Voi­ko avio­eron pe­rua?

Käsikädessä avioliittoa jatkamaan
Logo_blue.png
Aatos
30.5.2022 ● 2 minuuttia
Avioeroa ei voi perua, mutta avioerohakemuksen voi. Myös ositukseen kannattaa kiinnittää huomiota, jos hakemuksen on ehtinyt perua.

Elämä voi viedä avioparin sellaiseen tilanteeseen, jolloin avioero tuntuu oikealta ratkaisulta. On hyvä tietää miten avioeroa haetaan, ja millaisia vaiheita siihen kuuluu.

Avioeroa voi hakea kumpi tahansa, eikä hakemusta tarvitse perustella. Hakemuksen voi lähettää sähköisesti, kirjeitse tai sen voi viedä itse kotipaikkakunnan käräjäoikeuteen.

Avioeroprosessiin kuuluu kaksi erillistä avioerohakemusta. Hakemuksesta on käytävä ilmi joitakin pakollisia tietoja.

Kun käräjäoikeus on vastaanottanut ensimmäisen hakemuksen alkaa kuuden kuukauden harkinta-aika. Harkinta-ajan jälkeen on käräjäoikeudelle lähetettävä toinen hakemus. Toisella hakemuksella vaaditaan lopullista avioeroa.

Voiko avioeron saada heti?

Avioeron voi saada ilman harkinta-aikaa, jos puolisot ovat asuneet erillään yhtäjaksoisesti vähintään kaksi vuotta.

Avioero maksaa vähintään 310 euroa

Avioerohakemuksen käsittelystä peritään maksu yleensä sen jälkeen, kun hakemus on tehty.

Molemmat avioeron vaiheet maksavat. Ensimmäisen vaiheen hakemus maksaa noin 210 euroa ja toisen vaiheen hakemus noin 100 euroa. Kyseessä on pakolliset viranomaismaksut, jotka on maksettava.

Kulut peritään hakijalta. Jos puolisot hakevat avioeroa yhdessä, tulee lasku kummankin niemellä.

Lisäksi osituksen tekeminen voi maksaa huomattavasti enemmän. Erityisesti siinä tapauksessa, että avioero on riitaisa ja ositus vaatii pesänjakajan.

Avioerohakemuksen peruminen on mahdollista

Avioeroa ei voi perua, mutta avioerohakemuksen voi.

Hakemuksen voi perua milloin vain ennen käräjäoikeuden lopullista päätöstä. Käräjäoikeudelle voi lähettää kirjallisena vapaamuotoisen ilmoituksen, jossa käy selvästi ilmi perumisvaatimus.

Käräjäoikeus peruuttaa hakemuksen, jos molemmat puolisoista ovat allekirjoittaneet peruutuksen. Huomaathan, että perumisvaatimus voi myös maksaa erillisen käsittelymaksun käräjäoikeudessa.

Puolisot voivat perua myös ainoastaan toisen vaiheen avioerohakemuksen. Tällaisissa tilanteissa jäljelle jäänyt harkinta-aika jatkuu normaalisti. Jos vain toinen peruu hakemuksen, pyytää käräjäoikeus toiselta puolisolta selvitystä asiasta.

Avioeroa ei voi perua tilanteessa, jossa vain toinen on halukas jatkamaan avioliitossa.

Avioerohakemus raukeaa 1 vuoden kuluessa.

Ensimmäisen avioerohakemuksen lähettämisen jälkeen on 6 kuukauden harkinta-aika. Jos avioeron toisen vaiheen hakemusta ei lähetä 1 vuoden kuluessa, jatkuu avioliitto automaattisesti ja avioerohakemus raukeaa.

Harkinta-aikana puolisot voivat muuttaa vielä mieltään avioeron suhteen. Voit joko tehdä peruuttamisvaatimuksen tai olla tekemättä mitään.

Jos toinen puolisoista edistää avioeroprosessia ja lähettää hakemuksen avioeron toiseen vaiheeseen, jatkuu prosessi automaattisesti.

Avioerohakemuksen peruminen ja ositus

On kaksi tapaa jakaa omaisuus avioeron yhteydessä:

  1. ositus ja
  2. omaisuuden erottelu

Osituksessa avio-oikeuden alainen omaisuus jaetaan puolisoiden kesken.

Jos puolisoilla on avioehto, suoritetaan osituksen sijaan omaisuuden erottelu.

Ositus voidaan aloittaa jo siinä vaiheessa kun avioeroasia tulee vireille. Toisin sanoen omaisuutta voidaan alkaa jakaa heti ensimmäisen hakemuksen toimittamisen jälkeen. Käräjäoikeuden lopullista päätöstä ei siis tarvitse odottaa.

Jos avioero kuitenkin peruuntuu, jää jo toimitettu ositus voimaan. Puolisot omistavat sen osuuden, jonka he ovat osituksessa saaneet. Samalla he menettävät avio-oikeuden osituksessa jaettuun omaisuuteen. He voivat kuitenkin palauttaa avio-oikeuden myöhemmin avioehtosopimuksella.

Avioerosta tulee ilmoitus molemmille osapuolille

Käräjäoikeus ilmoittaa kirjallisesti molemmille osapuolille avioeroon tuomitsemisesta.

Käräjäoikeus tekee myös ensimmäisestä avioerohakemuksesta tiedoksiannon toiselle osapuolelle, mikäli sen tekee vain toinen puolisoista.

Jos esimerkiksi ensimmäisen vaiheen hakemuksen tekee yksin, alkaa harkinta-aika kulua vasta kun käräjäoikeus on toimittanut hakemuksen toiselle osapuolelle tiedoksi.

Avioehto auttaa ennakoimaan

Yleisesti avioehto kannattaa tehdä lähes kaikissa tapauksissa. Avioliitto loppuu aina – joko kuolemaan tai avioeroon.

Avio-oikeuden alaisen omaisuuden jakaminen kummassakin tapauksessa on huomattavasti helpompaa, kun asioista on ennalta sovittu.

Hoidat avioehdon helposti ja edullisesti hintaan 199 euroa. Teet yksilöllisen avioehdon omien toiveidenne ja vaatimustenne mukaan helposti. Verkkopalvelu kartoittaa tarpeitanne kysymysten avulla ja voitte lisätä avioehtoon haluamanne ehdot.

Esimerkiksi moni haluaa sulkea suvun kesämökin pois avio-oikeuden piiristä, jolloin mökki pysyy jatkossakin yhden suvun omistuksessa.

Hoida elämäsi tärkeät asiakirjat Aatoksessa

Onko testamentti jäänyt tekemättä? Kenellä on valtuudet hoitaa asioitasi, jos sairastut vakavasti tai joudut onnettomuuteen?

Aatoksen verkkopalvelussa hoidat yleisimmät lakiasiat edullisesti ja nopeasti ilman asianajajan konsultaatiota. Laadit verkkopalvelussa yksilölliset ja juridisesti sitovat asiakirjat edulliseen hintaan.

Asiakirja on heti valmis allekirjoitettavaksi. Tarvitset vain kaksi esteetöntä todistajaa. Huomaathan, että avioehto tulee myös rekisteröidä lähettämällä alkuperäinen avioehto ja rekisteröintilomake Digi- ja väestötietovirastoon.

Voit laatia seuraavat lakiasiakirjat Aatoksella:

  • Testamentti 89 €
  • Edunvalvontavaltuutus 89 €
  • Avioehto 89 €
  • Hoitotahto 49 €
  • Avioero 199€
  • Perunkirjoitus 299€
  • Perinnönjako 499 €
  • AatosSign sähköinen allekirjoitus ilmainen

Hoida elämäsi tärkeimmät asiakirjat kerralla kuntoon Aatoksessa.