Kuinka vält­tää pe­rin­tö­ve­ro?

Laskin, paperia ja kynä
tatu.png
Tatu Mäenpää, lakimies (OTM)
1.6.2022 ● 4 minuuttia
Perintöveron määrä riippuu sukulaisuussuhteesta sekä perinnön suuruudesta. Tiesitkö, että lahjaverotus on usein kevyempää kuin perintöverotus?

Suomessa perinnöstä maksetaan perintövero. Perintövero koskee perintönä ja testamentilla saatua omaisuutta.

Ennen perintöveron maksamista selvitetään perilliset sekä kuolinpesän osakkaat. Lisäksi tehdään perunkirjoitus, jossa vainajan omaisuus ja velat kartoitetaan ja arvotetaan.

Näissä tapauksissa perintöveroa ei tarvitse maksaa

Joissakin tapauksissa perintöveroa ei tarvitse maksaa lainkaan. Perintöveron suuruus riippuu perintönä saadun omaisuuden kokonaisarvosta ja saadun oikeuden tyypistä.

Alle 20 000 euron perinnöstä ei makseta lainkaan perintöveroa. Perintövero määrätään perilliskohtaisesti eikä suoraan koko perinnöstä. Jos siis saat perintönä alle 20 000 euroa, ei sinun tarvitse maksaa perinnöstä veroa.

Yleishyödylliset yhteisöt eli esimerkiksi hyväntekeväisyysjärjestöt eivät maksa lainkaan perintöveroa.

Lisäksi hallintaoikeudella saadusta omaisuudesta ei makseta lainkaan perintöveroa. Hallintaoikeus tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kiinteistöä voi käyttää omistajan tavoin, mutta kiinteistöä ei voi myydä.

Puolisovähennys ja alaikäisyysvähennys

Erilaisia vähennyksiä on myös mahdollista saada perintöveroon, jos on vainajan puoliso tai alaikäinen perillinen.

Eloonjäänyt puoliso saa tehdä perintöverosta 90 000 euron puolisovähennyksen. Vero lasketaan tämän summan ylittävältä osuudelta.

Alle 18-vuotias rintaperillinen saa puolestaan tehdä 60 000 euron alaikäisyysvähennyksen.

Jos puolison ja rintaperillisten perinnön arvoksi jää vähennysten jälkeen alle 20 000 euroa, eivät he silloin maksa lainkaan perintöveroa.

Myös sukulaisuus vaikuttaa perintöveron suuruuteen

Perintöveron suuruus riippuu siitä, kuinka läheinen sukulainen perinnönsaaja oli perittävään nähden. Sukulaisuuden perusteella perinnön saajat jaetaan kahteen veroluokkaan.

Veroluokat

  • I-veroluokka
  • II-veroluokka

I-veroluokka

I-veroluokkaan kuuluvat perittävän suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa olevat perilliset.

Ylenevässä polvessa olevia perillisiä ovat vanhemmat ja isovanhemmat. Alenevassa polvessa olevia perillisiä ovat lapset, lapsenlapset ja niin edelleen.

I-veroluokkaan kuuluvat myös perittävän aviopuoliso ja aviopuolison alenevassa polvessa oleva perillinen. Aviopuolisona pidetään myös perittävän kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa elänyttä henkilöä, joka on aikaisemmin ollut avioliitossa perinnönjättäjän kanssa, tai jolla on, tai on ollut, yhteinen lapsi perinnönjättäjän kanssa.

Perittävän kihlakumppani tai avopuoliso kuuluvat I-veroluokkaan vain, jos he voisivat saada lain perusteella kuolinpesästä avustusta.

I-veroluokka perintöveron suuruus

Perinnön suuruusVeron vakioerä alarajan kohdallaVeroprosentti ylimenevästä osasta
alle 20 000€0€0%
20 000 -40 000€100€7%
40 000 -60 000€1500€10%
60 000 -200 000€3500€13%
200 000 -1000 000€21 700€16%
yli 1 000 000€149 700€19%

II-veroluokka

II-veroluokkaan kuuluvat muut kuin I-veroluokan sukulaiset sekä muut henkilöt, esimerkiksi ystävät.

II-veroluokan perintöveron suuruus

Perinnön suuruusVeron vakioerä alarajan kohdallaVeroprosentti ylimenevästä osasta
alle 20 000€0€0%
20 000 -40 000€100€19%
40 000 -60 000€3900€25%
60 000 -200 000€8900€29%
200 000 -1000 000€49 500€31%
yli 1 000 000€297 500€33%

Miten perintöveroon voi vaikuttaa?

Perintöveroon voi vaikuttaa pääasiassa neljällä tavalla. Tekemällä avioehdon tai testamentin, antamalla verovapaita lahjoja tai luopumalla perinnöstä.

  1. Avioehto – omaisuus siirtyy eloonjäävälle puolisolle tasinkona.
  2. Testamentti – perilliset saavat päätösvaltaa sen suhteen, kuinka paljon ja millä oikeuksilla he haluavat ottaa perintöä vastaan.
  3. Verovapaat lahjat – voit antaa lahjoja perillisille verovapaasti kolmen vuoden välein enintään 4 999 euroa.
  4. Perinnöstä luopuminen – perintö menee luopujan omille perillisille. Näiden perillisten on kuitenkin maksettava perintövero, mutta teidän ei tarvitse maksaa perintöveroa kahdesti.

Verovapaat lahjat ja ennakkoperintö

Perintöä voi ennen kuolemaa pilkkoa antamalla perillisille verovapaita lahjoja. Yhdelle perillisille voi antaa alle 5 000 euron arvosta lahjoja jokaisella kolmen vuoden ajanjaksolla.

Alle 5 000 euron lahjasta ei tarvitse maksaa lahjaveroa.

Lahjaverotus usein kevyempää kuin perintöverotus

Verosuunnittelu voi kannattaa etenkin silloin, jos perinnöksi saatavaa varallisuutta enemmän.

Siksi kannattaa miettiä suurempien lahjojen antamista, sillä lahjaverotus on osin kevyempää kuin perintöverotus.

Asunnon myyminen ja myyntivoittoveron välttäminen

Jos tiedät, että aiot myydä perittyä omaisuutta, esimerkiksi asunnon, kannattaa asunnon arvo merkitä perukirjaan realistisesti. Näin vältyt myyntivoittoverolta.

Kuolinpäivä määrittää asunnolle uuden hankintahinnan, ja se on myös perintöverotuksessa vahvistettu arvo. Jos kuolinpesä myy asunnon perintöverotukseen merkittyä hintaa kalliimmalla, syntyy kuolinpesälle myyntivoittoa, josta taas pitää maksaa veroa.

Vältä tuplaverot perinnöstä luovuttaessa

Voit luopua saamastasi perinnöstä ja siirtää sen esimerkiksi omille lapsillesi.

Näin perintöverot maksetaan vain kerran. Lisäksi verotus voi keventyä, sillä perillisiä voi olla useampia, mikäli sinulla on useampi kuin yksi lapsi.

On kuitenkin hyvä kiinnittää erityistä huomiota, jotta et joudu maksamaan tuplaveroja. Testamenttina saatu perintö ja lakimääräinen perintöoikeus antavat hieman erilaiset mahdollisuudet perinnöstä luopumiseen.

Lue lisää testamentatun perinnön ja lakimääräisen perintöoikeuden eroista perinnöstä luovuttaessa.

Vaikuta perintöön ja tee testamentti heti Aatoksessa

Haluatko vaikuttaa siihen, että kuka perii omaisuuttasi ja miten omaisuutesi jakaantuu perillisten kesken?

Tee testamentti Aatoksen verkkopalvelussa. Palvelu kartoittaa toiveitasi ja vaatimuksia, jonka avulla laadit yksilöidyn ja juridisesti pätevän testamentin ilman kallista käyntiä lakitoimistossa.

Voit lisätä yksittäisiä omaisuuslajeja, kuten auton, asunnon ja kesämökin, ja päättää miten jaet omistuksia perillistesi kesken. Lisäksi voit muokata vapaasti perillisiä sekä heidän osuuksiaan.

Testamenttiin voit lisäksi kirjata toiveita hautajaisiin liittyen tai viestin läheisillesi.

Saat valmiin asiakirjan palvelusta heti allekirjoitettavaksi. Lisäksi tarvitset kaksi esteetöntä todistajaa allekirjoittamaan testamentin ja vahvistamaan sen aitouden. Aatos tarjoaa myös halutessasi esteettömät todistajat.

Vaikuta siihen, miten omaisuutesi periytyy ja tee testamentti jo tänään.

Pääset laatimaan testamenttia veloituksetta. Valmis asiakirja maksaa 89 euroa, jonka jälkeen saat ladattua testamentin itsellesi tai tilattua asiakirjalle kotiinkuljetuksen.