Lah­ja­kir­ja - il­mai­nen mal­li

Lahjapaketti
tatu.png
Tatu Mäenpää, lakimies (OTM)
27.5.2022 ● 3 minuuttia
Katso, mitä kaikkea lahjakirjaan kannattaa lisätä. Allekirjoitat lahjakirjan kätevästi Aatoksen maksuttomalla sähköisellä allekirjoituksella.

Lahjakirja tarkoittaa asiakirjaa, josta ilmenee, että irtain tai vastaava asia on annettu ilman korvausta ja siirtänyt omistajuutta.

Lahjakirjaa ei ole pakko laatia, mutta yleensä se tehdään silloin, kun pyritään estämään lahjan päätymistä kolmannen osapuolen haltuun, esimerkiksi velkojilta.

Aatoksen juristit kertovat, mitä kaikkea sinun kannattaa huomioida lahjakirjaa tehdessä. Lisäksi esittelemme lahjakirjan ilmaisen mallin.

Voiko lahjakirjan tehdä itse?

Lahjakirjan voi tehdä itse käyttämällä ilmaista mallia apuna. Lahjakirjaa ei kuitenkaan kannata tehdä käsin tai allekirjoittaa käsin.

Esimerkiksi voit ladata lahjakirjan Aatoksen verkkopalveluun ja allekirjoittaa juridisesti pätevällä vahvalla ja turvallisella sähköisellä allekirjoituksella. Sähköisen allekirjoituksen käyttäminen Aatoksessa on täysin ilmaista.

Lahjansaajan pitää tehdä lahjaveroilmoitus, jos lahjan arvo on 5 000 euroa kolmen vuoden aikana tai enemmän.

Lahjakirja ja ennakkoperinnön kiertäminen

Lain mukaan perillisille annettu lahja katsotaan ennakkoperinnöksi. Tätä kutsutaan ennakkoperintöolettamaksi.

Lahjakirjalla olettamasta voidaan kuitenkin poiketa. Tämä tapahtuu siten, että lahjakirjassa ilmoitetaan kirjallisesti, että annettavaa lahjaa ei tule ottaa huomioon ennakkoperintönä.

Esimerkki 1: Lahjakirja ja perinnönjako

Lahjakirjassa oli ilmoitettu, että lahjaa ei tule ottaa huomioon sen saajan ennakkoperintönä. Lahjanantajalla oli kaksi lasta ja hänen kuolemansa jälkeen tehtiin perinnönjako.

Toinen lapsista oli saanut lahjakirjalla arvokkaan taide-esineen. Taide-esinettä ei oteta perinnönjaossa huomioon, vaan molemmat saavat yhtä paljon perintöä.

💡 Jos lahjakirjassa ei olisi ollut ehtoa ennakkoperinnöstä, olisi taide-esineen saanut henkilö saanut suhteessa vähemmän perintöä.

Lahjansaajan aviopuolison oikeus lahjaan

Lahjakirjaan voidaan ottaa määräys, jonka perusteella lahjan saajan aviopuolisoilla ei ole avio-oikeutta lahjaan.

Tämä tarkoittaa sitä, että lahjoitettu esine pysyy varmasti sen saajalla avioerossa. Lahjansaajan kuollessa voidaan lisäksi varmistua, että omaisuus pysyy lahjansaajan suvussa.

Esimerkki 2: Lahjaksi saatu kesämökki

Matti Mainio on saanut isältään lahjaksi kesämökin. Lahjakirjassa ei ollut määräystä Matin aviopuolisoiden avio-oikeudesta kesämökkiin.

Matin puoliso hakee avioeroa ja Matti joutuu varakkaampana suorittamaan tasinkona osan mökistä tai myymään mökin saadakseen rahat tasingon maksuun.

💡 Jos lahjakirjassa olisi ollut määräys avio-oikeuden poistamisesta, niin Matti olisi saanut pitää saamansa mökin.

Sähköinen allekirjoitus on turvallinen tapa allekirjoittaa lahjakirja

Lahjakirja pitää aina allekirjoittaa. Turvallisin tapa tehdä allekirjoitus on käyttää sähköistä allekirjoitusta.

Sähköinen allekirjoitus on erittäin vaikea väärentää, joten se toimii luotettavana tapana hyväksyä asiakirjoja. Tavallisen allekirjoituksen väärentäminen on helppoa.

Ilmainen lahjakirjamalli

Alla on malli yksinkertaiseksi valtakirjaksi.

Valtakirjaan otetaan usein myös ehto omistusoikeuden ja hallintaoikeuden siirtymisestä, puolisoiden avio-oikeudesta ja ennakkoperinnöstä.

Lahjakirja

Lahjanantaja

Matti Meikäläinen (000000-1234)

Lahjansaaja

Erkki Esimerkki (000000-1234)

Lahjoituksen kohde

Teuvo Terävän maalaama arvotaulu "Aatoksia".

Lahjan arvo

Lahjan arvo on 6 000,00 €.

Paikka ja aika

01.01.2022

Allekirjoitus

Matti Meikäläinen

Näin sähköinen allekirjoitus toimii Aatoksessa

Voit allekirjoittaa minkä tahansa pdf-muotoisen asiakirjan Aatoksen sähköisen allekirjoituksen palvelussa. Allekirjoitukset liitetään osaksi asiakirjaa. Palvelu on täysin ilmainen käyttää.

Voit asiakirjasta riippuen valita, kenen haluat allekirjoittavan asiakirjan sähköisesti. Voit pyytää allekirjoitukset myös usealta henkilöltä samanaikaisesti.

  1. Luot tunnus Oma Aatokseen.
  2. Lataa allekirjoitettava asiakirja palveluun.
  3. Syötä omat ja allekirjoittajien tiedot.
  4. Allekirjoituskutsut lähetetään henkilöille kätevästi sähköpostiin.
  5. Allekirjoituskutsusta he pääsevät helposti esikatselemaan asiakirjaa ja luomaan sähköisen allekirjoituksen.
  6. Saat sähköpostiisi ilmoituksen, kun kaikki ovat allekirjoittaneet asiakirjan ja asiakirja on valmis.
  7. Voit nyt ladata asiakirjan itsellesi. Asiakirja säilyy tallessa Aatos-tililläsi, mutta voit halutessasi myös poistaa sen järjestelmästä ladattuasi sen itsellesi.

Aatoksessa voit myös luoda juridisesti pätevät ja tilanteeseesi räätälöidyt lakiasiakirjat edullisesti – jopa 90 % halvemmalla kuin perinteisessä lakitoimistossa.

Usein kysyttyjä kysymyksiä lahjakirjasta

Alla yleisimpiä kysymyksiä ja vastauksia liittyen lahjakirjaan.

Voiko kiinteistöä lahjoittaa osissa?

Kiinteistön voi lahjoittaa osissa. Yleensä osissa lahjoittaminen tehdään lahjaverojen minimoimiseksi. Lahjansaaja voi vastaanottaa samalta lahjanantajalta verovapaasti 4 999 euroa kolmen vuoden aikana.

Jos puolisot omistavat kiinteistön yhdessä, niin kumpikin voi lahjoittaa kiinteistöstä alle 4999 euron arvoisen osuuden verovapaasti.

Pitääkö lahjakirja todistaa?

Lahjakirjaan ei tarvita todistajia. Asiakirjoja, joihin tarvitaan todistajat, ovat muun muassa avioehto, testamentti ja edunvalvontavaltuutus.

Todistajat kuitenkin tarvitaan, jos lahjakirjassa suljetaan pois lahjansaajien puolisoiden avio-oikeus lahjaan.

Onko lahjakirja pakollinen?

Lahjakirja ei ole täysin pakollinen omaisuutta lahjoittaessa. On erittäin suositeltavaa tehdä lahjoitus kirjallisesti, jotta omaisuuden siirtyminen voidaan todistaa.

Ilman kirjallista lahjakirjaa ei puolisoiden avio-oikeutta lahjaan voi sulkea pois. Sama koskee ennakkoperintöolettamaa.

Kiinteistön lahjoitus pitää tehdä kirjallisesti, jotta omistusoikeuden siirtyminen voidaan kirjata. Kirjaaminen tehdään Maanmittauslaitoksella.

Voiko lahjan perua?

Lahjanlupauksen voi perua, jos sitä ei ole tehty lahjakirjassa tai muuten kirjallisesti. Lahjakirjaa ei voi siis perua.

Mitä lahjaksi voi antaa?

Lahjaksi voi antaa tahansa omaisuutta voi antaa lahjaksi kuten:

  • rahasto-osuuksia (esimerkiksi OP:n tai Nordean rahasto)
  • kiinteistöjä (kesämökki)
  • rahaa