Hae apua pe­run­kir­joi­tuk­seen oi­keus­a­pu­toi­mis­tol­ta

Virkailija auttaa naista tietokoneen äärellä
tatu.png
Tatu Mäenpää, lakimies (OTM)
31.5.2022 ● 5 minuuttia
Oikeusaputoimistolta voi saada apua perunkirjoitukseen joissakin tapauksissa.

Oikeusaputoimistosta saa valtion tarjoamaa oikeusapua, jos ei ole varaa itse kustantaa oikeusapua itselleen. Oikeusaputoimistossa työskentelee julkisia oikeudenkäyntiavustajia.

Voit saada apua perunkirjoitukseen oikeusaputoimistosta ilmaiseksi tai omavastuun hinnallta, mikäli täytät kriteerit. Voit myös vaihtoehtoisesti käyttää Aatoksen perunkirjoituspalvelua, joka on edullinen ja nopea tapa hoitaa perunkirjoitus.

Oikeusaputoimisto ja perunkirjoitus hinta

Perunkirjoitusasia on sellainen oikeudellinen asia, joka voidaan ottaa käsiteltäväksi oikeusaputoimistossa. Kyse on muun muassa neuvonnasta ja tuen antamisesta.

Jos oikeusapua saa, niin kaikki tai ainakin osa perunkirjoituksen tekemisestä aiheutuneet kulut maksetaan valtion varoista. Perunkirjoituksen hinta vaihtelee 600–1 200 euron välillä.

Oikeusaputoimisto voi myös auttaa myös kuolinpesän selvittämisessä. Selvittämisellä tarkoitetaan perillisten varmistamista ja tietojen hankkimista varoista sekä veloista.

Kuolinpesän osakas eli perillinen, joka hoitaa perunkirjoitusta voi hakea oikeusapua. Hakijan taloudellinen asema ja mahdollisen puolison taloudellinen asema otetaan hakiessa huomioon.

Oikeusapua perunkirjoitukseen ilmaiseksi tai omavastuulla

Oikeusapua voi saada joko ilmaiseksi tai omavastuun hinnalla.

Oikeusavun maksullisuus riippuu sitä tarvitsevan käytössä olevien käyttövarojen määrästä.

Voit hakea oikeusapua mistä tahansa oikeusaputoimistosta.

Oikeusapua hakevan puolison käyttövarojen määrä otetaan myös huomioon varoja laskettaessa.

Kenellä on oikeus ilmaiseen oikeusapuun?

Oikeus ilmaiseen oikeusapuun on henkilöllä, jonka käyttövarat ovat enintään 600 euroa. Käyttövaralla tarkoitetaan varoja, joka jää hakijalle käteen pakollisten menojen jälkeen.

Kumppanin kanssa asuvan käyttövaran raja on 1 100 euroa.

Kuka saa apua omavastuun hinnalla?

Oikeusapua saa omavastuun hinnalla, jos yksin asuvalla henkilöllä on käyttövaroja 601-1300 euroa.

Kumppanin kanssa asuvan henkilön kohdalla raja on 1101 - 2400 euroa.

Lähde: Oikeusapu

Kuka ei saa oikeusapua lainkaan?

Oikeusapua ei saa lainkaan, jos yksin asuvan käyttövarat ylittävät 1 300 euroa ja kumppanin kanssa asuvan 2 400 euroa.

Aatos on edullinen perunkirjoituspalvelu netissä

Oikeusapu ei ole aina ilmaista ja voi tulla omavastuunkin kanssa kalliimmaksi kuin netissä olevan perunkirjoituspalvelun käyttäminen.

Aatoksen perunkirjoituspalvelussa on jo yli 10 000 käyttäjää. Palvelu mahdollistaa perunkirjoituksen tekemisen kokonaan netissä 299 euron kiinteällä hinnalla.

Hintaan kuuluu ilman lisämaksua Aatoksen lakitiimin asiantunteva neuvonta. Aatoksen lakitiimi käsittelee vuodessa enemmän perunkirjoituksia, kuin mikään muu taho.

Perunkirjoituskulut maksetaan vainajan varoista

Jos vainajalla oli edes yhtään varoja jäljellä, niin ensin maksetaan perunkirjoituskulut.

Voit maksaa perunkirjoituskulut ensin, vaikka vainajalla olisi paljon muita velkoja. Tämä johtuu siitä, että vainajan taloudellinen tilanne pitää selvittää perunkirjoituksessa ennen kuin mitään kuolemaa edeltäviä velkoja voidaan maksaa.

Missä muissa asioissa oikeusaputoimisto auttaa?

Oikeusaputoimisto auttaa yleisissä lakiasioissa. Olemme listanneet alle yleisimmät oikeusaputoimiston hoitamat lakiasiat.

Avioliittoon liittyvät asiat: avioehto, avioero, ositus ja elatusapu

Perintöön liittyvät asiat: perunkirjoitus, perinnönjako, jäämistöositus ja testamentti

Velkoihin liittyvät asiat: velkojan, velallisen ja takaajan asiat

Työhön liittyvät asiat: irtisanominen, työsopimuksen purkaminen ja palkka

Asumiseen liittyvät asiat: vuokran periminen, vuokrasopimuksen irtisanominen ja häätö

Kauppaan liittyvät asiat: kauppakirja, kaupan purkaminen ja hinnanalennus

Rikosasiat: rikoksen uhrin auttaminen, rikoksesta epäillyn auttaminen ja lähestymiskielto

Kelaan liittyvät asiat: Kelan korvaukset, toimeentulotuki ja huostaanotto

Tämän lisäksi oikeudellista apua voi saada myös muissa asioissa.

Apua ei kuitenkaan myönnetä jos oikeudellisen asian merkitys on vähäinen.

Hoida kaikki elämäsi lakiasiat yhdessä paikassa

Aatoksessa hoidat kaikki lakiasiat yhdessä paikassa. Perunkirjoituksen lisäksi laadit palvelussa yksilöidyn ja juridisesti pätevän testamentin, hoitotahdon, edunvalvontavaltuutuksen tai avioehdon puolisosi kanssa.

Syitä tehdä lakiasiakirjat Aatoksessa

  • Suomalainen yritys
  • Edullinen, kiinteä hinta – ei tuntiveloitusta
  • Selkeä käyttää
  • Nopea asiakirjan laatiminen
  • Yksilöity asiakirja toiveidesi mukaan
  • Ei tapaamisia lakitoimistossa
  • Hoida kaikki täysin netissä
  • Ilmainen lakiapu

Säästä aikaa, rahaa ja hermoja – laadi räätälöidyt lakiasiakirjat hetkessä.