Avio­ero­ha­ke­mus yksin tai yh­des­sä

Puolisot lammella
tatu.png
Tatu Mäenpää, lakimies (OTM)
27.5.2022 ● 3 min
Avioerohakemuksen voi täyttää yksin tai yhdessä. Katso, miten avioeroprosessi etenee.

Avioerohakemus on käräjäoikeudelle lähetettävä lomake, jonka perusteella avioero tulee vireille.

Hakemuksen käsittelyn yhteydessä tuomioistuin selvittää myös lasten huoltoa, yhteiselämän lopettamista (tuomioistuin määrää toiselle puolisolle oikeuden asua aviopuolisoiden yhteisessä kodissa), pesänjakajaa ja elatusapua koskevat asiat.

Mitä tietoja avioerohakemus sisältää?

Avioerohakemuksen tulee sisältää perustiedot hakijasta tai hakijoista, jotta avioeroasian voi ottaa käsittelyyn.

Listasimme alle pakolliset avioerohakemukseen tarvittavat tiedot.

 • Hakijan tiedot (sukunimi, etunimet, henkilötunnus, kotipaikka, osoite, postinumero ja postitoimipaikka)
 • Toisen puolison, joka ei ole hakija (sukunimi ja etunimet)
 • Tieto siitä haetaanko avioeroa yksin vai yhdessä
 • Voidaanko eroon tuomita ilman harkinta-aikaa
 • Lapsen huoltoa koskevat vaatimukset
 • Yhteiselämän lopettaminen
 • Pesänjakajan määrääminen ositusta tai erottelua varten
 • Puolison elatusapu
 • Allekirjoitukset

Tummennetut kohdat ovat pakollisia. Muut kohdat ovat erohakemuksen liitännäisvaatimuksia.

Alla näet käräjäoikeudelle toimitettavan avioerohakemuksen.

Tyhjä avioerohakemus

Miten avioeron hakeminen etenee?

Avierohakemuksen täyttäminen ja avioeron hakeminen vaihtelee sen mukaan haetaanko eroa yksin vai yhdessä.

Haen avioeroa yksin

 1. Lataa avioerohakemus esimerkiksi suomi.fi-palvelussa tai lähetä se suoraan sähköisesti Aatoksen avioeropalvelussa.
 2. Täytä avioerohakemus tai vastaa kysymyksiin Aatoksen palvelussa.
 3. Allekirjoita hakemus käsin tai sähköisesti.
 4. Lähetä hakemus sähköpostitse (ota kuva hakemuksesta tai skannaa se) tai postitse paikkakuntasi käräjäoikeuteen. Aatoksen palvelu lähettää hakemuksen puolestasi.
 5. Avioero tulee vireille, kun avioerohakemus on saapunut käräjäoikeuteen.
 6. Voit aloittaa avio-osituksen tekemisen mahdollisimman pian. Ositus kuuluu Aatoksen avioeropalveluun. Vasta ositus katkaisee kaikki toisen omaisuuteen liittyvät vaatimukset puolisoiden välillä.
 7. Avioeroon liittyvä pakollinen puolen vuoden mittainen harkinta-aika alkaa vasta, kun käräjäoikeus on antanut hakemuksen tiedoksi toiselle puolisolle. Tiedonannossa menee noin 2-4 viikkoa.
 8. Avioeron toinen vaihe täytyy tehdä aikaisintaan 6 kuukauden jälkeen ensimmäisen hakemuksen lähettämisestä käräjäoikeuteen. Toisen vaiheen hoitaminen onnistuu myös Aatoksen palvelussa.

Haemme avioeroa yhdessä

Jos eroa haetaan yhdessä ei hakuprosessi eroa muuten kuin, että molempien tulee allekirjoittaa hakemuslomake.

Lomakkeita ei siis tarvitse lähettää kuin vain yksi kappale eli eroa voi yhdessä hakea samalla lomakkeella. Pakollinen puolen vuoden harkinta-aika lähtee yhdessä hakiessa juoksemaan heti, koska toinen osapuoli luonnollisesti tietää, että avioeroa on haettu.

Avioerohakemus netissä

Voit hoitaa avioerohakemuksen netissä kokonaan. Aatoksen avioeropalvelu auttaa sinua avioerohakemuksen täyttämisessä ja lähettämisessä.

Koko avioeroprosessi maksaa Aatoksessa 199 euroa (hintaan lisätään viranomaismaksuja). Lisäksi ositus sisältyy Aatoksen avioeropalveluun.

Kuinka paljon avioeron käsittely maksaa?

Avioero on kaksivaiheinen, jos puolisot eivät ole asuneet erillään vähintään kahta vuotta keskeytyksettä.

Avioeron käsittely käräjäoikeudessa maksaa avioeron ensimmäisessä vaiheessa 210 euroa. Toisessa vaiheessa peritään vielä 100 euron maksu.

Käräjäoikeus lähettää laskun hakijalle. Jos hakijoita on kaksi tulee lasku kummankin hakijan nimellä.

Avioerohakemuksen lähettäminen

Avioerolomake pitää lähettää sähköpostilla tai tavallisella postilla jommankumman aviopuolison kotipaikan käräjäoikeuteen.

Esimerkki 1

Jos puolisot asuvat Ylivieskassa, niin oikea käräjäoikeus on Oulun käräjäoikeus.

Voit tarkistaa oikean käräjäoikeuden https://oikeus.fi-sivulta.

Erohakemuksen allekirjoittaminen

Avioerohakemukseen tarvitaan toisen tai molempien osapuolten allekirjoitukset ja nimenselvennykset riippuen siitä, että haetaanko eroa yksin vai yhdessä. Allekirjoitusten yhteyteen merkitään päiväys.

Avioerohakemuksen voi allekirjoittaa myös sähköisesti. Allekirjoittamiseen voi käyttää ilmaista AatosSign -sähköistä allekirjoitusta.

Avioerohakemus sähköisesti Aatoksessa

Avioerohakemuksen voi allekirjoittaa sähköisesti ja lähettää Aatoksen palvelun kautta suoraan oikeaan käräjäoikeuteen.

Toimi näin:

 1. Aloita avioeroprosessi Aatoksessa.
 2. Vastaa kysymyksiin ja allekirjoita avioehtohakemus sähköisesti.
 3. Aatos toimittaa hakemuksen oikeaan käräjäoikeuteen.
 4. Voit heti aloittaa varsinaista avioeron valmistelua eli molempien omaisuuksien kirjaamista palveluun.
 5. Kun omaisuudet ja muut tiedot on kirjattu, saat palvelusta osituskirjan.

Kysymyksiä ja vastauksia avioerohakemuksesta

Miten avioero astuu voimaan?

Avioero astuu voimaan vasta siitä päivästä lähtien, kun tuomioistuin (käräjäoikeus) tuomitsee puolisot avioeroon. Käräjäoikeus käsittelee avioeroasioita. Käräjäoikeuden päätökseen voi hakea muutosta hovioikeudelta.

Voiko avioehdon tehdä ennen avioeroa?

Mahdollisen avioeron takia on tärkeä olla avioehto, jolla turvata omaisuutensa. Avioehto tulee olla tehtynä ennen avioeron hakua. Avioehdon voi tehdä helposti netissä Aatoksessa.

Voiko avioerohakemus olla vapaamuotoinen?

Avioerohakumus voi olla vapaamuotoinen, mutta hakemuksen tekstistä tulee ilmetä perustietoja aviopuolisoista, muun muassa henkilötiedot. Hakemuksen tulee olla kirjallinen.

Avioeron käsittelykielet tuomioistuimessa ovat suomi ja ruotsi.

Olemme eroamassa rekisteröidystä parisuhteesta, miten toimimme?

Parisuhteen rekisteröinnillä on samat oikeusvaikutukset, kuin avioliitolla. Rekisteröidyn parisuhteen purkaminen tapahtuu samalla tavalla kuin avioliitonkin.