En­nak­ko­pe­rin­tö ja tes­ta­ment­ti

Säästöpossu
tatu.png
Tatu Mäenpää, lakimies (OTM)
31.5.2022 ● 4 minuuttia
Tiedätkö, mikä on ennakkoperinnön ja lahjan ero? Testamentin avulla voit selkiyttää verotuksellisia asioita, mitä ennakkoperintöön liittyy.

Ennakkoperintö tarkoittaa perittävän antamaa omaisuutta, jonka hän antaa rintaperillisille eli lapselleen tai lapsenlapsilleen jo eläessään. Lain (40/1965) mukaan ennakkoperinnön arvo voidaan vähentää rintaperillisen tulevasta lakiosasta.

Testamentin avulla perittävä voi kuitenkin kirjata määräyksen, joka kumoaa ennakkoperintöön liittyvän lakiosan vähentämisen varsinaisesta perinnöstä.

Ennakkoperintö vai lahja?

Rintaperilliselle ennen kuolemaa lahjoitettu omaisuus voi olla joko ennakkoperintö tai lahja.

Perintökaaren (40/1965) mukaan perittävän rintaperilliselleen antama lahja on ennakkoperintöä, ja sen arvo vähennetään rintaperilliselle tulevasta lakiosasta.

Olettama voidaan kumota testamentissa tehdyllä määräyksellä, jolloin lahjoitusta pidetään lahjana. Määräys voi koskea myös jo tehtyjä lahjoituksia.

Ennakkoperintö voi olla suosiolahja

Ennakkoperintö otetaan huomioon perintöosuuksia laskettaessa, mutta lahjalla on mahdollista esimerkiksi suosia yhtä rintaperillistä yli muiden ja näin mahdollistaa perintösuunnittelu.

Lahja voidaan kuitenkin katsoa suosiolahjaksi, jos lahjalla on ilmeisesti tarkoitettu suosia muiden rintaperillisten vahingoksi. Tässä tapauksessa lahjaa pidetään suosiolahjana.

Suosiolahja rinnastuu ennakkoperintöön ja se otetaan huomioon perinnönjaossa.

Yli 10 vuotta aiemmin tehty lahjoitus ei ole suosiolahja

Lahjan katsominen suosiolahjaksi voidaan estää tekemällä lahjoitus tarpeeksi ajoissa.

Pääsääntöisesti, jos lahja on annettu yli 10 vuotta ennen perittävän kuolemaa, ei sitä voida katsoa suosiolahjaksi.

Esimerkki 1: ennakkoperintö vai lahja?

A:lla on kaksi lasta B ja C. A:lta jää kuoleman jälkeen 400 000 euron omaisuus. Ennen kuolemaansa A oli antanut lahjaksi B:lle 40 000 euron arvoisen purjeveneen.

B:n ja C:n lopullisten lakiosien suuruus riippuu siitä, että katsotaanko purjevene ennakkoperinnöksi vai lahjaksi.

Päätös: Purjevene on ennakkoperintöä

40 000 euron purjeveneen arvo lisätään A:n 400 000 euron omaisuuteen eli yhteensä perittävän omaisuuden arvo on 440 000 euroa.

B ja C ovat A:n rintaperillisiä, joten heillä on oikeus 220 000 euron lakiosaan. Lakiosa jaetaan tasan rintaperillisten kesken, joten B:n ja C:n lakiosat ovat 110 000 euroa.

Kun B:n saama purjevene katsotaan ennakkoperinnöksi vähennetään sen arvo hänelle A:n kuoleman jälkeen tulevasta lakiosasta.

Näin ollen B saa lakiosan perusteella 70 000 euroa ja C 110 000 euroa.

Päätös: Purjevene on lahja

Kun purjevene määritellään lahjaksi, ei sen 40 000 euron arvoa enää A:n kuoltua lisätä 400 000 euron omaisuuteen.

Lakiosan suuruus on tällöin 200 000 euroa, joten B:n ja C:n lakiosat ovat 100 000 euroa.

B saa lakiosan perusteella 100 000 euroa. C saa lakiosan perusteella 100 000 euroa.

B siis saa yhteensä 40 000 euron purjeveneen sekä lakiosan perusteella 100 000 euroa eli 140 000 euroa.

Testamentti netissä Aatoksen verkkopalvelussa

Tee yksilöity ja juridisesti pätevä testamentti Aatoksen verkkopalvelussa. Testamentin hinta on Aatoksessa 89 euroa.

Palvelumme kartoittaa kysymysten avulla tilanteesi ja luo sinulle yksilöidyn testamentin.

Voit lisätä yksittäisiä perillisiä ja erilaisia omaisuuslajeja, kuten mökin, asunnon tai auton. Voit myös määrittää prosenttiosuudet, joiden avulla omaisuutesi jakaantuu perillisten tai hyväntekeväisyysjärjestöjen kesken.

Aatos.app -palvelussa voit varmistaa rintaperillistesi osalta, että heidän saamansa lahjat otetaan perinnönjaossa huomioon haluamallasi tavalla.

Valintaasi helpottavat palvelun luomat tilanteeseesi räätälöidyt esimerkit.

Tee testamentti netissä jo tänään.

Usein kysyttyjä kysymyksiä ennakkoperinnöstä

Alla tavallisimpia kysymyksiä liittyen ennakkoperintöön ja testamenttiin.

Mikä on ennakkoperintö?

Ennakkoperintö on omaisuuden antamista rintaperillisille silloin, kun on vielä elossa.

Kenelle voi antaa ennakkoperintöä?

Ennakkoperintöä voi antaa kenelle vain perittävän perilliselle. Perillisen ei tarvitse olla rintaperillinen.

Miten toimitaan, jos haluan antaa ennakkoperintöä muulle kuin rintaperilliselle?

Jos haluat antaa erityisesti ennakkoperintöä muulle kuin rintaperilliselle, tulee sinun tehdä asiasta määräys lahjakirjaan.

Milloin ennakkoperintö katsotaan lahjaksi?

Ennakkoperintö katsotaan lahjaksi, jos se on annettu rintaperillisille henkilön eläessä. Ennakkoperintö on voitu antaa jo vuosia ennen kuolemaa. Ennakkoperintöolettama koskee vain rintaperillisiä.

Mihin ennakkoperintö vaikuttaa?

Ennakkoperintö vaikuttaa perintöosan ja lakiosan suuruuteen.