Tes­ta­men­te

Puolisot istuvat penkillä
Vem får vård­na­den om barn om båda för­äld­rar­na dör?Skriva din önskan i ett vårdnadstestamente eller i ett vanligt testamente.
En gul hus.
Tes­ta­men­te och en­skild egen­domEgendom som ges bort i ett testamente kan göras till enskild egendom.
Barn som drar dragkamp
All­män­na arvs­fon­denHur det fungerar om det inte finns några arvingar eller testamente?
Ryggtavla på man som fikar
Att tänka på som tes­ta­torTestamente från en testators perspektiv och en checklista.
Man springer
Så för­va­rar du ditt tes­ta­men­teLäs om hur du kan förvara testamentet så att det hittas när du gått bort.
Familj som samlas runt en hund i gröngräset
Arvs­ord­ning – en guide till arvArvsguide med grundreglerna och dom vanligaste undantagen.
testamente-for-samboer.jpeg
Tes­ta­men­te för samborOm ni vill ärva varandra måste ni skriva ett testamente.
Familj med tre barn på en äng
Ef­terar­vinge och ef­terarvReglerna för efterarv och när du ärver i andra hand.
testamente barn.jpeg
Sär­kull­barn och arvSärkullbarn ärver direkt och makar blir utan arv.
allekirjoitus.jpeg
Trygga den ef­ter­le­van­de makens ställ­ning vid döds­fallVad ni kan göra för att den efterlevande maken ska få bo i orubbat bo.
friends.jpeg
Vad är en uni­ver­sa­lar­vinge?Universalarvinge, universell testamentstagare och legatarie. Vad är det?
testament makar online.png
Tes­ta­men­te gratis mallGratis exempel och mall på enskilt och gemensamt testamente.
Kvinna framför dator skriver testamente
Du ska inte re­gi­stre­ra tes­ta­men­teVikten av att ett testamente är rätt. Annars är det inte giltigt.
Person som jobbar på en dator med en kaffekopp bredvid.
Allt fler skri­ver tes­ta­men­tenDet finns några situationer där du verkligen behöver ett testamente.
Förstoringsglas
Hur vet man om tes­ta­men­te finnsVar kan avlides testamente finnas och vad händer om inget hittas?
Kvinna som funderar i solnedgång
Jämk­ning av tes­ta­men­teJämka testamente för att få rätt till sin laglott.
Sista bladet på ett träd
In­bör­des tes­ta­men­teI denna artikel klargörs värdet av inbördes testamente.
Testamente_med_Aatos_online.jpg
Så här skri­ver du ett tes­ta­men­te med AatosSkriv testamente med Aatos: Enkelt, tryggt och prisvärt.
Skugen
Är ett tes­ta­men­te nöd­vän­digt?Här förklaras vad ett testamente är utan juridisk jargong.
grandma.jpeg
Tes­ta­men­te och barns rätt till lag­lottBarn kan inte göras arvlösa, läs vad det egentligen betyder.
Sommaräng med blommor i olika färger
Ärv­da­bal­ken - en över­sikt av lagen om arvLagen som styr över arv och testamente.
Two persons talking
Del­giv­ning tes­ta­men­teAllt om delgivning av testamente och arvsfördelning.
Tillsammans
Så fun­ge­rar det att kland­ra tes­ta­men­teRåd och bra att tänka på när du vill klandra testamente.
Kvinna som skrattar
En kär­leks­för­kla­ring och 6 andra roliga tes­ta­men­tenGe bort ett leende. Ett testamente måste inte vara strikt och tråkigt.
Överraskad pojke håller i en bok
6 tes­ta­men­ten från kända per­so­nerOväntade, upprörande och hemliga testamenten från världen över.
hassan-pasha-nEbMedmVwgw-unsplash.jpg
Be­styrkt kopia tes­ta­men­teEn kopia av ett testamente kan i vissa fall betraktas som giltigt.
Pappa och barn i skugen
Nor­disk un­der­sök­ning: Tes­ta­men­tet är det van­li­gas­te ju­ri­dis­ka do­ku­men­tet i Sve­ri­geEndast 24% av respondenterna redan har upprättat sina testamenten.
Droppar på vattenyta
Ändra tes­ta­men­teHur du gör för att ändra ett testamente.
Testamente kan bli ogiltigtförklarat
Ogil­tig­för­kla­ra tes­ta­men­teUndvik testamentsmisstag, viktig information om arv och rätt procedur.
Båten seglar
Vad är kvar­lå­ten­skap?Vad du måste veta om din egendom när du går bort.
Testamente regler
Vik­ti­ga regler för tes­ta­men­te att känna tillHär är några av de mest grundläggande reglerna för testamente.
Att skriva olika typer av testamente
Att skriva olika typer av tes­ta­men­teOm att skriva testamente - måste jag välja typ av testamente?
Par håller varandra i handen på en promenad i gräset
10 skäl att skriva tes­ta­men­teTestamente kan göra skillnad för alla. Varför du ska skriva testamente.
hus-gavobrev.jpg
Dina ar­ving­ar: Vem ärver dig?Tyvärr är det en överraskning för många vem som egentligen ärver.
En solnedgång som speglar tid för reflektion
Arv efter svens­kar bo­sat­ta i ut­lan­detÖvergripande redogörelse för vad som vid arv om du bor i ett annat land.
Två barn går hand i hand på stranden
Arv till min­derå­ri­gaScenarier för vad som händer med arv till barn under 18 år.
testamentti.jpg
Vad är full ägan­de­rätt och fri för­fo­gan­de­rätt?Skilnaden på förfoganderätt och äganderätt.
night-sky
Skriva tes­ta­men­te självAtt skriva testamente själv är lättare än vad många tror.
Familj på promenad
Skriva in­bör­des tes­ta­men­te som sambo och giftTestamente som du upprättar tillsammans med någon.
Glasögon som ligger på bok
Be­vitt­ning av tes­ta­men­teTestamenten måste bevittnas och här förklarar vi exakt vad det betyder.
Personer som skriver under papper på bordet
Ho­lo­gra­fiskt tes­ta­men­teEnkelt förklarat exakt vad ett holografiskt testamente är.
Blommen på handen
Skriv tes­ta­men­te för en väl­gö­ren­hets­or­ga­ni­sa­tionVälgörenhetsorganisationer erbjuder ibland en mall för testamentet.
Barn på en gunga
Hur räknar man ut lag­lot­ten?Förstå hur man räknar ut laglotten.
Löv som ändrar färg
Tillägg till tes­ta­men­teGuide kring formkrav, vittnen och ändringar i testamente.
Stor ring i guld
Vad är en le­ga­ta­rie?Skillnaden mellan legatarie, universell testamentstagare och arvinge.
Syskon
Så fun­ge­rar arvs­rätt och tes­ta­men­teArvsrätt bestämmer vem som ärver vad när någon går bort.
Smidigare juridik, online och enkelt!