perunkirjoitus

Pe­run­kir­joi­tus ja vir­ka­to­dis­tuk­set

Tatu Mäenpää

Mikä on virkatodistus ja mihin niitä tarvitaan?

Lain mukaan vainajan ja perillisten tietojen varmistamiseksi perukirjaan on hankittava ote väestörekisterijärjestelmästä.

Vainajasta hankitaan virkatodistus tai sukuselvitys, josta ilmenee vainajan tiedot sekä tiedot hänen siviilisäädystään ja lapsistaan.

Kuolinpesän osakkaista hankitaan niin sanotut elossaolotodistukset tai elää-todistukset. Kuolinpesän osakkaita ovat lakimääräiset perilliset sekä yleistestamentinsaajat.

Virkatodistuksia (vainajan sukuselvityksiä ja elää-todistuksia) voi tilata seurakunnilta ja digi- ja väestötietorekisteristä. Tilausta varten tarvitaan vainajan tietojen lisäksi tiedot perintökaaren mukaisista kuolinpesän osakkaista.

Perunkirjoitus ja avioehto

Jos vainajan oli kuolleessaan naimisissa, täytyy selvittää mahdollisen avioehdon olemassaolo. Avioehto vaikuttaa avioliiton jälkeiseen omaisuuden ositukseen, joka taas vaikuttaa vainajalta jäävän omaisuuden määrään. Avioehdot rekisteröidään avioehtoasioiden rekisteriin.

Vaivattomin tapa hankkia virkatodistukset ja muut viranomaisasiakirjat

Aatos-perunkirjoituspalvelu selvittää aluksi vainajan perilliset yksinkertaisten kysymysten avulla. Aatoksen kautta voi tilata virkatodistukset ja tiedon avioehdosta yhdellä klikkauksella.

Aatos tilaa juuri oikeat asiakirjat, tarkastaa ne ja lähettää ne tilaajalle. Asiakirjojen jäljennökset tallentuvat palveluun, jossa ne ovat aina saatavilla digitaalisessa muodossa.