Vad är­ver sam­bor utan ett tes­ta­men­te?

Man bärar kvinna
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-31 ● 4 minuter
När och hur sambor ärver och vad som händer om en av er går bort? Vi ska berätta hur ni kan skydda er framtiden med testamente.

Enligt sambolagen är sambor "två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll."

Vanligtvis ska ni ha bott tillsammans i sex månader för att vara sambor, men det finns även situationer där ett par ansetts vara sambon även efter bara några veckor.

Det viktigaste är att paret är i ett förhållande och i stort sett har gemensam ekonomi. Vänner, syskon eller studiekamrater är inte sambor.  

Har sambo arvsrätt?

Nej, sambor ärver inte. Om ni är sambor och vill att den efterlevande sambon ska ärva måste ni skriva ett testamente.

Det har ingen betydelse hur länge ni har bott tillsammans, om ni har gemensamma barn eller om ni lever som ett gift par.

Om ni inte har ett testamente ärver ni inte varandra och den vanliga arvsordningen efterföljs. Det betyder att barn ärver direkt och om den avlidne inte har barn ärver den avlidnes föräldrar eller syskon.

Juridiskt korrekt och klart på 10 min.

Hur ärver sambor?

Sambor ärver endast om det finns ett testamente. Den efterlevande sambo kan ärva allt om den avlidne inte har barn eller barnbarn.

Om den avlidne har barn eller barnbarn kan den efterlevdes sambon ärva hälften, och andra hälften är barnens laglott som de alltid har rätt till enligt lag.  

Vem ärver i ett samboförhållande med barn?

Barn har alltid rätt till arv. Ni kan inte göra barn arvslösa genom att skriva ett testamente.

Om ni har gemensamma barn och/eller barn från tidigare förhållanden (särkullbarn) har barnen alltid rätt till laglott. Laglotten är hälften av det barnen skulle ha ärvt om det inte fanns ett testamente.

Exempel: Laglott och testamente

Mats avlider och hans egendom är värd 100 000 kronor. Han har två barn. Barnen får 50 000 var (arvslott).

Även om Mats hade skrivit ett testamente hade barnen haft rätt till sin laglott vilket är hälften av arvslotten.

Mats barn har alltid rätt till minst 25 000 kronor (50 000/2). Mats hade kunnat testamentera 50 000 kronor till hans sambo och barnen hade ärvt 25 000 kronor var.

Testamente skyddas efterlevande sambor

Även om ni skriver ett testamente kan barnen kräva att få sitt arv direkt. I ett testamente är det dock möjligt att önska att barnen ska vänta med att ta ut sin laglott fram till att även den efterlevande sambon avlidit.

Det är även möjligt att lägga till en "morot" så att om barnen trots allt kräver att få sin laglott direkt får de endast laglotten och inget efterarv.

Om barnen kräver sin laglott direkt måste den efterlevande sambon ge egendom av det värdet till barnet. Det kan vara extra komplicerat om den enda egendomen av värde är ett hus. Då måste huset säljas för barnet ska få sin laglott.

Genom att skriva ett testamente kan sambor säkerställa att den efterlevande ärver minst hälften av egendomen och att om barn vill ha sitt arv direkt får de endast laglotten och går miste om resten.

Vem ärver om sambos har särkullbarn?

Sambors särkullbarn ärver på samma sätt som sambors gemensamma barn.

Särkullbarn ärver sin andel av arvet direkt när den egna föräldern gått bort. Det är dock möjligt att i ett testamente önska att barnen ska begära sitt arv förts när den efterlevande sambon gått bort.

När ska sambo begära bodelning vid dödsfall?

Vid skilsmässa och dödsfall kan sambor begära att deras samboegendom ska delas lika.

Det räcker med att en av er begär att egendomen ska bodelas för att värdet av samboegendom ska delas 50/50 oavsett vem som äger och köpt egendomen.

Samboegendom är bohag och bostad som ni köpt för er gemensamma användning oavsett vem som köpt egendomen. Även värdet en bostad som en av er köpt men som ni båda ska bo i ska fördelas lika mellan er. Bohag är egendom för ert gemensamma hem så som TV, möbler, konst, prydnader och köksutrustning.

Sambon ska begära bodelning inom ett år från dödsfallet men senast vid bouppteckningen. Vid en bodelning delas all samboegendom lika mellan dödsboet och den efterlevande sambon. Den efterlevande får begära bodelning men måste inte.  

Gäller sambolagen vid dödsfall?

Sambolagen gäller vid dödsfall. Sambolagen anger hur egendomen ska fördelas om den efterlevdes sambon begär att sambornas samboegendom ska delas lika.

All samboegendom ska fördelas lika mellan den efterlevde sambon och den avlidne sambon arvingar.  

Vem får huset vid dödsfall?

Om en av er ägde huset redan före ni blev sambor ingår huset inte i en bodelning och ska inte delas lika. Om det är den först avlidna som äger huset har du som efterlevande inte automatiskt rätt att bo kvar där.

Om den avlidna köpt huset, men för er gemensamma användning ska värdet av huset fördelas lika mellan den efterlevande sambon och den avlidnes arvingar.

Om ni äger huset 50/50 när din sambo går bort har du rätt till hälften vid en bodelning. Din sambos barn har rätt till andra hälften.

Om värdet av huset är större än värdet av bohaget kan det vara svårt att ge annan egendom än huset till barnen. Det betyder att du måste ersätta barnen och dödsboet med det belopp som överstiger din andel av samboegendomen.

Exempel 1: Gemensam villa och barn

Mats och Lukas har två var barn från tidigare förhållanden och äger en villa värd 10 miljoner tillsammans när Mats dör. Lukas har rätt till 5 miljoner och Mats barn har rätt till 5 miljoner.

Lukas vill bo kvar i villan men måste ha 5 miljoner att ge till Mats barn eftersom det överstiger vad Lukas har rätt till.  

Ett annat alternativ är att ni testamenterar all er egendom till den andra sambon men då har barnen trots det rätt till sin laglott. Även laglottens värde måste gå att "hitta" från annan egendom.

Exempel 2: Villa, testamente och laglott

Mats och Lukas har två var barn från tidigare förhållanden och äger en villa värd 10 miljoner tillsammans när Mats dör.

Mats har i ett testamente skrivit att Lukas ska ärva all hans egendom. Mats barn kräver dock sin laglott. Laglotten är hälften av vad de hade ärvt om det inte funnits ett testamente.

Utan testamente hade barnen ärvt 5 miljoner, laglotten är därmed 2,5 miljoner och barnen har rätt till 1.25 miljoner var.

Lukas ärver 2,5 miljoner av Mats och får bo kvar i villan om han kan köpa ut barnen.  

Om ni redan nu vet att det inte kommer finnas annan egendom att köpa ut barnen med kan ni ta en livförsäkring och ange varandra som förmånstagare. De pengar ni får ut kan ni sedan köpa ut barnen med.

Läs mer

Hur länge får en sambo bo kvar vid dödsfall?

Hur länge och om du får bo kvar måste du diskutera med din sambos arvingar.

Det finns ingen tid för hur länge en sambo får bo kvar. Om sambon kan köpa ut barnen ur huset, bostaden eller villan får sambon bo där hur länge som helst.

Om det inte är möjligt måste kanske huset säljas för att barnen ska få sin andel av arvet.

Testamente online hos Aatos

Oberoende om du behöver endast ett testamente, äktenskapsförord eller samboavtal kan du enkelt upprätta alla dokument fullständigt online hos Aatos.

Ni kan direkt ladda ner det köpta dokumentet eller så kan vi posta det till er. Om ni har frågor hjälper vi er gratis!

Genom att svara på enkla frågor kartlägger tjänsten er situation och baserat på det upprättas ett skräddarsytt dokument. Ni behöver varken boka tid eller besöka en jurist, men kan vara säkra på att dokumentet ni får är juridiskt korrekt enligt svensk lag.

Du betalar först i sista steget och kan därför gratis prova på tjänsten före du köper dokumentet. Om du inte slutför det idag kan du när som helst fortsätta där du blev och behöver inte svara på samma frågor på nytt.

Skriva ett testamente idag!