Kuo­lin­pe­sä - mikä se on ja mi­ten sen asioi­ta hoi­de­taan?

Kirjahylly ja nojatuoli
tatu.png
Tatu Mäenpää, lakimies (OTM)
1.6.2022 ● 4 minuuttia
Kuolinpesän osakkailla on monia tehtäviä perukirjan tekemisestä aina verotuksen hoitamiseen. Selvitimme yleisiä käytänteitä, miten kuolinpesää kannattaa selvittää.

Kuolinpesä tarkoittaa sitä omaisuutta ja velkaa, mikä vainajalta on jäänyt. Kuolinpesää nimitetään myös perikunnaksi.

Vainajan omaisuudesta tehdään perunkirjoitus, jossa kartoitetaan vainajan omaisuus ja määritellään arvot eri omaisuuserille. Perunkirjoitus tulee tehdä 3 kuukauden kuluttua kuolemasta.

Kuolinpesän osakkaat tekevät päätökset

Kuolinpesän päätökset tehdään kuolinpesän osakkaiden kesken yksimielisesti. Kuolinpesän osakkaita ovat mm. perilliset, eloonjäänyt puoliso sekä yleistestamentinsaajat.

Kuolinpesän osakas ei kuitenkaan ole sellainen henkilö, joka perii testamentilla vain tietyn omaisuuden.

Päätösten tekeminen ja pesän hallinto edellyttää osakkaiden välistä yhteisymmärrystä. Sopuisassa kuolinpesässä asioita voidaan hallita yksityisoikeudellisilla sopimuksilla ja valtakirjoilla.

Miten kuolinpesä selvitetään?

Kuolinpesän osakkaat voivat selvittää pesän itse eli järjestää perunkirjoituksen.

Perunkirjoitukseen voi myös pyytää apua lakitoimistosta tai tehdä perunkirjoituksen täysin netissä Aatoksen verkkopalvelussa. Mikäli pesän osakkaat ovat riitaisia, määrää käräjäoikeus pesälle ulkopuolisen pesänselvittäjän.

Perunkirjoituksen hinta

Yksinkertaisen perunkirjoituksen hinta on keskimäärin lakitoimistossa 600– 1 200 euroa. Hintaan lisätään usein vielä pakolliset viranomaismaksut sukuselvitysten ja virkatodistusten tilaamisesta seurakunnilta ja virastoista.

Edullisimmin ja helpommin pääset tekemällä perunkirjoituksen Aatoksen verkkopalvelussa. Perunkirjoitus maksaa vain 299 euroa Aatoksen palvelussa ja voit tehdä perunkirjoituksen etänä kotisohvaltasi. Hintaan lisätään pakolliset viranomaismaksut.

Pesänselvittäjä auttaa riitaisissa kuolinpesissä

Riitaisissa kuolinpesissä, jossa osakkaat ovat eri mieltä pesän hallinnosta ja asioiden hoitamisesta, kannattaa hakea pesänselvittäjä.

Pesänselvittäjän määräämistä haetaan vainajan kotipaikan käräjäoikeudelta. Tuomioistuimen määräyksen nojalla pesänselvittäjällä on oikeus aloittaa pesän selvittämiseen liittyvät toimet.

Alaikäiset osakkaat tarvitsevat edunvalvojan

Kuolinpesän osakkaille saatetaan joutua määräämään edunvalvojia.

Esimerkiksi alaikäistä perillistä edustaa kuolinpesän asioissa usein lasten huoltajat. Jos alaikäisen lapsen vanhemmat ovat myös kuolinpesän osakkaita, tulee lapselle hankkia eturistiriidan vuoksi edunvalvoja.

Kuolinpesän hallinnosta voidaan määrätä testamentilla, jossa määrätään joku tietty pesänselvittäjä vastaamaan pesän hallinnosta.

Kuolinpesän jakaminen

Vainajan valat ja verat sekä perilliset selvitetään perunkirjoituksen aikana. Perunkirjoitustilaisuudessa perukirja käydään läpi ja se allekirjoitetaan.

Perukirja toimii kuolinpesän jakamisen eli perinnönjaon pohjana.

Perinnönjaossa ei olla sidottuja perukirjan arvoihin. Nämä arvot ovat kuitenkin hyvä pohja perinnönjaon suunnittelua varten. Perinnönjaossa määritellään mitä omaisuutta kellekin tulee.

Perinnönjako ja lainvoimaisuus

Kuolinpesää hallitaan yhteishallinnolla, johon osallistuvat kaikki pesän osakkaat. Jokaisella osakkaalla on kuitenkin oikeus vaatia yhteishallinnon purkamista ja jäämistön jakamista eli oikeus tehdä jakovaade.

Jaon jälkeen kuolinpesän osakkaasta eli perillisestä tulee saamansa esineen ainoa omistaja. Kun perinnönjako on tullut lainvoimaiseksi, kuolinpesän osakkaiden osakkuus lakkaa.

Laillinen perinnönjako edellyttää, että omaisuus tosiasiassa jaetaan. Pelkkä perintöosuuksien suhteellinen tai arvomääräinen määrittäminen ei ole perinnönjakoa.

Perinnönjakokirja kertoo perillisten perintöosuudet

Perinnönjakokirjaan kirjataan se, mitä omaisuutta kellekin perillisille tulee.

Perinnönjaon edellytys on se, että kaikki pesän velat on maksettu ja legaatit eli erityistestamentit on täytetty. Näistä asioista tehdään merkintä myös jakokirjaan. Jakokirjaan merkitään kuolinpesän osakkaiden tiedot ja heidän suhteellinen osuutensa pesästä.

Jaetun omaisuuden osalta merkitään, mitä kukin osakas saa. Omaisuuksien osalta merkitään omaisuuden nimi, lisätiedot ja omaisuuden arvo. Perinnönjakokirjan allekirjoittavat kaikki pesän osakkaat ja sen todistavat kaksi esteetöntä todistajaa.

Kuolinpesän ampuma-aseet

Kuolinpesän ampuma-aseista on oma säännös ampuma-aselaissa (1/1998 kohta 108 §).

Vastuu vainajan aseista on kuolinpesän osakkailla. Osakkaat päättävät keskuudestaan henkilön, joka ottaa ampuma-aseen, aseen osat, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset välittömästi haltuunsa vainajan kuoltua.

Ampuma-aseet haltuunsa ottaneella henkilöllä on oikeus säilyttää aseita hallussaan kuuden kuukauden ajan kuolinpäivästä lukien. Sen jälkeen aseisiin tulee hankkia hallussapitolupa tai ne tulee luovuttaa eteenpäin. Aseet voi luovuttaa myös poliisille.

Vaihtoehtoisesti ampuma-aseet voidaan pysyvästi muuttaa ampumakelvottomiksi.

Kuolinpesän auto ja moottoripyörä

Vainajan autoista tai moottoripyörästä ei tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta viranomaisille. Viranomaiset saavat tiedon kuolemasta automaattisesti.

Traficom, eli liikenne- ja viestintävirasto, muuttaa vainajan nimissä olevan auton tai moottoripyörän omatoimisesti vainajan kuolinpesän nimiin. Samalla myös rekisteröityyn autoon tai moottoripyörään liittyvien maksujen, kuten ajoneuvoveron, maksuvelvollisuus siirtyy kuolinpesälle.

Auton tai moottoripyörän myyminen

Auton tai moottoripyörän myymistä varten kuolinpesä tarvitsee ajoneuvon rekisteröintitodistuksen ilmoitusosan (II-osa). Myymistä varten riittää yhden osakkaan allekirjoitus.

Puuttuvan ilmoitusosan voi hankkia sellaisesta katsastuspisteestä, joka tekee auton tai moottoripyörän rekisteröintejä. Ilmoitusosan hankkimista varten tarvitaan perukirja tai vainajan sukuselvitys, joka osoittaa ilmoitusosaa hankkivan olevan kuolinpesän osakas.

Kuolinpesän veroasiat

Perilliset ovat vastuussa yhteisesti kuolinpesän veroista. On kuitenkin helpompaa, jos osakkaat nimeävät yhden henkilön kuolinpesästä hoitamaan kuolinpesän veroasioita.

Voit täyttää Verohallinnon verkkosivuilla valtakirjan jakamattoman veroasioiden hoitamista varten. Kaikkien osakkaiden tulee allekirjoittaa valtakirja.

Perunkirjoitus netissä Aatoksen verkkopalvelussa

Vältä kalliit juristien tuntipalkkiot, hoida perunkirjoitus hintaan 299 euroa Aatoksen verkkopalvelussa. Palvelu kartoittaa tilanteen ja laatii tarvittavat dokumentit. Sinun ei tarvitse tietää juridiikasta mitään. Tarvittaessa lakitiimimme vastaa mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin.

Palveluumme kuuluu myös virkatodistusten ja sukuselvitysten tilaaminen viranomaisilta sekä seurakunnilta. Huomaa, että hintaan lisätään viranomaismaksut tarvittavien virkatodistusten lukumäärän mukaan.

Lue lisää, kuinka virkatodistusten hinta muodostuu, kun tilaat virkatodistuksen Aatoksen kautta.

Voit testata Aatoksen palvelua ilmaiseksi. Saat valmiit asiakirjat tilattua ja ladattua maksettuasi palvelun.