Tes­ta­mentti

judge.png
Mil­lai­nen tes­ta­mentti pätee?Testamentin muotovaatimukset ovat tiukat, eikä sitä kannata väkertää itse.
Viraston korkea ja avara eteishalli
Tes­ta­men­tin moit­ti­mi­nenTestamentin voi moittia, mikä epäilet asiakirjan aitoutta.
Aatos-media-testamentti.jpg
Tes­ta­mentti ja ve­ro­tusNäin optimoit perintöverot testamentilla.
Henkilö selailemassa Aatoksen testamenttipalvelua.
Itse tehty tes­ta­mentti ne­tissä 89 €Testamentin voi nykyään tehdä itse netissä ilman käyntiä lakitoimistossa.
postlada.jpg
Avo­liit­ossa puo­li­so ei periYleistyvä avoliitto: millaisia oikeuksia avopuolisoilla on?
Henkilö selailemassa tietokonetta.
Kuinka vaatia la­kio­saa?Rintaperillisellä on oikeus vaatia lakiosaansa.
Kukkia niityllä.
Kan­nat­taako tehdä kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti?Keskinäinen testamentti on yhteinen testamentti.
henkilö kallion reunalla
Mikä on ho­lo­gra­fi­nen tes­ta­mentti? Holografinen testamentti tarkoittaa hätätilassa tehtyä testamenttia.
Pariskunta pitää käsistä kiinni pellolla
Kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti vai yleis­tes­ta­mentti?Katso, mitä kannattaa ottaa huomioon testamenttia valittaessa.
Nainen tanssii tulppaanikimpun kanssa
Lap­set­to­man tai nai­mat­to­man tes­ta­menttiTestamentin avulla voi vaikuttaa siihen, kuka omaisuuden perii.
Nuija kirjan päällä
Tes­ta­men­tin toi­meen­panoKuka huolehtii testamentin toimeenpanosta?
Henkilö selailemassa Aatoksen testamenttipalvelua.
Tes­ta­men­tin te­ke­mi­nenJuristin vinkit laadukkaan ja toiveidesi mukaisen testamentin tekoon.
Värikkäitä lehtiä roikkumassa narulla.
Hal­lin­ta­oi­keus ja omis­tusoi­keus tes­ta­men­tissaAsunnon omistusoikeuden ja hallintaoikeuden testamenttaamisessa on eroja.
Puu talvisessa maisemassa
Pe­rin­nöt­tö­mäksi te­ke­mi­nenOnko mahdollista jättää sukulainen ilman perintöä?
Kansalliskirjaston hyllyt ja miespatsaita
Tes­ta­mentti – il­mai­nen malliKatso ilmainen testamentin malli ja vinkit testamentin tekoon.
testamentti.jpg
4 syytä teh­dä tes­ta­ment­tiTestamentti kannattaa tehdä, vaikka ei omistaisi huomattavaa varallisuutta.
Laituri ja soutuvene vehreän järven rannassa
Hal­lin­ta­oi­keus­vä­hen­nys pe­rintö- ja lah­ja­ve­ro­tuk­sessaOletko koskaan kuullut hallintaoikeusvähennyksestä?
2 ihmistä istumassa vuorella
Voiko kes­ki­näistä tes­ta­ment­tia muut­taa puo­li­son kuo­le­man jäl­keen? Keskinäistä testamenttia voi lähtökohtaisesti muuttaa puolison kuoltua.
Höyryävä kahvi ja kirja
Tes­ta­men­tin saaja: oi­keu­det ja vel­vol­li­suu­detTestamentin saajan tulee toimia aktiivisesti saadakseen omaisuuden.
Kolme naista auringonlaskussa
Tes­ta­men­tin hinta vuonna 2024Mitä testamentin tekeminen maksaa?
familj-testamente.jpg
Ketkä ovat pe­ril­li­siäni?Perimysjärjestys määräytyy laista - lapsilla erityisoikeudet.
allekirjoitus.jpeg
Tes­ta­men­tin teko hy­vän­te­ke­väi­syys­jär­jes­tössäValmiina tarjottavien testamenttimallien kanssa kannattaa olla tarkkana.
pöytä-keskustelu-paperi.jpeg
Pää­tös­val­taa tes­ta­men­tin­saa­jalleOikeus ottaa omaisuutta vastaan osittain voi keventää perintöveroja.
Säästöpossu
En­nak­ko­pe­rintö ja tes­ta­menttiTiedätkö, mikä on ennakkoperinnön ja lahjan ero?
Mies pitämässä papereita kädessään
Tes­ta­mentti ja to­dis­ta­jatTestamenttiin tarvitsee kahden todistajan allekirjoitukset.
ryyppyreissu-1.png
Nimet puhelin­luettelosta ja 5 muuta nok­ke­laa tes­ta­ment­tiaListasimme erikoisia testamentteja, joita on tehty viime vuosina.
Pariskunta halaus
Eri­lai­set tes­ta­men­tit esit­te­lyssäTiesitkö, että testamentteja on olemassa erilaisia?
Tyhjä toimistohuone ja neljä
Tes­ta­men­tin jäl­jen­nök­sen oi­keak­si to­dis­ta­mi­nenAlkuperäisestä testamentista saa oikeaksi todistetun jäljennöksen.
Kaksi henkilöä juomassa kahvia
Tes­ta­mentti avo­lii­tossaTestamentin tekemisen on erityisen tärkeää avoliitossa.
Hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­mentti se­li­tet­tynäHallintaoikeustestamenttia kutsutaan usein myös käyttöoikeustestamentiksi.
Pronssinen patsas
Rin­ta­pe­ril­li­sellä oikeus la­kio­saan tes­ta­men­tista huo­li­mattaLakiosaa on vaadittava kuuden kuukauden kuluttua.
Pariskunta ja koira
Kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti – saa­vatko lapset mitään?Lue, lisää keskinäisestä testamentista perillisten näkökulmasta.
Henkilö allekirjoittaa paperia.
Mitä tes­ta­men­tin hy­väk­sy­mi­nen tar­koit­taa?Testamentti hyväksytään aina kirjallisesti.
Testamentin säilytys onnistuu työhuoneessa.
Säi­lytä tes­ta­mentti tur­val­li­sessa pai­kassa Tiesitkö, että testamentti katsotaan peruutetuksi, jos sitä ei löydy?
Sormet tietokoneen näppäimillä
Tes­ta­mentti ne­tissä edul­li­sesti hin­taan 89 €Juridisesti pätevä testamentti netistä ilman käyntiä lakitoimistossa.
Route 66 aavikolla
6 kuu­lui­saa tes­ta­ment­tiaMm. Alfred Nobel, Mark Twain, Walt Disney, Marilyn Monroe ja Elisabeth II.
Mies syleilee tuulta vuoren huipulla
Poh­jois­mai­nen tut­ki­mus: Tes­ta­mentti suo­si­tuin la­kia­sia­kirja Suo­messaErityisesti suomalaisnaiset ovat aktiivisia testementin laatijoita.
Kesämökki
Mitä le­gaatti tar­koit­taa?Legaatti tarkoittaa tietyn esineen tai oikeuden testamenttausta.
Lakiasiat heti valmiiksi netissä.
© Aatos Legal Technology 2024