Osi­tus­so­pi­mus - il­mai­nen mal­li

Kädet tietokoneen näppäimistöllä
tatu.png
Tatu Mäenpää, lakimies (OTM)
27.5.2022 ● 5 min
Avioliiton päättyessä tehdään omaisuuden ositus, jossa puolisoiden omaisuus lasketaan yhteen ja jaetaan heidän kesken tasan. Ositus tehdään, mikäli puolisoilla ei ole avioehtoa, joka rajaa kaiken omaisuuden avioliiton ulkopuolelle.

Ositussopimuksella osituksen osapuolet sopivat, miten ositukseen kuuluva omaisuus jaetaan.

Avioliittolain (234/1929) mukaan voidaan toimittaa omaisuuden ositus, kun avioero on laitettu vireille tuomioistuimeen tai avioliitto on purkautunut. Ositus on pakko tehdä vain, jos puoliso tai vainajan puolison perillinen vaatii sitä.

Ositus kannattaa kuitenkin ehdottomasti aina tehdä.

Aatoksen avioeron ositusnäkymä

Ketkä ovat osituksen osapuolet?

Osituksessa osapuolina on avioliiton puolisot, jos avioliitto loppui avioeron takia.

Jos toisen puolison kuolema on avioliiton purkautumisen syy, leski ja vainajan perilliset ovat osapuolina. Kaikki osituksen osapuolet voivat vaatia ositusta ja jos joku heistä sitä vaatii, ositus on tehtävä.

Ositussopimus ja omaisuuden jakaminen

Omaisuuden osituksessa puretaan aviovarallisuussuhdetta, joka on ollut olemassa puolisoiden välillä. Tämä tarkoittaa sitä, että puolisoilla ei ole enää osituksen jälkeen ole avio-oikeutta toisen omaisuuteen.

Kun laaditaan ositussopimus, sopimuksen osapuolet saavat itse päättää, miten heidän omaisuutensa jaetaan. Jos osapuolet eivät sovi mitään omaisuuden jaosta, aviovarallisuussuhde jatkuu.

Ei ole myöskään mahdollista laatia perunkirjoitusta ennen kuin omaisuuden ositusta on tehty. Jos esimerkiksi avioliitto on purkautunut avioeron takia, mutta ositusta ei ole tehty ennen kuin toinen puoliso kuolee, leskestä tulee kuolinpesän osakas.

Mitä omaisuutta huomioidaan osituksessa?

Kun puolisot ovat avioliitossa, heillä on avio-oikeus toisen omaisuuteen. Tämä tarkoittaa, että avioliiton loppuessa heidän omaisuutensa lasketaan yhteen ja jaetaan tasan.

Ositukseen kuuluu avio-oikeuden alainen omaisuus. Jos puolisoilla on omaisuutta, joka ei ole avio-oikeuden alaista, sitä ei lasketa mukaan ositukseen.

Puolisoiden avio-oikeus voi esimerkiksi olla rajoitettu avioehdolla. Sellainen omaisuus, joka ei kuuluu avio-oikeuteen, erotellaan avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta. Omaisuuden erottelu tarkoittaa, että kumpikin puoliso saa pitää sen, mitä hän omisti avioliiton aikana.

Omaisuus, joka ei kuulu ositukseen

Ositukseen otetaan mukaan vain omaisuus, jonka osapuolet omistivat jo ennen ositusperusteen syntymistä eli kun avioero oli laitettu vireille tuomioistuimeen tai kun puoliso kuoli.

Myös vaatteet ja muu omaisuus, joka on tarkoitettu toisen puolison henkilökohtaista käyttöä varten, erotetaan hänelle osituksessa. Tämä on kuitenkin mahdollista vain sen verran, mikä on kohtuullista.

Omaisuus, jonka puoliso on:

  1. ansainnut
  2. saanut lahjana
  3. saanut perintönä
  4. saanut testamentin nojalla

ei kuuluu avio-oikeuteen, jos tämä omaisuus on saatu sen jälkeen, kun avioliitto on jo purkautunut toisen puolison kuoleman takia tai, kun avioero on jo laitettu vireille käräjäoikeuteen.

Itse tehty ositussopimus

Puolisot tai leski ja vainajan perilliset voivat yhteisesti laatia ositussopimusta. Sopimuksen tekemistä tai vahvistamista varten ei tarvita mitään viranomaista.

Sopimus voi olla yksinkertainen ositussopimus tai vapaamuotoinen ositussopimus.

Juridisesti varmasti pätevän ositussopimuksen tekeminen ei ole kuitenkaan helppoa. Monelta päänvaivalta ja ajanhukalta säästyy käyttämällä siihen asiantuntijaa tai Aatoksen avioeropalvelua.

Sopimusosituksesta on laadittava kirjallinen osituskirja, jonka kaikkien osapuolten täytyy allekirjoittaa. Myös kahden esteettömän todistajan pitää todistaa, että osapuolten allekirjoitukset ovat asianmukaisia.

Tämä riittää, vaikka osapuoli saisi kiinteää omaisuutta osituksessa. Kaupanvahvistajaa ei tarvita vahvistamaan kiinteää omaisuutta, joka on ansaittu osituksessa.

Osituksen tekeminen

Ositustoimitukseen sisältyy sekä laskennallinen että reaalinen puoli.

Laskennallinen toimitus

Laskennallisena toimituksena selvitetään ensiksi puolisoiden omistussuhteita, todetaan mikä osa omaisuudesta on avio-oikeuden alaista ja arvioidaan kummankin omaisuutta. Sen jälkeen laaditaan osituslaskelma.

Osituslaskelmassa lasketaan yhteen puolisoiden avio-oikeuden alainen omaisuus ja suoritetaan päältäpäin erottaminen sekä erilaisten vastikkeiden määrittäminen. Lopuksi lasketaan avio-osien koot.

Reaalinen toimitus

Kun osituslaskelma on valmis, suoritetaan osituksen reaalinen vaihe. Tämä tarkoittaa, että puolison, jolla on enemmän varallisuutta, täytyy maksaa tasinkoa toiselle puolisolle laskelman perusteella.

Mikäli haluat varmistaa, että ositus tulee tehtyä oikein kannattaa ositukseen käyttää ammattilaista. Koko avioeroprosessin hoitaminen onnistuu kätevästi Aatoksen verkkopalvelussa 199 euron hintaan.

Velkojen kattaminen osituksessa

Kun osituksessa on todettu, että mitä puolisot omistavat itsenäisesti ja omaisuus on arvioitu, puolison omat velat vähennetään omasta bruttovarallisuudestaan.

Velkojen kattaminen

  1. Velat, jotka ovat vain toisen puolison nimissä, vähennetään vain kyseisen puolison varallisuudesta.
  2. Velat, jotka on otettu molempien puolisoiden nimiin, katetaan puoliksi molempien omaisuudesta.

Velat määritetään ositusperusteen syntyhetken mukaan ja on ainoastaan mahdollista kattaa velat, jotka olivat jo olemassa ennen tätä hetkeä. Velka, joka on jostain syystä poistunut ositusperusteen syntyhetken ja osituksen välillä katetaan myös omasta omaisuudesta.

Jos puolisoilla on yhteistä velkaa, kummallakin on oikeus vaatia, että toinen maksaa oman osuutensa ennen ositusta tai, että hän antaa vakuutta.

Velkakäsitteen ero avioero- ja jäämistöosituksessa

Kun toinen puoliso kuolee, kaikki hänen oikeussuhteensa katkaistaan. Tämä tarkoittaa muun muassa, että hänen velkansa erääntyvät maksettavaksi.

Osituksen saa aloittaa vasta, kun vainajan velat on maksettu. Jos osituksen osapuolet tekevät omaisuuden osituksen ennen kuin velat on maksettu, he ovat edelleen vastuussa veloista.

Jos leskellä ja vainajalla oli yhteistä velkaa, osituksen osapuolet voivat vaatia, että velat maksetaan tai, että annetaan vakuus velasta ennen kuin ositus toimitetaan.

Avioero-osituksessa riittää omaisuuden varaaminen niin, että puoliso voi maksaa velat tulevaisuudessa. Velat siis katetaan omaisuudesta mutta velkoja ei tarvitse maksaa kuten jäämistöosituksessa.

Osituskirja ilmainen malli

Alla on yksinkertainen malli osituksen tekemiseen. Voit käyttää alla olevaa ilmaista mallia pohjana.

Voit myös hoitaa koko avioeroprosessin helposti Aatoksen verkkopalvelussa, jolloin säästät aikaa, hermoja ja rahaa. Silloin ositus on myös varmasti tehty oikein.

Sopijapuolet

1. Antti Esimerkki (s. 01.01.1981) Mannerheimintie 1, 00100 Helsinki

2. Bertta Esimerkki (s. 01.01.1981) Liisankatu 1, 00100 Helsinki

Osituksen taustaa

Sopijapuolten avioero on laitettu vireille 01.01.2022. Puolisoilla ei ole avioehtoa ja kaikki puolisoiden omaisuus on avio-oikeuden alaista.

Ositus

Sovimme omaisuutemme osituksesta seuraavaa:

Antti Esimerkki - Varat

Auto 20 000 euroa

As. Oy Aleksanterikatu 13:n osakkeista 1-2 (1/2 omistusosuus) 400 000 euroa

Pankkitili Osuuspankki (000000-11111) 10 000 euroa

Yhteensä 430 000 euroa

Antti Esimerkki - Velat

Asuntolaina Osuuspankki (1/2 vastuuosuus) 130 000 euroa

Yhteensä 130 000 euroa

Antti Esimerkki - Netto-omaisuus

Yhteensä 300 000 euroa

Bertta Esimerkki - Varat

As. Oy Aleksanterikatu 13:n osakkeista 1-2 (1/2 omistusosuus) 400 000 euroa

Arvo-osuustili Osuuspankki (000000-11111) 230 000 euroa

Yhteensä 630 000 euroa

Bertta Esimerkki - Velat

Asuntolaina Osuuspankki (1/2 vastuuosuus) 130 000 euroa

Yhteensä 130 000 euroa

Bertta Esimerkki - Netto-omaisuus

Yhteensä 500 000 euroa

Puolisoiden yhteenlaskettu avio-oikeuden alainen netto-omaisuus

Netto-omaisuus yhteensä 800 000 euroa

Avio-osa 400 000 euroa

Bertta Esimerkki suorittaa tasinkoa 100 000 euroa Antti Esimerkille.

Tilitys

Antti Esimerkki saa:

Auto 20 000 euroa

As. Oy Aleksanterikatu 13:n osakkeista 1-2 (1/2 omistusosuus) 400 000 euroa

Pankkitili Osuuspankki (000000-11111) 10 000 euroa

Rahaa Bertta Esimerkiltä 100 000 euroa

Asuntolaina Osuuspankki (1/2 vastuuosuus) 130 000 euroa

Netto yhteensä 400 000 euroa

Bertta Esimerkki saa:

As. Oy Aleksanterikatu 13:n osakkeista 1-2 (1/2 omistusosuus) 400 000 euroa

Arvo-osuustili Osuuspankki (000000-11111) 230 000 euroa

Asuntolaina Osuuspankki (1/2 vastuuosuus) 130 000 euroa

Maksaa Bertta Esimerkille 100 000 euroa

Netto yhteensä 400 000 euroa

Muut ehdot

Omistus- ja hallintaoikeus jaettuun omaisuuteen siirtyy tämän sopimuksen allekirjoituksella.

Kumpikin osapuoli pitää kaiken hallussaan olevan luettelemattoman henkilökohtaisen irtaimiston.

Tämän sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen avio-oikeuden alainen omaisuus on kokonaisuudessaan jaettu.

Hyväksymme tämän osituksen ja jaon ja sitoudumme olemaan sitä moittimatta eikä meillä kummallakaan ole mitään vaatimuksia toistemme suhteen.

Päivämäärä ja paikka

Helsingissä 02.02.2022

Antti Esimerkki

Bertta Esimerkki

Todistavat

Tarmo Todistaja

Tuula Todistaja

Taloudellista mielenrauhaa – hoida elämäsi tärkeät lakiasiat yhdessä paikassa.