Mitä avio-oi­keus tar­koit­taa?

Haaparilla on avio-oikeus
tatu.png
Tatu Mäenpää, lakimies (OTM)
30.5.2022 ● 5 minuuttia
Avioliiton myötä puolisoille tulee avio-oikeus toisen omaisuuteen. Avioehto, lahjakirja tai testamentti auttavat rajaamaan omaisuutta avio-oikeuden ulkopuolelle.

Avioliittolain (234/1929) mukaan avio-oikeus on oikeus, joka molemmilla puolisoilla on avioliitossa. Avio-oikeus tarkoittaa, että molemmat puolisot saavat puolet heidän yhteen lasketusta omaisuudesta, jos he eroavat.

Jos avioliitto päättyy toisen puolison kuoleman takia, eloonjäänyt puoliso saa puolet heidän yhteen lasketusta omaisuudesta ja vainajan perinnönsaajat saavat toisen puolen.

On kuitenkin mahdollista rajoittaa puolisoiden avio-oikeutta. Sitä voidaan tehdä avioehdolla, testamentilla tai lahjakirjalla.

Avio-oikeuteen kuuluu kaikki, mitä puolisot omistavat

Jos avio-oikeutta ei ole rajoitettu esimerkiksi avioehdolla, puolisoiden kaikki erillinen ja yhteinen omaisuus kuuluu avio-oikeuteen.

Esimerkiksi henkilökohtainen säästötilisi tai pörssisijoituksesi ovat molemmat avio-oikeuteen kuuluvaa omaisuutta.

Tilanteesta riippuen kuitenkin henkilökohtaiset ja luovuttamattomat oikeudet, kuten tekijänoikeudet tai sosiaaliturvaetuudet, voivat joko kuulua avio-oikeuteen tai olla avio-oikeudesta vapaita.

Avio-oikeuden rajoittaminen onnistuu juridisilla asiakirjoilla

Avio-oikeutta voidaan rajoittaa lahjakirjalla, testamentilla tai avioehtosopimuksella.

Lahjakirja rajoittaa omistamista

Lahjakirja on asiakirja, jonka mukaan lahjanantajalla on velvollisuus antaa lahja lahjansaajalle ilman korvausta. Lahjanantaja saa päättää, jos lahjansaajan puolisolla on avio-oikeus lahjaan.

Esimerkki 1: Puoliso saa vanhemmiltaan kesämökin lahjaksi

Jos henkilö A saa vanhemmiltaan kesämökin lahjaksi, voivat hänen vanhempansa määrätä lahjakirjassa, että henkilön A puolisolla B:llä ei ole avio-oikeutta kesämökkiin, tätä pitää kunnioittaa.

Puolisolla B ei siis ole avio-oikeutta kesämökkiin. Kun avioliitto loppuu, kesämökkiä ei lasketa mukaan ositukseen. Jos A sitten myy kesämökin, raha, jonka A saa talosta, ei myöskään kuuluu avio-oikeuteen.

Testamentin avulla jaetaan perintö

Laatimalla testamentin henkilö voi päättää, miten hänen omaisuuttaan jaetaan, kun henkilö kuolee.

Testamentin tekijä voi myös päättää, että testamentin saajan puolisolla ei ole avio-oikeutta testamentin määräämään omaisuuteen.

Avio-oikeuden rajoittaminen testamentilla toimii samalla tavalla kuin lahjakirjalla.

Esimerkki 2: Puolisolle testamentataan kesämökki

Jos henkilö A lahjakirjaesimerkillä olisi saanut kesämökin testamentilla eikä lahjakirjalla, ja testamentin tekijä olisi määrännyt, että A:n puolisolla B:llä ei ole avio-oikeutta kesämökkiin, kesämökki ei olisi kuulunut avio-oikeuden piiriin.

Avioehtosopimuksessa päätetään avio-oikeus toisen omaisuuteen

Avioehtosopimuksella puolisot voivat päättää, että heillä ei ole avio-oikeutta toisen omaisuuteen.

Avioehtosopimuksessa voidaan määrätä, että kaikki puolisoiden omaisuus on poissuljettu avio-oikeudesta, tai että osa omaisuudesta ei kuulu avio-oikeuden piiriin.

Avioehtosopimus voi myös koskea vain toista puolisoa.

Puolisot voivat myös päättää, että avioehtosopimus tulee voimaan vain, jos avioliitto loppuu avioerolla, tai jos avioliitto loppuu koska toinen heistä kuolee.

He voivat myös päättää, että avioehtosopimuksessa on eri määräykset, riippuen siitä millä tavalla avioliitto loppuu.

Esimerkki 3: Puolisoilla on avioehtosopimus

Jos puolisoilla on avioehtosopimus, jossa määrätään, että kummallakaan ei ole avio-oikeutta toisen omaisuuteen, he pitävät omaisuutensa itsellään, kun avioliitto loppuu.

Tasinkoprivilegi puolison kuollessa

Vaikka molemmilla puolisoilla olisi avio-oikeus toisen omaisuuteen, joissakin tapauksissa puolisoiden omaisuutta ei lasketa yhteen, kun toinen heistä kuolee.

Jos leskellä on vähemmän avio-oikeuden alaista omaisuutta kuin kuolinpesän avio-oikeuden alaista omaisuutta, leskellä on oikeus saada tasinkoa kuolinpesästä.

Jos toisaalta lesken avio-oikeuden alainen omaisuus on isompi kuin kuolinpesällä, leskellä on tasinkoprivilegi. Tasinkoprivilegi tarkoittaa sitä, että lesken ei tarvitse antaa omaisuuttaan ensiksi kuolleen puolison perillisille.

Esimerkki 4: Puolison ei tarvitse antaa omaisuuttaan kuolleen puolison perillisille

  • Puolisolla A on 100 000 euron arvoinen avio-oikeuden alainen omaisuus
  • Puolisolla B on 50 000 euron arvoinen avio-oikeuden alainen ominaisuus.

Puoliso A kuolee ensin

Puoliso A:n kuolinpesä on velvollinen antamaan 25 000 euron arvoista omaisuutta puolisolle B, jos puoliso A kuolee ennen puoliso B:tä.

Yhteenlaskettu avio-oikeudellinen omaisuus on arvoltaan 150 000 euroa, joka jaetaan tasan eli 75 000 euroa. Tästä johtuen enemmän omistava tasaa omistuksia ja maksaa 25 000 euroa vähemmän omistavalle.

Puoliso B kuolee ensin

Jos toisaalta puoliso B kuolee ennen puoliso A:ta, puolisolla A on tasinkoprivilegi eikä hän ole velvollinen luovuttamaan mitään hänen omaisuudestaan puolison B perilliselle.

Milloin avio-oikeus on kohtuutonta?

Joskus avio-oikeus voi johtaa kohtuuttomaan lopputulokseen avioliiton päättyessä. Toinen puoliso voi esimerkiksi saada perusteetonta taloudellista etua tai toinen heistä voi jäädä ilman juurikaan mitään varallisuutta.

Kun arvioidaan, onko ositus avio-oikeuden takia tässä tapauksessa kohtuutonta, otetaan huomioon monia erilaisia tekijöitä.

Näin kohtuullisuutta arvioidaan:

  • kuinka kauan avioliitto on kestänyt?
  • mitä puolisot ovat tehneet yhteisen talouden hyväksi?
  • miten he ovat säilyttäneet ja kartuttaneet omaisuutta?

Jos avioliitto on ollut lyhyt ja puoliso, jolla on vähemmän omaisuutta, ei ole tehnyt paljon yhteisen talouden hyväksi, hänen avio-oikeutta voidaan rajoittaa. On myös mahdollista, että hän ei saa mitään toisen puolison omaisuudesta.

Jos toinen puoliso on saanut lahjan tai perinnön, tämä voidaan poissulkea avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta, jolloin hänen puolisonsa ei saa mitään siitä, mitä on tarkoitettu puolisolle, joka sai lahjan tai perinnön.

Avioehtosopimuksella pois rajattua omaisuutta voidaan myös muuttaa avio-oikeuden alaiseksi omaisuudeksi.

Esimerkki 5: Kohtuullistaminen, vaikka puolisolla avioehtosopimus

Jos puolisolla on avioehtosopimus, mutta toinen heistä on paljon varakkaampi, koska hän on käynyt palkkatyössä ja toisella ei ole juuri mitään varallisuutta, koska hän on ollut kotiäitinä tai koti-isänä, ei ole kohtuullista, että pitkään kestäneen avioliiton jälkeen puoliso, joka on ollut kotona, ei saa mitään toiselta puolisolta.

Aatos – helpoin tapa hoitaa avioeron paperiasiat

Avioero on kuluttava prosessi henkisesti muutenkin, joten paperiasioiden parissa ei kannata hikoilla yksin.

Aatoksen avioeropalvelu auttaa alusta loppuun avioeron virallistamiseksi ja tarvittavien sopimusten automaattisessa laadinnassa. Saat koko avioeron hoidettua kokonaan etänä, silloin kuin sinulle sopii.

Hoidat myös muut elämäsi tärkeät lakiasiakirjat, kuten avioehdon, testamentin tai edunvalvontavaltuutuksen Aatoksen verkkopalvelussa.

Hyötyjä

  • Helppo käyttää
  • Saat asiakirjat heti ladattua
  • Ei kalliita tuntiveloituksia
  • Yksilöllisesti tehty juridinen asiakirja
  • Aina ilmainen lakiapu

Laadi juridisesti pätevät ja yksilöidyt lakiasiakirjat edullisesti Aatoksen verkkopalvelussa.