Pe­run­kir­joi­tuk­sen hin­ta vuon­na 2022

Äiti ja poika hautajaisissa
tatu.png
Tatu Mäenpää, lakimies (OTM)
1.6.2022 ● 3 minuuttia
Perunkirjoituksen hintaan vaikuttaa se, että laaditaanko perukirjan lakitoimistossa, pankissa vai verkossa. Perunkirjoitukseen ei ole pakko hankkia juristia.

Perunkirjoitus tehdään ennen perinnönjakoa ja sen tarkoituksena on selvittää perilliset sekä vainajan varallisuus eli jaettavan perinnön määrä.

Perunkirjoituksen aikana vainajan varoista ja veloista tehdään selvitys. Perukirja on asiakirja, josta nämä tiedot käyvät ilmi.

Kävimme läpi ajankohtaisia perunkirjoituksen hintoja pankeissa, lakitoimistoissa sekä verkkopalveluissa.

Perunkirjoituksen hinta pankissa vaihtelee – hinnat eivät ole esillä

Useat pankit tarjoavat perunkirjoituspalveluita. Pankit, kuten Nordea, Osuuspankki (OP), Aktia tai DanskeBank, eivät kuitenkaan suoraan kerro sivuillaan hintaa perunkirjoitukselle.

Perinteisesti perunkirjoituksen hinta määräytyy kuolinpesän laajuuden mukaan. Mitä suurempi on vainajan perintöosuus, sitä korkeampi hinta on perunkirjoituksella. Kiinteän hinnan päälle tulee usein tuntiveloituksilla tehtäviä lisätöitä.

Perunkirjoituksen hintaa pankissa on siis vaikea arvioida. Ennen perunkirjoituksen aloittamista voit saada karkean arvion kustannuksista, mutta et välttämättä tiedä, kuinka paljon perunkirjoitus tulee lopulta maksamaan.

Mediaani lähtöhinta yksinkertaiselle perunkirjoitukselle voi olla yli 1 000 euroa.

Perunkirjoituksen hinta laki- tai asianajotoimistossa

Kuluttajaliitto on vertaillut asianajopalveluita muun muassa perunkirjoitukseen ja perukirjan laadintaan liittyen. Vertailu tehtiin kyselytutkimuksena, joka suunnattiin perhe- ja perintöoikeuteen erikoistuneille asianajotoimistoille. Kaikkiaan 77 toimistoa vastasi kyselyyn.

Vertailun perusteella yksinkertaisesta perunkirjoituksesta veloitetaan yleisimmin 600–1 200 euroa. Hinnan päälle tulevat lisätyöt veloitetaan tuntilaskutuksena, joka on keskimäärin 150–250 euroa/tunti.

Hinnan päälle tulevat lisätyöt veloitetaan tuntilaskutuksena, joka on keskimäärin 150–250 euroa/tunti.

Hintavertailun perusteella keskimääräinen hinta oli yksinkertaisessa tilanteessa alkaen yli tuhat euroa. Kolmasosa toimistoista veloitti alkaen yli 1 500 euroa.

Vertailussa esimerkkeinä käytetyt tilanteet olivat yksinkertaisia ja todellisuudessa perunkirjoitus on huomattavasti kalliimpaa, koska lisätyöt veloitetaan erillisen hinnaston mukaisesti.

Hinnoittelu on epäselvää, eikä kiinteitä hintoja käytännössä ole. Kaikki ilmoitetut hinnat ovat alkaen hintoja. Kiinteiden hintojen osalta lisätyöt veloitetaan aina erikseen.

Miksi lakimiehet veloittavat perunkirjoituksesta tuhansia euroja?

Perunkirjoitus on usean viikon mittainen, useita vaiheita sisältävä prosessi. Perinteiset lakipalvelut, pankit ja hautaustoimistot ovat pitkään olleet ainoa vaihtoehto pätevän perunkirjoituksen tekemiseksi.

Perunkirjoitus ei kuitenkaan edellytä lakimiehen tai minkään muunkaan virallisen tahon käyttämistä.

Pankeissa ja lakitoimistoissa työskentelevät asiantuntijat laativat perunkirjoituksia manuaalisena työnä, mikä on hidasta ja siksi kallista.

Kuitenkin suurin osa perunkirjoitukseen kuuluvasta työstä menee asiantuntijalla asioiden kirjaamiseen eli sellaiseen työhön, jota kuka tahansa pystyisi tekemään ilman pitkää koulutusta.

Tavallisten ihmisten lakipalvelut ovat hajautuneet pienille paikallisille toimijoille. Niitä tarjoavat muutaman hengen lakitoimistot tai paikalliset pankkikonttorit.

Ulkopuolisen henkilön käyttäminen voi jopa nostaa perunkirjoituksen hintaa

Ulkopuolisen asiantuntijan käyttäminen ei kuitenkaan tee perunkirjoituksesta täysin vaivatonta. Päinvastoin ulkopuolisen asiantuntijan käyttäminen voi nostaa perunkirjoituksen kokonaishintaa.

Asiantuntija tarvitsee tietoja esimerkiksi vainajan testamentista, omaisuuksista ja sitoumuksista. Nämä tiedot täytyy kuolinpesän osakkaiden toimittaa pankkiin, mikä vaatii kuitenkin osakkailta jonkin asteista työtä.

Ulkopuolinen asiantuntija ei välttämättä ole yhtä perillä vainajan varallisuudesta ja veloista kuin tämän lähipiiriin kuuluvat henkilöt. Siksi ulkopuolinen henkilö voi tarvita enemmän aikaa perehtyäkseen vainajan tilanteeseen ja laatiakseen perukirjan kuin kuolinpesän osakkaat.

Virkatodistukset muodostavat osan kuluista

Vainajasta tehdään sukuselvitys, joka kattaa hänen koko elämänsä aukottomasti 15-vuotiaasta aina kuolinpäivään asti. Mikäli vainaja on asunut monella paikkakunnalla, täytyy jokaiselta paikkakunnalta tilata virkatodistus.

Lisäksi kuolinpesän osakkaista täytyy tilata virkatodistukset.

Virkatodistusten lukumäärä riippuu mm. perillisten lukumäärästä, sekä kuinka useasti vainaja on muuttanut elämänsä aikana ja onko hän kuulunut kirkkoon.

Virkatodistukset maksetaan kappaleittain virastoille ja seurakunnille.

Perunkirjoitus maksetaan kuolinpesän varoista

Tavallisesti perunkirjoitus sekä hautauskulut maksetaan kuolinpesän varoista ennen perinnönjakoa.

Jos vainaja on ollut varaton tai velkainen, täytyy perunkirjoitus tehdä siitä huolimatta. Perunkirjoituksen maksaminen varattoman vainajan tapauksessa lankeaa kuolinpesän osakkaalle, joka hoitaa perunkirjoitusta.

Perunkirjoituksen kuluja voi myös yrittää jakaa kuolinpesän osakkaiden kesken.

Perunkirjoitus hintaan 299 € Aatoksessa

Aatos tarjoaa perunkirjoituksen netissä kiinteään hintaan 299 eurolla. Aatos-perunkirjoitus varmistaa, että perunkirjoitus tehdään lain edellyttämässä järjestyksessä.

Perukirjaa ei tarvitse kirjoittaa itse vaan palvelu luo sen osakkaiden puolesta.

Osakkaiden tehtäväksi jää vain perillisten ja vainajan varojen tietojen lisääminen, sillä myös virkatodistusten tilaaminen onnistuu suoraan palvelusta. Epäselvissä tilanteissa vastauksen saa heti Aatoksen lakimieheltä chatin kautta tai sähköpostitse.

Aatos-perunkirjoituspalvelu on helpoin tapa tehdä perunkirjoitus. Perunkirjoituksen hinta Aatoksessa on 299 euroa. Perunkirjoitus onnistuu siellä halutessasi kokonaan netissä ja etänä.

Aatoksen kautta tehtävän perunkirjoituksen hinta on aidosti kiinteä 299 euroa. Kiinteä hinta sisältää myös kaikki mahdolliset lisätyöt. Aatoksen oma lakitiimi varmistaa, että perunkirjoitus tulee tehtyä oikein ja pätevästi jokaisessa tilanteessa.

Miten teen perunkirjoituksen Aatoksen verkkopalvelussa?

Tietoja vainajasta ja omaisuuksista ei tarvitse toimittaa ulkopuoliselle asiantuntijalle, vaan tiedot lisätään suoraan Aatoksen verkkopalveluun. Antamiesi tietojen perusteella Aatos tekee automaattisesti tarvittavat laskutoimitukset ja luo perukirjan.

Laskutoimitukset voivat olla erittäin monimutkaisia varsinkin, jos vainajalta jäi puoliso tai, kun vainaja oli antanut ennakkoperintöä.

Palveluun voi kutsua pesän osakkaat tarkastelemaan kuolinpesän tilaa ja perunkirjoituksen etenemistä. Tämä nopeuttaa perunkirjoitusta huomattavasti ja vähentää riitoja. Kaikki ovat perillä perunkirjoituksesta, joka etenee läpinäkyvästi.

Voit luoda palvelussa tarvittavat valtakirjat kuolinpesän asioiden hoitamiseksi. Valtakirjoihin voi hankkia osakkailta sähköiset allekirjoitukset, joka tekee valtuuttamisesta nopeaa ja vaivatonta.

Mitä perukirjoituksen hinta sisältää?

  • Palvelun käytön kaikille pesän osakkaille
  • Kuolinpesän osakkaiden selvittäminen
  • Perukirjan laatiminen
  • Omaisuuksien kirjaaminen
  • Valtakirjojen luonti
  • Lakimiehen apu saatavissa chatin ja sähköpostin kautta

Säästä kuluissa ja tee perunkirjoitus Aatoksen verkkopalvelussa.

Tutustu Aatoksen perunkirjoituspalveluun maksutta. Saat luotua perukirjan ja lähetettyä virkatodistukset rekisteröidyttyäsi palveluun.