Æg­te­pagt - gratis ska­be­lon og ek­semp­ler

ringar.jpg
thomas_square.jpg
Thomas, jurist
22.6.2022 ● 6 minutter
Ved indgåelse af ægteskab kan spørgsmålet op ægtepagt ofte komme op til debat. En ægtepagt oprettes med det formål at alt eller nogle af de foemuelementer, som ægtefællerne hver især ejer skal være særeje og derfor ikke deles ligeligt i tilfælde af ægteskabet ophør.

Med en ægtepagt kan ægtefællerne aftale, at udgangspunktet i ægteskabsloven skal fraviges, det vil sige at ægtefællerne ikke skal dele hele deres formue ligeligt i tilfælde af ægteskabet ophør, men kun de formueelementer, som ikke er dækket af en ægtepagt om særeje.  

Man kan oprette en ægtepagt både før og efter vielsen

En ægtepagt kan oprettes både inden og efter vielsen, når ægteskabet allerede er indgået. Aftalen skal udfærdiges skriftligt og underskrives af begge parter. Det er nødvendigt at tinglyse ægtepagten i Personbogen under Tinglysningsretten. Der skal betales et fast gebyr ved tinglysning. Efter fuldendt tinglysning er ægtepagten gyldig. En ægtepagt kan ikke tinglyses, såfremt ægtefællerne har igangsat separation og skilsmisse eller i tilfælde af at den ene ægtefælle er afgået ved døden. 

Det kan være svært at tale om en ægtepagt, men ved at fokusere på det økonomiske aspekt af ægteskab og det formuefællesskab man indgå i som ægtefæller, så kan man med en ægtepagt aktivt imødegå fremtidige tvister og afbløde de økonomiske konsekvenser af at ægteskabet skulle ende.

En ægtepagt gør det eksempelvis også muligt at forbedre og sikre den længstlevendes livssituation i tilfælde af at den anden ægtefælle afgår ved døde. Dette gælder især hvis familien har særbørn, altså børn fra tidligere ægteskaber. Det samme gør sig gældende, hvis den ene ægtefælle har stor gæld, hvor man med en ægtepagt i høj grad kan sikre, at den anden ægtefælle ikke indirekte kommer til at skulle betale for en sådan gæld i tilfælde af dødsfald.

Ægtepagt hos en advokat

Koster typisk 2000 - 4000 kr.

Har man bestemt sig for at få udfærdiget og oprettet en ægtepagt, har man traditionelt opsøgt en advokat, som kunne bistå med udfærdigelsen og særlige ønsker, som parterne skulle have. En sådan proces med fysisk tilstedeværelse kan være besværlig, det kan tage tid og den slutprisen kan desuden være svær at forudse. 

Gratis skabelon som alternativ

Koster 0 kr.

En gratis skabelon er typisk generisk, hvorfor dokumentet sjældent er tilpasset jeres konkrete ønsker og behov og det kan være svært selv at skulle skrive teksten, når man ikke ved, hvad teksten bør indeholde. 

Der er få formelle krav til en ægtepagt for at den er gyldig. En formel gyldig ægtepagt, der er oprettet skriftligt, underskrevet af parterne og tinglyst, betyder dog ikke at den per definition passer til den enkeltes behov eller tager højde for særlige forhold i forhold i den familie, som ægtepagten vedrører. 

Ægtepagt online

Koster 590 DKK hos Aatos  

Et tredje alternative er at skrive en ægtepagt online. I kan gøre brug af en juridisk online tjeneste. 

Ved at svare på en række enkle spørgsmål kortlægger vores tjeneste jeres situation og ønsker. I kan være sikre på, at ægtepagten er tilpasset jeres situation og er juridisk korrekt. 

I kan downloade ægtepagten med det samme som PDF efter betaling og I får gratis juridisk hjælp. Eftersom I først betaler til sidst i processen, kan I gratis prøve tjenesten.

Ægtepagt - gratis skabelon

Nedenfor er en gratis skabelon, som I kan bruge til at lave en ægtepagt. 

Skabelonen indeholder tre eksempler på, hvordan en  ægtepagt kan skrives. 

  1. Det første eksempel opfatter at alt jeres formue, både hvad I bringer ind i ægteskabet og hvad I erhverver under ægteskabet, skal være særeje. 
  2. Det andet eksempel er en skabelon for at I ønsker at ophæve en tidligere ægtepagt og gøre alt formue til særeje.
  3. I det tredje eksempel betemmes det at kun visse specifikke genstande skal være særeje.

Vi anbefaler dog ikke, at I anvender teksteksemplerne nedenfor som skabelon, men at du kan bruge teksten eller dele af teksten. 

Hvis du ønsker , at kune en del af jeres formue skal være særeje (eksempelvis et sommerhus, en bil eller et maleri) og alt anden formue skal være fælleseje, så skal i kun angive den eller de ejendel, der skal være særeje. Resten af jeres formue vil som udgangspunkt være særeje. 

For at ægtepagten er gyldig, skal den i henhold til Ægteskabsloven (LBK nr. 774 af 07/08/2019) være skriftlig, underskrevet af parterne og tinglyses ved Tinglysningsretten. 

Gratis skabelon

Eksempel 1: Alle ejendele og formue er særskilt ejendom

Parter XXXXX (xx.xx.xxxx)

XXXXX (xx.xx.xxxx )

Særejetype Parterne aftaler, at følgende særeje skal gælde mellem os i vores ægteskab, som vi har indgået xx.xx.xxxx:

I ægteskabet skal der ikke gælde almindeligt formuefællesskab, men i stedet skal der gælde ægtefællebegunstigende kombinationssæreje. 

Særejets omfang Der skal gælde ægtefællebegunstigende kombinationssæreje for alt hvad vi hver især indbringer, allerede har indbragt og fremtidigt erhverver i ægteskabet.  Særejet skal også gælde for surrogater for sådanne ejendele, for arv og gaver samt indtægter af ejendele omfattet af særejet. 

Periode Særejet skal gælde resten af livet. Det er muligt senere at ændre i ægtepagten med en ny ægtepagt eller opsige den med en ny ægtepagt. 

Tinglysning For at blive gyldig, skal denne ægtepagt underskrives af begge parter og tinglyses digitalt i Personbogen ved Tinglysningsretten, Majsmarken 5, 9500 Hobro. Tinglysning kan ske ved brug af MitID, digital signatur eller tinglysningsfuldmagt. 

Underskrift

Sted og dato

____________________

Parternes underskrift

____________________ __________________

Part 1 Part 2

Eksempel 2: Kun specifikke ejendele skal være særeje

Parter XXXXX (xx.xx.xxxx)

XXXXX (xx.xx.xxxx)

Særejetype Parterne aftaler, at følgende særeje skal gælde mellem os i vores ægteskab, som vi har indgået xx.xx.xxxx:

I ægteskabet skal der ikke gælde almindeligt formuefællesskab, men i stedet skal der gælde ægtefællebegunstigende kombinationssæreje. Særejets omfang Særejet skal gælde for hver part for de nedenfor nævnte ejendele. For alle andre ejendele skal der gælde almindeligt formuefællesskab. 

Særejet skal for parterne omfatte følgende ejendele: 

NAVN 1 særejeejendele Indestående beløb xxxxx 

Sommerhus xxxx

NAVN 2 særejeejendele Fast ejendom xxxx

Virksomhed xxxx

Periode Særejet skal gælde resten af livet. Det er muligt senere at ændre i ægtepagten med en ny ægtepagt eller opsige den med en ny ægtepagt. 

Tinglysning For at blive gyldig, skal denne ægtepagt underskrives af begge parter og tinglyses digitalt i Personbogen ved Tinglysningsretten, Majsmarken 5, 9500 Hobro. Tinglysning kan ske ved brug af MitID, digital signatur eller tinglysningsfuldmagt. 

Underskrift

Sted og dato

____________________

Parternes underskrift

____________________ __________________

Part 1 Part 2

Eksempel 3: Ophævelse af eksisterende ægtepagt

Parter XXXXX (xx.xx.xxxx)

XXXXX (xx.xx.xxxx)

Ophævelse Parterne aftaler, at gældende ægtepagt tinglyst xx.xx.xxxx med denne ægtepagt skal ophæves. Parterne forstår, at dette betyder, at de almindelige formueretlige regler vil gælde, navnlig at der vil være formuefællesskab for alt hvad parterne ejer. 

Tinglysning For at blive gyldig, skal denne ægtepagt underskrives af begge parter og tinglyses digitalt i Personbogen ved Tinglysningsretten, Majsmarken 5, 9500 Hobro. Tinglysning kan ske ved brug af MitID, digital signatur eller tinglysningsfuldmagt. 

Underskrift

Sted og dato  

____________________

Parternes underskrift  

____________________ __________________

Part 1 Part 2

Ved vielsen siger man ikke blot ja til hinanden, man siger også ja til at indgå i et formuefællesskab. Det vil sige at alt, hvad I som ægtefæller hver især ejer af formueelementer, såsom fast ejendom, kontanter, ejendom og anden formue, nu bliver delingsformue. Formuefællesskabet betyder, at i tilfælde af separation og skilsmisse, skal der ske en opgørelse af den fælles formue og delingsformuen skal som udgangspunkt deles ligeligt (50/50) mellem jer.

I en ægtepagt kan I aftale, at eksempelvis specifikke ejendel, en sum eller fast ejendom skal være særeje. Et særeje kan således omfatte alle, specifikke eller dele af forskellige formueelementer. Hvis noget er særeje, betyder det, at der ikke skal ske ligedeling af værdien heraf i tilfælde af separation og skilsmisse, og i visse tilfælde dødsfald. Uden en ægtepagt deles den samlede værdi af jeres formueelementer - formuefællesskabet - ligeligt mellem jer LINK. 

Fordele ved en ægtepagt

Med en ægtepagt kan i undgå mange økonomiske ubehageligheder i tilfælde af separation og skilsmisse. At lave en ægtepagt kan give begge ægtefæller en tryghed for fremtiden og det kan tillige være en stabilitet for jeres økonomi, at I ved, hvordan I hver især er stillet økonomisk, såfrem forholdet skulle ende. Du kan læse mere om ægtepagt og typerne af særeje her.  

Med Aatos kan du nemt og hurtigt udfærdige en ægtepagt online, der er tilpasset jeres situation og konkrete ønsker. Det behøves således hverken at være besværligt og dyrt at opnå en form for smart tryghed for jer begge.