Pe­ru­kir­ja ve­rot­ta­jal­le

Veroilmoitus ja puinen leimasin
tatu.png
Tatu Mäenpää, lakimies (OTM)
1.6.2022 ● 3 minuuttia
Kopio perukirjoituksesta täytyy muistaa lähettää verottajalle kuukauden kuluttua perunkirjoituksen tekemisestä.

Perunkirjoitus pitää suorittaa 3 kuukauden kuluttua kuolemasta. Verottajalle täytyy muistaa lähettää kopio perukirjasta ja sen liitteistä kuukauden kuluessa.

Perukirjoituksen lähettäminen verottajalle

Verottajalle lähetetään kopio perukirjasta ja sen liitteistä.

Alkuperäiset asiakirjat liitteineen säilytetään perikunnan arkistossa eli joku perillinen säilyttää niitä. Aikaa perukirjan toimittamiseen verottajalle 1 kuukausi.

Verohallinnolle lähetetään yksi kopio perukirjasta ja sen liitteistä.

Kuka toimittaa perukirjan verottajalle?

Riittää, että joku kuolinpesän osakkaista toimittaa sähköisesti kopion perukirjasta verottajalle.

Kuolinpesän osakkeiden joukosta kannattaa valita yksi asioiden hoitaja, joka hoitaa virainomaisdokumenttien tilaamisen sekä erilaisten asiakirjojen sekä niiden liitteiden lähettämisen.

Mitä perukirjassa täytyy mainita?

Verottajalle tulee lähettää kopio perukirjasta ja sen liitteistä. Alla listasimme, mitä kaikkea perukirjassa tulee mainita.

Kuolinpesän osakkaiden osoite, puhelinnumero ja henkilötunnus

 • Vainajan perilliset, leski, toissijaiset perilliset sekä testamentinsaajat
 • Kuolinpesän ilmoittaja ja kaksi uskottua miestä
 • Yhteyshenkilö

Sukulaisuussuhteet

 • Suhde vainajaan
 • Jos avopuoliso osakkaana, päteekö toinen tai molemmat kohdat:
 • Aiempi avioliitto vainajan kanssa
 • Yhteinen lapsi vainajan kanssa

Omaisuus

 • Vainajan ja lesken varat ja velat kuolinpäivänä
 • Avio-oikeus omaisuuteen
 • Tainko-mahdollisuus
 • Mahdollisuus asunnon hallintaoikeuteen
 • Testamentit
 • Ennakkoperinnöt
 • Saadut lahjat perinnönjättäjältä viimeisen 3 vuoden kuluessa kuolemasta
 • Vakuutuskorvaukset
 • Opintolaina

Kuolinpesän velat ja vähennykset

 • Ilmoita vähennykset, kuten perukirjasta, hautaskuluina tai vainajan jättämät velat

Lisäksi perukirjan liitteet

 • Kts. alla erittely lähetettävistä liitteistä

Lähteet: Verohallinto

Mitä perukirjan liitteitä verottajalle TÄYTYY lähettää?

Verottajalle lähetettävään perukirjan kopioon täytyy liittää alla olevien asiakirjojen kopiot.

 1. Testamentti
 2. Avioehto
 3. Perinnönjakokirja, jos perinnönjako on tehty
 4. Aikaisemmin kuolleen puolison osituskirja ja/tai perinnönjakokirja, jos ositus ja/tai perinnönjako on tehty

Lue lisää perukirjan liitteistä.

Mitä liitteitä verottajalle EI lähetetä?

Älä lähetä verottajalle alla olevia asiakirjoja.

 1. Sukuselvitystä
 2. Virkatodistuksia
 3. Tositteita hautajaiskuluista, perunkirjoituskuluista tai muista kuolinpesän kuluista
 4. Vanhoja perukirjoja, koska verottaja löytää ne arkistostaan
 5. Talletusten tai sijoitusten saldotodistuksia

Lähetä perukirja kirjeitse tai verkossa

Verohallinto suosittelee perukirjan ja sen liitteiden lähettämistä sähköisesti OmaVeron kautta.

Voit kuitenkin lähettää kopion perukirjasta ja sen liitteistä myös postitse.

Tee useampi kappale perukirjasta

Hyvä tapa on tehdä perunkirjoitustilaisuudessa useampi allekirjoitettu kappale perukirjasta.

Alkuperäisiä allekirjoitettuja perukirjoja tarvitaan myöhemmin esimerkiksi kuolinpesän omaisuutta myytäessä ja pankissa asioidessa.

Perukirjan täydennys myöhemmin

Voit täydentää perukirjaa myöhemmin, mikäli huomaat perukirjassa tarvetta korjauksille. Lisäselvitys annetaan jälkikäteen liitteenä.

Voit täydentää perukirjaa OmaVerossa tai postitse.

Jos olet perintöverotus on jo toimitettu, ja täydennys vaikuttaa perintöveroon, verotukseen täytyy hakea muutosta Verohallinnolta.

Muutoksenhaku perintöverotuksessa

Perintöverotukseen voi hakea muutosta, kun verotus on valmistunut. Voita hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen verotuksen oikaisulautakunnalle.

Näet muutoksenhakuajan verotuspäätöksen liittenä olevasta muutoksenhakuohjeesta.

Voit hakea muutosta perintöveroon, jos olet perinnön saaja.

Verottaja voi periä myöhästymismaksun

Jos perukirja toimitetaan myöhässä verohallinnolle tai tiedot ovat puutteellisia tai väärin, voit joutua maksamaan myöhästymismaksun tai veronkorotusta.

Jos perukirjoitus toimitetaan enintään 60 päivää myöhässä tai olet antanut puutteellisia tai virheellisiä tietoja, voit joutua maksamaan 50 euroa. Jos kyse on yrityksestä tai yhteisöstä, myöhästymismaksu on 100 euroa.

Mitä tapahtuu, jos verottajalle ei lähetä perukirjaa?

Jos et lähetä perukirjaa lainkaan verottajalle, joudut maksamaan verokorotusta.

Veron korotusta joutuu maksamaan myös silloin, jos perukirja on yli 60 päivää myöhässä. Tai jos korjaat oma-aloitteisesti omaksi vahingoksi perukirjaa, kun perukirjan määräpäivästä on kulunut yli 60 päivää.

Veron korotusta voi joutua maksamaan myös silloin, jos korjaat puutteet tai virheet vasta Verohallinnon antaman selvityspyynnön jälkeen.

Verokorotuksen määrä on vähintään 75 euroa yksityishenkilöltä. Yrityksen tai yhteisön verokorotus on 150 euroa. Tavallisesti veronkorotus on 10 % lisääntyneestä verosta eli laiminlyönnin takia maksamatta jääneestä verosta.

Mitä verottaja tekee perukirjalle?

Verohallinto arkistoi perukirjan sekä liitteet sähköisesti. Paperiset asiakirjat hävitetään.

Laadi perukirja Aatoksessa

Helpota elämääsi ja hoida perukirja kokonaan Aatoksessa.

Palvelumme avulla selvität helposti vainajan perillispiirin ja kuolinpesän osakkaat. Palvelu ohjeistaa läpi perunkirjoituksen, ja kertoo mitä tulee tehdä seuraavaksi. Sinulla on koko ajan selkeä kuva, mitä prosessissa tapahtuu.

Tilaat yhdellä klikkauksella kaikki oikeat viranomaisasiakirjat, kuten virkatodistukset, sukuselvityksen ja avioehdon.

Kirjaat palveluun kätevästi tiedot vainajan omaisuudesta ja veloista. Omaisuus ja velat on jaoteltu eri kategorioihin, jotta tietojen syöttö on mahdollisimman helppoa.

Palvelu ohjeistaa pesän osakkaita varmistamaan, että kaikkien oikeudet täytetään asianmukaisesti. Voit allekirjoittaa perukirjan sähköisesti. Perunkirjoituksen hinta Aatoksella on 299 euroa.

Aloita perunkirjoituksen tekeminen jo tänään.