Mikä on pe­ru­kir­ja?

Mies ja nainen allekirjoittavat asiakirjaa
tatu.png
Tatu Mäenpää, lakimies (OTM)
1.6.2022 ● 2 minuuttia
Perukirja tarkoittaa asiakirjaa, jossa vainajan omaisuus ja velat listataan tarkasti. Perukirja toimii myös perinnönjaon apuna.

Perukirja tai perunkirja on asiakirja, joka laaditaan kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta ja se on perunkirjoituksen tulos.

Läheisen kuoleman jälkeen perillisten pitää huolehtia vainajan kuolinpesän selvittämisestä ja perukirjan tekemisestä. Perukirjasta näkee myös toisinaan käytettävän puhekielistä muotoa perunkirja.

Käymme artikkelissa läpi, mikä on perukirja ja mitä kaikkea perunkirjoitus pitää asiakirjan laatimisen lisäksi.

Perunkirjoitus tarkoittaa kahta asiaa

Perunkirjoitus tarkoittaa käytännössä kahta eri asiaa.

 1. Kuolinpesän selvittämistä eli perillisten tutkimista sekä tiedon hankkimista varoista ja veloista. Myös esimerkiksi testamentista, avioehdosta ja ennakkoperinnöistä tarvitaan tieto.
 2. Tilaisuutta, jossa selvityksen pohjalta laadittu perunkirja käydään läpi yhdessä perillisten ja uskottujen miesten kanssa.

Perunkirjoituksen jälkeen perukirja lähetetään verottajalle. Verottaja määrää perunkirjan perusteella kullekin perillisille perintöveron.

Perukirja toimii myös apuna perinnönjakoa varten. Perintöä ei saa omaan käyttöön vielä perunkirjoituksen ja perunkirjan perusteella. Tätä varten tehdään erikseen perinnönjakokirja.

Naimisissa olleen vainajan jälkeen täytyy ennen perinnönjakokirjaa tehdä myös avio-omaisuuden osituksesta osituskirja. Ositus tehdään lesken ja vainajan kuolinpesän välillä.

Perukirja sisältää tiedon vainajan omaisuudesta

Perunkirjoitusta sekä perukirjaa varten tarvitaan kattavasti tietoa vainajan omaisuuden tilasta, mutta myös sukulaisista.

Alla näet listan asioista, mitä perukirja sisältää

 1. vainajan perillisten, lesken, toissijaisten perillisten ja testamentinsaajien nimet sekä kunkin osoite ja henkilötunnus
 2. kuolinpesän ilmoittajan ja verottajan yhteyshenkilön nimi- ja henkilötiedot
 3. kaksi uskottua miestä, joiden täytyy allekirjoittaa perukirja
 4. vainajan ja lesken varat ja velat kuolinpäivänä
 5. vainajan ja lesken avio-oikeus
 6. lesken tasinkoprivilegi
 7. lesken hallintaoikeuden pidätys
 8. testamenttiin ja lakiosaan kohdistuvat vaatimukset
 9. vainajan ja lesken antamat ennakkoperinnöt
 10. vainajan kolme vuotta ennen kuolemaa antamat lahjat
 11. vakuutuskorvaukset
 12. opintolaina
 13. hautauskulut
 14. perunkirjoituskulut
 15. vainajan velat (asuntovelat, luottokorttivelat, verovelka, laskut, sairauskulut)
 16. testamentti
 17. avioehto
 18. perinnönjako- ja osituskirja, jos nämä toimitettu ennen perunkirjoituskokousta

Perukirjan laatii kuolinpesän osakas tai lakitoimisto

Perukirjan voi tehdä yksi kuolinpesän osakkaista. Perukirjan tekemiseen jo käyttää lakitoimistoa, verkkopalvelua tai perukirjoituksen voi tehdä itse.

Tavallisesti henkilö, joka hoitaa kuolinpesän omaisuutta ja yhteydenpitoa viranomaisiin, toimittaa perunkirjoituksen. Tämä johtuu siitä, että kyseisellä henkilöllä on usein paras käsitys kuolinpesästä.

Perukirjan laatiminen lakitoimistossa

Kuolinpesän asioiden hoitaminen ja perukirjan laatiminen voi tuntua monimutkaiselta. Vaikka asia olisi tullut kohdalle aikaisemmin, muuttuvat verolait ja käytännöt lähes vuosittain. Tämän vuoksi harvat tekevät perunkirjan yksin.

Pankit ja lakitoimistot auttavat perukirjan tekemisessä. Keskimääräinen lähtöhinta perunkirjoitukselle on 1 000 euroa.

Keskimääräisen hinnan lisäksi tapauksesta riippuen lakitoimistot veloittavat tuntihinnaston mukaan lisäselvitykset ja lisätyöt. Tuntihinta on pääsääntöisesti 100–250 euroa.

Selvitimme perukirjoituksen hintaa.

Helpoin tapa perukirjan tekemiseen

Aatoksen perunkirjoituspalvelun kautta hoidat perunkirjan tekemisen kätevästi netissä kiinteään 299 euron hintaan.

Voit lisätä omaisuuksia palveluun omassa tahdissa ja sitä mukaa kuin asiat selviävät. Kaikki tiedot säilyvät yhdessä paikassa eikä sinun tarvitse taistella paperipinojen kanssa kotona.

Palvelu opastaa jokaisessa vaiheessa ja on aina viimeisimpien lakien ja oikeuskäytännön mukainen. Voit myös halutessasi tilata kaikki perukirjaa varten tarvittavat viranomaisasiakirjat kätevästi palvelusta.

Perukirjaa varten tarvitaan sukuselvitys, virkatodistuksia, elää-todistuksia ja tieto avioehdosta.

Käytössäsi on koko Aatoksen lakitiimin asiantuntemus palvelussa olevan chatin kautta. Voit olla yhteydessä myös sähköpostitse tai puhelimitse. Lakitiimin neuvot ja apu kuuluvat kiinteään hintaan.

Palvelun kautta voi kutsut muita pesän osakkaita seuraamaan ja osallistumaan perunkirjoitukseen. Perukirjan voi luoda yhdellä klikkauksella, kun kaikki tarvittavat tiedot on lisätty palveluun.

Perukirja ilmainen malli

Perukirjalle ei ole tarkkoja vaatimuksia. Muotovaatimukset täyttävän perukirjan voi laatia kuka vain.

Perintöverojen vähentäminen ja lain vaatimusten noudattaminen perunkirjoitusmenettelyssä on itse perukirjan muotoa tärkeämpää. Jos perukirja laaditaan väärin tai menettely perunkirjoituksessa ei ole täyttänyt lain vaatimuksia, on vaarana, että sen pätevyys myöhemmin riitautetaan.

Viranomaiset eivät tarjoa valmiita ilmaisia perukirja malleja tai tyhjiä lomakkeita perukirjaa varten tästä syystä.

Perukirjan riittävä sukuselvitys

Perukirjan riittävä sukuselvitys tarkoittaa sitä, että perittävällä täytyy olla katkeamaton virkatodistusten sarja. Tämä virkatodistusten sarja alkaa perittävän täytettyä 15 vuotta ja jatkuu aina kuolinpäivään saakka.

Mikäli perittävä on asunut monella paikkakunnalla elämänsä aikana, voi sukuselvityksen tilaaminen olla monimutkaista. Silloin kannattaa tehdä sukuselvitys ammattilaisen avulla – joko lakitoimistoa käyttäen tai esimerkiksi Aatoksen verkkopalvelua.

Aatoksen verkkopalvelu auttaa laatimaan sukuselvityksen ja tilaamaan virkatodistukset seurakunnilta sekä viranomaislta.

Perukirjan vahvistaminen Digi- ja väestötietovirastossa

Perukirjan vahvistaminen Digi- ja väestötietovirastossa voi olla hyvä ratkaisu, jos kuolinpesässä on monta osakasta ja tarkoituksena on myydä kuolinpesän omaisuutta, kuten kiinteistöä.

Kuolinpesän osakkaiden todistaminen esimerkiksi osapuolelle, pankille, isännöitsijälle tai viranomaistaholle on helpompaa Digi- ja väestötietoviraston vahvistamalla perukirjalle kuin suurella nipulla virkatodistuksia.

Kun perukirja on vahvistettu, on virkatodistusten käytöstä mahdollista luopua kokonaan.

Perukirjoituksen hinta 299 € Aatoksessa

Aatoksen perunkirjoituspalvelun avulla varmistat, että perunkirjoitusmenettely hoituu asianmukaisesti. Palvelun käyttäminen on helppoa ja nopeaa eikä vaadi ulkopuolisen asiantuntijan hankkimista.

Aatoksen perunkirjoituspalvelu opastaa sinut koko perunkirjoituksen läpi ja lopuksi luo perukirjan. Perukirjan voi tulostaa ja lähettää sähköisesti verottajalle OmaVero-palvelun kautta.

Perunkirjoituksen hinta Aatoksessa on 299 euroa.

Helpota elämääsi – tee perukirja netissä