Miten tehdä pätevä vel­ka­kir­ja?

Neljä ystävää vuorilla patikoimassa
tatu.png
Tatu Mäenpää, lakimies (OTM)
15.6.2022 ● 5 min
Velkakirja on hyvä täyttää silloin, kun lainaat rahaa ystävällesi tai perheenjäsenelle. Katso, mitä kaikkea velkakirja sisältää, ja miten laadit juridisesti pätevän velkakirjan.

Yleisimmin velkakirja tulee tutuksi, jos haet lainaa pankista. Asiakirja on myös hyödyllinen silloin, jos haluat lainata omia säästöjäsi perheenjäsenelle tai ystävälle.

Lainaamisen pelisäännöt on hyvä laatia etukäteen, näin vältytte rahariidoilta ja saat varmasti lainaamasi rahat takaisin.

Aatoksen johtava juristi Tatu Mäenpää kertoo, mitä kaikkea velkakirjan tulisi sisältää sekä miten laatia sitova velkakirja oikein.

Velkakirja on kirjallinen sopimus lainasta, ehdoista ja takaisinmaksusta

Velkakirja tarkoittaa kirjallista sopimusta lainanantajan sekä lainansaajien välillä.

Velkakirjassa sovitaan velan määrästä, maksuaikataulusta sekä maksettavan koron määrästä. Kaikki osapuolet allekirjoittavat sopimuksen ja sitoutuvat velkakirjassa mainittuihin ehtoihin. 

Lisäksi velkakirjan voi todistaa kaksi todistajaa allekirjoituksen. Velkakirja on kuitenkin sitova ja juridisesti pätevä asiakirja ilman todistajien allekirjoituksiakin.

Yksityishenkilöiden välinen velkakirja helpottaa rahan lainaamista ystävien kesken

“Haluaisin auttaa ystävääni taloudellisesti, mutta en kuitenkaan halua rahariidan pilaavan ystävyyttämme. Miten voin varmistaa, että ystävä maksaa lainan takaisin?”

Kenenkään ei kannata lainata rahaa keskustelematta lainan ehdoista. Velkakirja yksityishenkilöille helpottaa pelisääntöjen sopimista ja ehtojen noudattamista. Ehdot on hyvä olla selvillä ennen kuin raha siirtyy tililtä toiselle eikä niitä voi muuttaa kesken kaiken.

Rahariidat ovat yksi suurimmista asioista, jotka voivat tehdä säröjä ihmisten välille. Kun kyse on suuremmista summista, kuten tuhansista euroista, on ymmärrettävää, että lainaajalla voi nousta huoli rahojen takaisinmaksusta.

Ihmiset lainaavat usein rahaa toisilleen: ystävilleen, kumppanille ja perheenjäsenille. Pankista rahaa lainattaessa on olemassa hyvin tiukat riskimittarit, ehdot ja säännökset, jotka määrittävät lainaamista.

Ihmisten välinen lainaaminen on paljon vapaamuotoisempaa, mikä lisää myös lainaamisen riskiä. Riski koskee paitsi lainanantajaa eli henkilöä, joka antaa rahaa lainaksi, mutta myös lainansaajaa eli henkilöä, joka ottaa rahaa lainaksi.

Ilman velkakirjaa, viranomaiset voivat katsoa lainan olevan lahja. Silloin lainansaaja voi joutua maksamaan lahjaveroa.

Pätevä velkakirja voi olla vapaamuotoinen

Velkakirjan muodolle ei ole tarkkoja juridisia kriteereitä. Toisinaan velkakirjana on ajanut asemaansa lautasliina tai take away -ruokalistan reuna.

Tärkeintä on, että sopimuksesta löytyvät tärkeimmät asiat ja sopimus on allekirjoitettu. Lisäksi velkakirjan on hyvä olla muodoltaan selkeä, jotta mahdollisilta tulkintaongelmilta vältytään.

Suositeltavaa on kuitenkin kirjoittaa velkakirja tietokoneella selkeästi ja allekirjoittaa sen jälkeen joko käsin tai sähköisellä allekirjoituksella.

Velkakirja malli – sisällytä ainakin nämä asiat

“Mitä kaikkea velkakirjan tulisi sisältää? Haluan laatia pätevän asiakirjan, ja varmistaa, että saan varmasti lainaamani rahat takaisin.”

Pätevä velkakirja sisältää seuraavat asiat:

 • velallisen ja velkojan nimi, henkilötunnus, mahdollinen y-tunnus ja tarvittaessa yhteystiedot
 • tieto velan määrästä kirjoitettuna sekä numeroin että kirjaimin
 • milloin velka vanhenee, eli mahdollinen eräpäivä
 • velan ehdot, kuten korko ja takaisinmaksusuunnitelma
 • päiväys ja paikka
 • allekirjoitukset molemmilta osapuolilta

Velkakirjan voi halutessaan hankkia kahden esteettömän todistajan allekirjoitukset. Velkakirja on kuitenkin sitova myös ilman todistajia.

Useampi velallinen ja velkakirja

Jos velkakirjassa on useita velallisia, ovat he kaikki yhteisvastuussa lainasta ja sen takaisinmaksusta. Velkakirjaan voi kuitenkin mainita erillisiä ehtoja takaisinmaksusta.

Esimerkiksi velkakirjaan on mahdollista yhteisellä sopimuksella kirjata, että kokonaisvelka jaetaan velallisten kesken tietyllä tavalla. Kun velallinen on osuutensa maksanut, päättyy hänen velvollisuutensa lainan takaisinmaksusta.

Velkakirja korko sopimusta laadittaessa

Usein tuttujen tai perheen kesken sovitut lainat ovat korotonta. Velkakirjaa tehdessä voit kuitenkin sopia, pyydätkö lainaamastasi rahamäärästä korkoa ja kuinka paljon korko olisi.

Erityisesti silloin, kun lainaamasi rahamäärä on suuri ja laina-aika pitkä, kannattaa pohtia sopivan koron pyytämistä. Inflaatio nakertaa jatkuvasti rahan arvoa, jolloin rahat takaisin saatuasi voit omistaa vähemmän rahaa kuin ennen lainaamista.

Jos haluat sisällyttää velkakirjaan koron ja viivästyskoron, kannattaa ne muodostaa korkolain mukaan.

Laina yksityishenkilölle: muista nämä asiat

Yleiset velkakirjan pohjat toimivat hyvänä esimerkkinä siitä, mitä velkakirjan tulisi sisältää, kun lainaat rahaa yksityishenkilölle. Internetistä löytyy monia velkakirjan malleja, joita voi käyttää apuna.

Yleiset mallit eivät kuitenkaan ota huomioon tarkempia ehtoja. Vaarana on, että tehdystä velkakirjasta huolimatta, et saa rahojasi takaisin. 

Velkakirjan yleisiä ehtoja

Kaikista velkakirjan ehdoista on hyvä sopia etukäteen. Näin ehdot eivät tule kenellekään yllätyksenä.

 • Lainansaajan luottotiedot kannattaa tarkistaa etukäteen.
 • Jos summa on suuri, kannattaa myös tiedustella lainan käyttötarkoitusta.
 • Kirjaa selvästi velan eräpäivä sopimukseen.
 • Jos pyydät korkoa, reiluinta on käyttää korkolain mukaista korkoa.
 • Voitte sopia velkakirjassa myös ehdon, että velan voi maksaa milloin vain takaisin ilman ylimääräisiä kustannuksia – muussa tapauksessa lainansaajalle voi tulla maksettavaksi korot.

Laina lapselle: velkakirja erityisen tärkeää muista tehdä

“Lapseni pyysi minulta 4 000 euroa lainaa. Pitääkö minun tehdä velkakirja siitä huolimatta, että lainaan rahaa lapselleni? ”

Vaikka kyseessä olisi perheen sisäinen laina, kuten lainan antaminen lapselle, kannattaa velkakirja ehdottomasti tehdä. Näin vältät mahdolliset verotusongelmat.

Lapselle rahaa lainatessa harvemmin pyydetään korkoa. Pahimmassa tapauksessa verottaja voi katsoa lainan olevan lahja tai ennakkoperintöä. Yksityishenkilö voi saada kolmen vuoden aikana enintään 4 999 euroa rahaa verottomasti. Tämän osan ylittävästä summasta lahjansaaja joutuu maksamaan lahjaveroa.

Velkakirja kuitenkin todistaa, että kyseessä on laina eikä lahja.

Perintö, velka ja kuolema

Velka on edelleen voimassa kuolemassa. Jos lainansaaja kuolee ennen kuin on maksanut velkansa takaisin, ei velka häviä mihinkään. Jos lainasta on tehtynä velkakirja, on velan olemassaolo huomattavasti helpompaa todistaa.

Voit myös velkakirjan avulla vaatia, että perintöä ei jaeta ennen kuin velka on maksettu kuolemassa.

Lue lisää aiheesta: Velka kuolemassa – joutuuko perijät maksamaan?

Lainan maksaminen toisen puolesta

“_Tyttäreni lainasi ystävältään 6 000 euroa. Hän ei kuitenkaan voi maksaa koko summaa takaisin. Voinko auttaa tytärtäni rahallisesti ja maksaa jäljellä olevan lainan pois?_”

Kyllä, lainan voi maksaa toisen puolesta. Silloin täytyy kuitenkin olla tarkkana, sillä verottaja voi katsoa saatavan rahan olevan lahja.

Velkakirja sitoo lainansaajaa ja lainanantajaa. Jos ulkopuolinen henkilö maksaa lainan pois, katsoo verottaja, että tämä henkilö antaa rahalahjan. Tällöin alkuperäinen lainansaaja saattaa joutua maksamaan lahjaveron saamastaan rahasummasta.

Usein lahjaveron suuruus voi kuitenkin olla huomattavasti pienempi kuin jäljellä olevan lainan määrä.

Lahjaveroa joutuu maksamaan, jos saa samalta henkilöltä 3 vuoden aikana yli 4 999 euron arvoista rahaa tai muuta omaisuutta.

Tavallinen velkakirja ja juokseva velkakirja

On olemassa kahdenlaisia velkakirjoja: tavallinen velkakirja sekä juokseva velkakirja.

 1. Tavallinen velkakirja on tyypillisempi velkakirja yksityishenkilöiden välisessä lainaamisessa.
 2. Juokseva velkakirja puolestaan eroaa tavallisesta velkakirjasta siinä, että juokseva velkakirja voi vaihtaa haltijaa. Haltijan vaihtuminen on kuitenkin hyvä merkitä velkakirjaan riitatilanteiden välttämiseksi.

Suurin ero velkakirjoissa on siinä, että velkoja voi aina myydä velkakirjan eteenpäin. Juokseva velkakirja voi vaihtaa haltijaa esimerkiksi sellaisessa tapauksessa, että velkakirja myydään yritykselle.

Jos velkoja myy velkakirjan, hänellä ei ole enää riskiä velan takaisin saamisesta. Velkoja voi kuitenkin saada vähemmän rahaa takaisin kuin mitä on aiemmin velalliselle lainannut.

Velkakirja tuo turvaa lainaamiseen

“_Mitä tehdä, jos tuttu ei maksakaan lainaa takaisin?_”

Velkakirja todistaa, että lainanantajan ja lainansaajan välille on muodostunut velkasuhde. Velkakirja on kirjallinen todiste velan ehdoista.

Jos tuttu ei suostu velkakirjasta huolimatta maksamaan velkaansa takaisin, voit viedä asian käräjäoikeuteen. Käräjäoikeus antaa asiasta tuomion sekä ja voit päätöksen avulla hakea ulosottoa.

Viime kädessä velka ulosmitataan, jonka jälkeen saat rahasi takaisin.

Velkakirjan tekeminen kannattaa. Jos esimerkiksi vain siirtäisit 5 000 euroa tuttavasi tilille, hän voi aina sanoa rahan olleen lahja. Näin sinun on vaikea todistaa käräjäoikeudessa, että siirtämäsi rahat todella olivat lainaa eikä lahja.