Tes­ta­men­te för sambor

testamente-for-samboer.jpeg
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-30 ● 5 minuter
Visste du att sambos ärver inte varandra? Om du vill ge arv till din sambo, du måste skriva ett testamente.

Idag är det många som väljer att inte gifta sig och istället är de sambor livet ut. Eftersom det är så vanligt är det många som glömmer bort att det finns vissa ganska stora juridiska skillnader mellan att vara gift och vara sambo.

Den kanske största skillnaden är att sambor aldrig ärver varandra. Om en av er går bort ärver den efterlevande sambon inte.

Om ni vill ärva varandra måste ni skriva ett testamente. Utan ett testamente ärver den avlidnes barn eller barnbarn och om det inte finns barn ärver föräldrar och syskon.

Sambos kan skriva inbördes testamente

Du kan skriva ett testamente själv eller tillsammans med din sambo. Ett testamente du skriver tillsammans med din sambo kallas för inbördes testamente.

Om du skriver ett testamente tillsammans med din sambo betyder det att den efterlevande sambon ärver den först avlidne sambon.

Genom att skriva ett testamente tillsammans har det ingen skillnad vem som går bort först, den efterlevande sambon ärver alltid. Dessutom är det mera förmånligt då ni endast behöver göra ett testamente. Ni kan också ange vem som ärver egendomen när ni båda gått bort.

Du kan också skriva ett testamente själv. Då skriver du att din sambo ärver dig och sedan väljer du vem som får egendomen när din sambo gått bort.

vem-arver-sommarhuset.jpeg

Testamente för sambos med och utan barn

Sambor ärver aldrig varandra och det har ingen skillnad om ni har barn eller inte. Om ni har barn ärver barnen direkt, både om de är era gemensamma barn eller inte.

Om ni inte har barn ärver den avlidnes föräldrar och om förälder avlidit ärver syskon.För sambos med barn ärver barnen direkt. Om ni har barn har barnen rätt till halva egendomen, men resten kan ni ditt testamentera till varandra.

Hur egendom fördelas med och utan testamente?

Här är några exemplar om hur egendom ska fördela med och utan testamente.

Exempel 1: Inget testamente

Peter och Klas är sambos och har två barn. När Peter dör är hans kvarlåtenskap värd 100 000 kronor. Barnen ärver direkt och båda får 50 000 kronor var. Klas ärver inte.

Exempel 2: Den avlidne har ett testamente

Peter och Klas är sambos och har två barn. De har skrivit ett inbördes testamente. Dessutom har de skrivit att barnen ska vänta med att ta ut sitt arv tills efter att den efterlevande sambon gått bort. Om de inte väntar ärver de endast laglotten. Det ena barn vill ha sin laglott direkt.

Peters kvarlåtenskap är värd 100 000 kronor. Barnet som vill ha sin laglott direkt får endast laglotten vilket är 25 000 kronor (utan testamente hade barnet ärvt 50 000 kronor och laglotten är hälften av det).

Klas ärver resten, 75 000 kronor, och när Klas går bort har det andra barnet rätt till arvet efter Peter. Barnet som tog ut sin laglott direkt ärver inget annat efter Peter.

familj-testamente.jpg

Samboavtal och testamente

I ett testamente anger du vem som ärver när du gått bort. Genom att skriva ett testamente är det möjligt att bortse från lagens regler om arv.

I ett samboavtal kan ni ange hur er samboegendom ska delas vid en separation och dödsfall.

Vid dödsfall kan den efterlevande begära att en bodelning ska ske och då delas samboegendomen lika mellan den efterlevande sambon och den avlidne sambons arvingar.

Den efterlevande sambon måste begära bodelning inom ett år från dödsfallet men senast vid bouppteckningen. Vid en bodelning delas sambornas samboegendom lika mellan dem, oavsett vem som köpt eller betalat mer. Både samboavtal och testamente påverkar den efterlevandes situation.

Hur testamente och samboavtal kan utnyttjas för att efterlevande sambon ska ärva egendom men inte få egendom vid en separation.

Exempel: sambor har både samboavtal och testamente

Ingela och Tom är sambor. Ingela köpte deras gemensamma bostad. Ingela vill att Tom ska få bostaden om hon går bort, men hon vill inte att Tom har rätt till bostaden om de separerar.

Ingela och Tom skriver ett samboavtal där det står att bostaden inte ska ingå i en bodelning. Ingela har därför rätt till hela bostaden vid en separation. I ett testamente skriver Ingela att Tom ska ärva henne. Vid Ingelas död har Tom rätt till bostaden.

Har Ingela inte barn ärver Tom all egendom. Har Ingela barn när hon avlider kan det påverka Toms rätt till bostaden, eftersom hennes barn har rätt till laglott.

Har min sambo rätt till mitt arv?

Din sambo har vanligen inte rätt till arv som du fått av någon annan. Om egendomen du ärvt kan anses vara samboegendom, exempelvis en möbel eller prydnadsföremål, kan din sambo få rätt till egendomen vid en bodelning.

Skriv ett samboavtal för att vara säker på att din sambo inte får rätt till ditt arv.

Läs mer om sambors arvsrätt.

Testamente med förfoganderätt eller äganderätt?

Det finns två olika typer av testamente.

Den ena typen av testamente är testamente med förfoganderätt.

Den andra typen är testamente med äganderätt.

En efterlevande sambo som ärver med förfoganderätt får använda och sälja egendomen men får inte skänka bort eller testamentera bort egendomen. När efterlevande går bort ärver den först avlidnes arvingar egendomen som varit den först avlidnes.

En sambo som ärver med äganderätt får sälja, skänka och testamentera bort all egendom. När efterlevande går bort ärver den efterlevande sambons arvingar egendomen. Den först avlidnes arvingar ärver inte egendomen.

Exempel 1: Testamente med förfoganderätt

Johanna och Rafael är sambos när Johanna avlider. De har ett testamente där den efterlevande ärver all egendom med förfoganderätt. De har inte barn.

Rafael ärver Johannas egendom och när Rafael avlider ärver Johannas arvingar det som varit Johannas egendom. Rafaels egendom går till hans arvingar.

Exempel 2: Testamente med äganderätt

Johanna och Rafael är sambos när Johanna avlider. Rafael och Johanna har skrivit ett inbördes testamente där den efterlevande ärver all egendom med full äganderätt. De har inte barn.

Rafael ärver Johannas egendom och när Rafael avlider ärver Rafales arvingar Rafaels och Johannas egendom. Johnnas arvingar ärver inte Johannas egendom.

bostadsratt-samboavtal.jpg

Juridiskt korrekt testamente på 10 minuter hos Aatos

Att skriva ett testamente behöver varken vara svårt eller krångligt. Hos Aatos kan du skapa ett juridiskt korrekt testamente, anpassat efter dig och din situation.

Testamentet upprättas online och du kan direkt ladda ner det när det är klart. Det är enkelt, smidigt och prisvärt. I priset ingår även juridisk rådgivning och du kan prova tjänsten gratis.

Du kan skriva testamente dig själv eller skriva inbördes testamente för tillsammans hos Aatos.

Skriva testamente online idag. Det kostar endast 850 kronor.