Avio­ehto

Pariskunta käsikädessä
Miksi pie­ni­tu­loi­sen kan­nat­taa tehdä avio­ehto?Myös pienituloisen on hyvä suojata säästöjään avioeron varalta.
Avioehdon voi tehdä netissä tietokoneella
Voi­ko avio­eh­don teh­dä ne­tis­sä?Katso vinkit, kuinka avioehdon voi tehdä netissä helposti.
Pariskunta istuu kalliolla ja katsoo auringonlaskua
Avo­liitto vai avio­liitto – onko sillä mer­ki­tystä?Avo- ja avioliitto eroavat toisistaan monin tavoin.
Avioehto ja leskeneläke
Vai­kut­taako avio­ehto les­ke­ne­läk­kee­seen tai muihin eläk­kei­siin?Leskeneläke on Kansaneläkelaitoksen ja työeläkeyhtiöiden maksama etuus.
Pariskunta katsoo pimenevää kaupunkia
Avio­eh­to en­nen avio­eroaAvioehto täytyy tehdä ennen avioerohakemuksen jättämistä käräjäoikeuteen.
Useat hääparit tekevät avioehtosopimuksen
Mitä avio­eh­to­so­pi­mus tar­koit­taa?Avioehtosopimus turvaa puolisoiden omaisuutta avioerossa ja kuolemassa.
Aviopari ja sormukset
Haus­kat avio­liitto vinkit pu­hee­seenKeräsimme hauskat avioliittovinkit puheeseen meiltä ja maailmalta.
kaksi ihmistä ja auringonlasku
Osit­tai­nen avio­ehtoTiedätkö, mitä osittainen avioehto tarkoittaa?
Perheellinen voi myös tehdä avioehdon
Avio­eh­don te­ke­mi­nen jäl­ki­kä­teenTiesitkö, että avioehdon voi tehdä myös jälkikäteen?
Pariskunta istuu sohvalla koira edessään
Miten ottaa pu­heeksi avio­eh­don te­ke­mi­nen?Vinkkejä, miten otat avioehdon puheeksi puolisosi kanssa.
Pariskunta makaa sängyllä ja katsoo kannettavaa tietokonetta
Mikä on ylei­sin avio­ehto?Yleisin avioehto tehdään vain avioeron varalle.
Aviopari astelee alttarilta ja vieraat heittävät riisiä ilmaan
Es­teet­tö­myys­to­dis­tus nai­mi­siin menoa vartenEsteettömyystodistus kertoo, että naimisiinmenolle ei ole estettä.
Puolisot menossa naimisiin
Tasa-ar­voi­nen avio­liit­to­laki ly­hyestiTasa-arvoinen avioliittolaki astui voimaan vuonna 2017.
Hääpari kävelee aukealla
Si­vii­li­vih­ki­mi­nen on yhä suo­si­tum­paaSiviilivihkiminen tarkoittaa tunnuksetonta avioliiton solmimista.
engin-akyurt-Jw5Kth70hQo-unsplash.jpg
5 va­roit­ta­vaa esi­merk­kiä avio­erostaAvioehto suojaa säästöjäsi, perintöäsi ja omaisuutta avioeron sattuessa.
Post-it-lappujen kirjoittaminen
Avio­ehto, tes­ta­mentti vai mo­lem­mat?Kumpi asiakirja kannattaa tehdä?
Aviopari häävaatteissa
Avio­eh­don hinnat Suo­messaAvioehdon hinta vaihtelee paljon eri palveluntarjoajien välillä.
Mies allekirjoittaa avioehtosopimuksen
Avio­eh­to – il­mai­nen mal­liAvioehtosopimuksen tulee täyttää tiettyjä muotovaatimuksia.
Vihkimistila tuoleineen ja vihkikaarineen
Poh­jois­mai­nen tut­ki­mus: Ketkä te­ke­vät avio­eh­don?Vain 15% suomalaisista yli 35-vuotiaista on tehnyt avioehdon.
Pariskunta skootterilla Aasiassa
Kan­nat­taa­ko avio­eh­toa teh­dä?Avioehdon voi aina räätälöidä tarpeidenne mukaan. Katso yleisimmät ehdot.
Lasit kuohuvaa meren äärellä
Nai­mi­siin ul­ko­mailla? Ota vinkit tal­teenAvioliiton solmiminen on mahdollista myös ulkomailla.
Haaparilla on avio-oikeus
Mitä avio-oi­keus tar­koit­taa?Avioliiton myötä puolisoille tulee avio-oikeus toisen omaisuuteen.
Mr & Mrs -kyltit lahjapöydällä
Nai­mi­siin ul­ko­maa­lai­sen kanssaKatso, mitä käytäntöjä avioituminen ulkomaalaisen kanssa vaatii.
Avioehdon rekisteröinti onnistuu postitse
Avio­eh­don re­kis­te­röin­ti: näin teet sen oi­keinAvioehto tulee rekisteröidä allekirjoituksen jälkeen. Katso, miten.
Valkoisia ruusuja hautajaisissa
Miten avio­ehto vai­kut­taa pe­rin­töön?Avioehto vaikuttaa perintöön ja suojaa lesken asemaa.
Kaksi henkilöä käsikkäin.
To­taa­li­nen avio­eh­to­so­pi­musTiedätkö, mitä totaalinen avioehtosopimus tarkoittaa?
Hääjuhlat
7 Myyt­tiä avio­eh­to­so­pi­muk­sestaEsittelemme yleisimpiä avioehtosopimuksen myyttejä.
Pariskunta vuorella
Avio­ehto ul­ko­maa­lai­sen kanssaMiten tehdä avioehto ulkomaisen kumppanin kanssa?
Olohuone on yhteistä omaisuutta
Omai­suu­s avio­lii­tossaAvioliiton omaisuuden omistussuhteet voivat vaikuttaa monimutkaisilta.
Vene vedessä ja lintuja
Avio­ehto puo­li­son kuol­lessa Avioehto tuo turvaa puolison kuollessa.
Lakiasiat heti valmiiksi netissä.
© Aatos Legal Technology 2023