotilanteessa omaisuus kuuluu henkilölle, joka on omaisuuden ostanut tai rekisteröinyt.

Eron varalta voi kuitenkin tehdä vapaamuotoisen avoliittosopimuksen, jossa voi etukäteen sopia pelisäännöt mahdollisen eron varalta. Sopimuksessa voi sopia esimerkiksi, kuinka yhteinen omaisuus jaetaan ja kenelle yhteisen lemmikkieläimen omistajuus siirtyy.

Avoliitto ja perintö

Avopareilla ei ole myöskään oikeutta periä toisiaan kuolemantapauksessa. Avopuolison perintö menee perintökaaren (40/1969) mukaan.

Yhteisen asunnon omistajuus voi siirtyä perintönä kuolleen puolison vanhemmille, mikäli avoparilla ei ole lapsia. Voi siis käydä niin, että omistat puolet asunnostasi puolisosi vanhempien kanssa. Omistajuus saattaa mutkistaa asioita erityisesti silloin, jos haluaisit muuttaa pois yhteisestä asunnosta, mutta vanhemmat eivät halua asuntoa myydä.

Avoparin aseman voi kuitenkin turvata tekemällä testamentin. Näin voit testamentata esimerkiksi koko omaisuutesi tai vain osan siitä, esimerkiksi omistamasi yhteisen asunnon osakkeet avopuolisolle.

Onko avopuoliso lähiomainen sairastapauksessa?

Lähiomaiselle ei ole Suomessa tarkkaa määritelmää potilaslaissa. Usein lähiomaisella viitataan kuitenkin aviopuolisoon, lapsiin, vanhempiin tai sisaruksiin.

Muuna lähiomaisena voidaan myös pitää avopuolisoa tai potilaan kanssa vakituisesti asuvaa henkilöä. Potilaalle lähtökohtaisesti annetaan itse päätös siitä, kuka on hänen lähiomaisensa.

Avoliitto EU:ssa

Euroopan Unionin alueella parisuhteessa olevat henkilöt, jotka ovat asuvat yhdessä vakituisesti ja jatkuvasti, mutta eivät ole avioituneet, tai jotka eivät muuten ole rekisteröineet parisuhteettaan, on tiettyjä oikeuksia.

Muutettaessa toiseen EU-maahan kohdemaan täytyy sallia avopuolison maahantulo ja kohdemaassa asuminen. Avopuolisolla on tämä oikeus, vaikka hän ei olisi EU-kansalainen.

Avoliiton olemassaolo täytyy todistaa. Useimmissa EU-maissa ei ole tarkasti määritelty, miten avoliiton olemassaolo voidaan osoittaa.

Joissain EU-maissa avopuolisoilla on erilaisia perintöön, omaisuuteen ja elatukseen liittyviä oikeuksia avoeron jälkeen. Oikeudet koskevat myös samaa sukupuolta olevia henkilöitä.

Tekemällä avoliittosopimuksen voidaan sopia avoliittoon kuuluvista oikeudellisista asioista ja muista asioista. Sopimuksen osalta täytyy varmistaa, että se vastaa kunkin asuinmaan lainsäädäntöä.

Avoeron yhteydessä maksettava hyvitys

Pitkään kestäneen avoliiton päättyessä on mahdollista saada hyvitystä, kun yhteistalous puretaan eron sattuessa.

Hyvitystä voi saada silloin, jos yhteistalouden purkaminen johtaisi täysin perusteettomaan edun saamiseen toisen henkilön kustannuksella.

On kuitenkin hyvä huomata, että hyvityksen maksamiseen ja saamiseen liittyy veroseuraamuksia.

Tee testamentti ja turvaa avopuolison asema

Avopuolison asemaa voi parantaa kuolemantapauksen sattuessa ilman, että pariskunta menee naimisiin. Testamentti on edullinen tapa varmistaa, miten perintösi jakaantuu kuollessasi.

Aatoksen verkkopalvelussa laadit juridisesti pätevän testamentin omien toiveidesi mukaan. Voit jakaa yksittäisiä omaisuuslajeja ja antaa tiettyä omaisuutta, kuten taide-esineen tai kesämökin, perinnöksi haluamallesi henkilölle. Vaihtoehtoisesti voit jakaa koko omaisuutesi prosentuaalisesti perillisten kesken.

Kun teet testamentin Aatoksessa, voit olla varma, että testamentti on viimeisimpien säädösten mukainen. Lisäksi optimoimme halutessasi perintöverot puolestasi.

Palvelumme kartoittaa tilannettasi kysymyksillä, joiden pohjalta luomme sinulle luonnoksen testamenttiasiakirjasta. Voit kuitenkin vapaasti muokata tai lisätä ehtoja.

Testamentin hinta on kiinteä 89 euroa. Lisäksi tarjoamme aina ilmaista lakiapua, mikäli testamentista herää kysyttävää.

Turvaa tulevaisuus jo tänään – tee testamentti netissä.