Voi­ko avio­eh­don teh­dä ne­tis­sä?

Avioehdon voi tehdä netissä tietokoneella
Logo_blue.png
Aatos
30.5.2022 ● 2 minuuttia
Netissä tehty avioehto on juridisesti yhtä pätevä kuin lakitoimistossa laadittu asiakirja. Lisäksi avioehdon tekeminen netissä on usein edullisempaa.

Avioehtosopimuksella aviopuolisot voivat määrätä, miten avioliiton päättyessä omaisuus jaetaan. Suosittu tapa on tehdä avioehto netissä. Netissä tehty avioehto ei vaadi käyntiä lakitoimistossa ja on kustannuksiltaan edullinen ratkaisu.

Huomaa, että avioehto pitää rekisteröidä Digi- ja väestötietovirastoon (DVV) eli entiseen maistraattiin. Ennen rekisteröintiä avioehto ei ole pätevä. Katso ohjeet avioehdon rekisteröintiin.

Avioehto netissä edullista ja nopeaa

Avioehdon tekeminen on helppoa ja nopeaa hoitaa netissä.

Aatoksen nettipalvelun kautta voit tehdä yksilöllisen ja juuri teille sopivan avioehdon helposti. Aatoksessa tehty avioehto on juridisesti pätevä ja noudattaa muodoltaan kaikkia vaatimuksia.

Palvelu auttaa kartoittamaan yleistä tilannetta, toiveita ja vaatimuksia avioehdon suhteen. Palvelu ottaa huomioon esimerkiksi erilaiset omaisuudet – mitä omistatte sekä miten haluatte omaisuuden jakautuvan erossa tai kuoleman jälkeen.

Avioehdon tekeminen Aatoksessa maksaa vain 89 euroa, mikä on vain murto-osa tuntiveloitteisen juristin tekemään avioehtoon verrattuna.

Avioehtoa voi muokata vapaasti 30 päivän ajan sen ostamisen jälkeen. Lisäksi Aatoksen asiantunteva lakitiimi vastaa kaikkiin kysymyksiinne ilman erillistä veloitusta.

Avioehto voi olla voimassa avioerossa ja kuolemassa

Ilman avioehtoa kummallakin puolisolla on avio-oikeus toisen omaisuuteen.

Avioliiton purkautuessa avio-oikeus tarkoittaa oikeuttaa saada omaisuuden osituksessa puolet puolisoiden yhteenlasketun omaisuuden säästöstä.

Avioehdolla voidaan sopia, että kummallakaan tai toisella puolisolla ei ole avio-oikeutta. Määräyksiä on mahdollistaa antaa myös tarkemmin, esimerkiksi niin, että avioehto on voimassa vain kuolemassa tai erossa sekä määrätä avio-oikeudesta tarkemmin eri omaisuuksien osalta.

Erilaisia avioehtoja on monia

Suurin osa avioehdon tekevistä tekevät avio-oikeuden kokonaan poissulkevan sopimuksen, jossa kumpikaan ei ole oikeutettu mihinkään toisen omaisuuteen.

Avioehtoa tehdessä suositellaan tutustumaan myös muihin vaihtoehtoihin. Monet eivät myöskään tiedä, että avioehdolla voidaan yhdessä testamentin kanssa varmistaa mahdollisimman hyvä turva eloonjäävälle puolisolle.

Ilmainen malli avioehdosta ei tarjoa yksilöityjä toiveita

Avioliittoon ja avioehtoon liittyy merkittäviä taloudellisia ja oikeudellisia asioita.

Tämän vuoksi ei ole suositeltavaa tehdä avioehtoa mallin tai lomakkeen avulla vaan käyttää palvelua, joka suosittelee pariskunnan tilanteeseen sopivaa avioehtoa.

Yksilöidyn avioehdon tekeminen Aatoksessa nopeaa ja edullista

Avioehdon tekeminen Aatoksen palvelussa kestää noin 15 minuuttia.

Lakimiehen luona tai pankissa asioidessa aikaa kuluu yleensä noin kaksi tuntia. Keskimääräinen tuntilaskutus on noin 200 euroa ja päälle tulevat vielä asiakirjan laatimisesta aiheutuneet kustannukset.

Aatoksen palvelu opastaa ja kertoo avioliittolain merkityksen, osapuolten omaisuuden jakautumisen erilaisissa tilanteissa sekä erilaisia ​​vaihtoehtoja avioehdoksi.

Avioehtosopimukselle on monia erilaisia ​​vaihtoehtoja ja siksi on tärkeää miettiä ja selvittää palvelun avulla mikä olisi paras vaihtoehto juuri teidän tilanteeseen.

Saat ladattua valmiin asiakirjan hintaan 89 euroa.

Avioehto aina kiinteään hintaan – jopa omalta kotisohvalta

Lähes jokaisessa tapauksessa puolisot ovat miettineet avioehdon tekemistä ja haluaisivat sellaisen tehdä. Syy avioehdon tekemättä jättämiselle on tutkimusten perusteella se, että sen tekeminen koetaan vaivallolliseksi ja kalliiksi huolimatta sen laatimisen tuomista hyödyistä.

Aatoksen palvelussa avioehdon voi tehdä missä ja milloin vain – ja aina kiinteään 89 euron hintaan.

Avioehdon voi tehdä ennen häitä tai avioliiton aikana

Avioehto voi tehdä ennen avioliiton solmimista, mutta se voidaan rekisteröidä vasta avioliiton tultua voimaan. Voit tehdä avioehdon myös jälkikäteen tai ennen avioeroa.

Avioehtosopimuksessa on oltava kahden esteettömän todistaja allekirjoitukset, ja se on toimitettava Digi- ja väestötietovirastoon rekisteröintiä varten ennen kuin avioehto on lainvoimainen.

Aatos tarjoaa lisämaksusta myös kaksi esteetöntä todistajaa sekä hoitaa avioehtosopimuksen rekisteröinnin.

Haluan tehdä avioehdon

Avioehdon voi tehdä joko avioliiton aikana tai ennen vihkimistä.

Jos haluatte tehdä avioehdon helposti ja edullisesti, toimikaa seuraavasti:

  1. Aloittakaa avioehdon tekeminen Aatoksen palvelussa.
  2. Palvelu selvittää toiveenne avioehdon suhteen.
  3. Saatte ehdotuksen juuri teille sopivaksi avioehdoksi.
  4. Maksun (89 €) jälkeen avioehto allekirjoitetaan todistajien läsnäollessa.
  5. Allekirjoitettu avioehto rekisteröidään DVV:hen.
  6. Avioehto on voimassa rekisteröimisen jälkeen.

Aatos tekee lakiasiat helpoksi. Älä stressaa turhaan, hoida elämäsi tärkeimmät lakiasiat Aatoksessa.