Val­ta­kir­ja - il­mai­nen poh­ja

Paperipino
Logo_blue.png
Aatos
27.5.2022 ● 3 minuuttia
Valtakirja voi olla yksilöity tai avoin. Katso juristin vinkit valtakirjan laatimiseen, ja tarkista yritysten omat valtakirjamallit listasta.

Koska valtakirjalle ei ole muotovaatimuksia, ei sen tarvitse olla valmiin pohjan mukainen. Valtakirja voi siis olla vapaamuotoinen asiakirja.

Usein valtakirjaa tarvitaan perunkirjoituksen yhteydessä, jotta kuolinpesän osakkaat voivat hoitaa pesän asioita.

Mitä valtakirjalla voi tehdä?

Valtakirjalla voi edustaa valtuuttajaa, eli päämiestä, kun hän on estynyt hoitamasta asioita.

Valtakirjalla voi hoitaa yleisesti toisen asioita tai tiettyjä määrättyjä tehtäviä.

Erilaisia valtakirjoja

 • Yksilöity valtakirja: valtakirjassa voi yksilöidä jonkin oikeustoimen, jota valtakirja koskee
 • Avoin valtakirja: valtuutus voi olla yleisluontoinen eli koskea päämiehen kaikkia hoidettavia asioita

Näitä asioita valtakirjalla voi tehdä:

 • hoitaa kuolinpesän asioita
 • noutaa paketin toisen puolesta
 • tehdä oikeudellisesti päteviä päätöksiä toisen puolesta

Kun valtakirjaan on selkeästi merkitty mitä oikeustointa valtuutus koskee ja milloin valtakirja on voimassa, pienenee väärinkäytön riski.

Valtuutuksen voi myös peruuttaa lain säätämällä tavalla. Tärkeintä on, että peruutus tulee valtuutetun ja oikeustoimen toisen osapuolen, esimerkiksi myyjän, tietoon.

Tarvitseeko valtakirja todistajia?

Valtakirja ei tarvitse todistajia. Usein esimerkiksi yritykset käyttävät valtakirjoissa todistajia, sillä se luo vaikutelman uskottavuudesta.

Todistajien käyttö ei tietenkään ole kielletty.

Miten valtakirja laaditaan?

Valtakirja voi olla vapaamuotoinen eli laki (laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista 228/1929) ei aseta sille mitään muotovaatimuksia.

Valtakirja on kuitenkin hyvä tehdä kirjallisena, jotta sen olemassaolo on helpompi todistaa. Valtakirjaan kannattaa tarkasti yksilöidä valtuuttaja ja valtuutettu henkilötunnuksella. Lisäksi valtakirja on myös hyvä päivätä.

Valtakirjaan on hyvä merkitä:

 • valtuuttajan nimi ja yhteystiedot,
 • valtuutetun nimi
 • henkilötunnukset
 • Päivämäärä

Valtakirjan ei tarvitse siis olla tietynlainen ollakseen pätevä, toisin kuin esimerkiksi testamentin. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon yllä listatut asiat valtakirjan selkeyden ja todistettavuuden vuoksi.

Lue lisää, kuinka tehdä valtakirja.

Valtakirjaksi riittää vapaamuotoinen valtuutus

Valtakirjalla ei ole muotovaatimuksia eli täysin vapaamuotoinen valtuutus riittää.

Käytännössä kuitenkin esimerkiksi viranomaistahot käyttävät omaa valtakirjapohjaa, ja näin ollen ne eivät aina kelpuuta kaikkia valtakirjoja.

Seuraavilla tahoilla on usein omat valtakirjapohjat

 • Posti
 • Pankit
 • Poliisi

Löydä etsimäsi valtakirja alta

Etsitkö pankin, postin, poliisin tai vakuutusyhtiön valtakirjaa? Alta löydät kattavan listauksen eri yritysten sekä viranomaisten tarjoamista valtakirjapohjista.

Paketin nouto ja valtakirja

Valtakirja pankkiin

Valtakirja puhelinoperaattorille

Vakuutusyhtiöt valtakirja

Valtakirja kuolinpesän hoitoon: saat kätevästi Aatoksen perunkirjoituspalvelussa sopivan valtakirjan kuolinpesän hoitoon. Voit luoda tarpeisiisi niin monta valtakirjaa kuin vain haluat – täysin ilmaiseksi.

Sähköinen valtakirja helpottaa läheisen puolesta asiointia

Vuonna 2019 otettiin käyttöön valtakunnallinen sähköinen valtakirja. Voit tehdä valtuutuksen Suomi.fi-palvelussa. Palvelun nimi on Suomi.fi-valtuutus.

Sähköinen valtakirja toimii niin, että voit antaa täysi-ikäiselle henkilölle asioida puolestasi. Sähköinen valtakirja tallennetaan valtuutusrekisteriin. Sähköisen valtakirjan voimassaolo vaihtelee yhdestä vuorokaudesta jopa 25 vuoteen.

Näin voit hoitaa toisen henkilön asioita esimerkiksi apteekissa. Toisen puolesta asioivan täytyy todistaa henkilöllisyytensä henkilötodistuksella, kuten passilla, henkilökortilla tai ajokortilla.

Sähköinen valtakirja voi olla voimassa vain yhteen asiointiin. Lisäksi voit aina perua valtakirjan suomi.fi-valtuutus -palvelussa.

Esimerkki valtakirjasta

Valmiita tulostettavia valtakirjapohjia löytyy esimerkiksi postilta ja pankeilta kuolinpesän asioiden hoitoon.

Alla yksinkertainen esimerkki valtuutuksesta

Minä, XX (123456-7890), valtuutan YY:n (123456-7890) puolestani allekirjoittamaan kauppakirjan ajoneuvosta A (malli, merkki, rek:ABC-123) tiistaina 23.6.2021.

Päivämäärä ja paikka

Valtuuttajan allekirjoitus, nimenselvennys

Edunvalvontavaltuutuksella on tarkemmat vaatimukset

Tietyillä valtakirjoilla on tarkemmat vaatimukset esimerkiksi todistajien ja rekisteröinnin suhteen. Tällainen valtakirja on esimerkiksi edunvalvontavaltuutus.

Edunvalvontavaltuutus tarkoittaa sitä, että henkilö valtuuttaa valitsemansa henkilön huolehtimaan omista asioistaan siltä varalta, että ei voi niitä myöhemmin itse hoitaa.

Edunvalvontavaltuutus tarvitsee kahden esteettömän todistajan allekirjoitukset.

Valtakirjalla ei voi aina edustaa toista henkilöä

Tietyissä oikeustoimissa ei toista henkilöä voi edustaa valtakirjan avulla. Tällaisia ovat esimerkiksi isyyden tunnustaminen ja avioituminen.

Näissä oikeustoimissa henkilön tulee itse edustaa itseään henkilökohtaisesti.

Aatoksen verkkopalvelusta saat heti juristin luoman asiakirjan

Tee yksilöidyt ja juridisesti pätevät asiakirjat, kuten testamentin, avioehdon tai edunvalvontavaltuutuksen Aatoksen verkkopalvelussa. Et tarvitse käyntiä juristin luona, vaan voit tehdä mieleisesti asiakirjan itse kotisohvalta.

Palvelu ohjeistaa sinua jokaisessa valikossa, joten voit rauhassa miettiä, mitä haluat asiakirjaasi sisällytettävän. Luot asiakirjan noin 10–15 minuutin aikana.

Esimerkiksi testamentin laatimisessa palvelu ottaa huomioon ajankohtaiset veropäätökset, joten voit optimoida halutessasi perintöveroja.

Mikäli tarvitset apua asiakirjan luonnissa, auttaa lakitiimimme ilmaiseksi chatin tai sähköpostin välityksellä.

Hoida kaikki elämäsi tärkeät asiakirjat kerralla kuntoon.