Pe­rin­nös­tä luo­pu­mi­nen

Vanhoja valokuvia puisessa rasiassa
Logo_blue.png
Aatos
1.6.2022 ● 3 minuuttia
Perinnöstä luopuminen on mahdollista. Ehdot erovat hieman riippuen oletko saanut perintöä testamentilla vai sukulaisuuden kautta.

Perinnönsaaja voi luopua saamastaan perinnöstä. Perinnöstä voi luopua, kun perittävä vielä elää tai vasta perittävän kuoltua.

Aatoksen perunkirjoituspalvelussa voi luopua perinnöstä juridisesti pätevästi. Palvelu on aina viimeisimmän lainsäädännön mukainen, ja Verohallinto on hyväksynyt palvelun luoman perukirjan.

Perinnöstä luopuminen perittävän eläessä

Perinnöstä tehtävää luopumista perittäväen eläessä kutsutaan _ennakkoluopumiseks_i.

Käytännössä perinnöstä luopuminen tehdään hyväksymällä perittävän tekemä testamentti. Luopumisilmoitus voidaan tehdä myös jossain muussa asiakirjassa.

Luopumisilmoitus on allekirjoitettava riippumatta siitä, missä asiakirjassa luopumisesta ilmoitetaan. Allekirjoituksen todistaminen ei ole lain mukaan välttämätöntä, mutta käytännössä sitä suositellaan.

Perintökaaren 17 luvun 1 § (40/1965) mukaan:

“Jos perillinen hyväksymällä testamentin tai muulla tavoin kirjallisesti ilmoittaa perittävälle luopuvansa perinnöstä, on luopuminen pätevä.“

Perinnöstä luopujan tulee olla täysi-ikäinen ja täysivaltainen henkilö. Perinnöstä luopumisen voi tehdä vain osittain niin, että perillinen luopuu vain jostain perinnön osasta.

Perinnöstä luopumisen hyödyt

Ennakkollisesta perinnöstä luopumisesta on seuraavia hyötyjä, kuten laajempi määräysvalta testamentilla, perintö velkojen ulottumattomiin ja perintöveron vähentäminen.

1) Perittävän laajempi määräysvalta testamentilla

Perittävän kannalta perinnöstä luopuminen ennakkoon lisää hänen mahdollisuuksiaan määrätä perinnöstään testamentilla.

Hän voi esimerkiksi jättää yksittäistä omaisuutta, kuten auton, asunnon tai kesämökin haluamalleen henkilölle, tai jättää tietyn osuuden omaisuudestaan suvun ulkopuolelle olevalle henkilölle.

Lisäksi testamentilla on mahdollista rajata omaisuuden omistusoikeus henkilön elinajaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että jos henkilö kuolee ennen sinua, menee perinnöksi antamasi omaisuutesi nimeämällesi toissijaiselle henkilölle eikä ensisijaisen henkilön perillisille.

2) Perintö velkojen ulottumattomiin

Perillinen saattaa haluta luopua perinnöstä ennakkoon omien velkojensa vuoksi. Näin velkojat eivät pääse käsiksi perittävän omaisuuteen.

Perintöverojen vähentäminen

Luopumisen avulla voidaan siirtää perintöä suoraan esimerkiksi lapsenlapsille eli yhden sukupolven yli. Näin vältytään kahdenkertaiselta perintöverotukselta.

3) Perinnöstä luopuminen perittävän kuoleman jälkeen

Perinnöstä tai testamentista luopumiselle tai kieltäytymiselle ei ole laissa takarajaa.

Perintökaaren 17 luvun 2a § (40/1965) mukaan:

“Perillisellä ja testamentinsaajalla on oikeus luopua oikeudestaan perittävän kuoltua, jolleivät he ole jo ryhtyneet sellaisiin toimiin, että heidän on katsottava ottaneen perinnön vastaan. Luopuminen on tehtävä kirjallisesti.”

Perintöön ryhtyminen tarkoittaa perinnön ottamista vastaan tai ilmoitusta siitä, että perintö halutaan ottaa vastaan. Pelkkä perunkirjoitukseen osallistuminen ei ole perintöön ryhtymistä.

Korkeimman oikeuden (2003:95) ratkaisun mukaan hautajaisten järjestäminen, kuolinpesän selvittäminen ja perunkirjoituksen järjestäminen ei ole perintöön ryhtymistä. Näihin toimiin ryhtymisen jälkeen voidaan vielä tehokkaasti luopua perinnöstä.

Et voi kuitenkaan luopua perinnöstä silloin, kun ulosmittauspäätös on tehty.

Perinnöstä luopuminen tehdään allekirjoitetulla luopumisilmoituksella.

Luopumisilmoituksen voi tehdä Digi- ja väestötietovirastoon

Jos haluat luopua perinnöstä, voit tehdä luopumisilmoituksen Digi- ja väestötietovirastoon (DVV) eli entiseen maistraattiin.

DVV:lle ilmoittaminen ei ole pakollista. Se on kuitenkin tarpeen tilanteissa, jossa haluat suojata ulosottoviranomaisen ulosmittauspäätöstä vastaan.

Perinnöstä luopumisilmoitus on muodoltaan vapaa, mutta se on tehtävä kirjallisesti. Ilmoita riittävät tiedot perinnönjättäjästä.

Voit täyttää ja ladata DVV:n verkkosivuilta valmiin lomakkeen perinnöstä luopumiseen. DVV perii käsittelymaksun, joka on suuruudeltaan 35 euroa.

Tehokas perinnöstä luopuminen perittävän kuoltua

Perinnöstä luopuminen merkitsee myös luopujan vapautumista perintöveron maksamisesta. Jos luopumista ei tehdä pätevästi, joutuu myös luopuja maksamaan perintöveroa

Tehokkaalla perinnöstä luopumisella tarkoitetaan sitä, että:

  1. perintöä ei oteta vastaan
  2. perinnöstä luovutaan vastikkeetta
  3. perintöä ei luovuteta tietylle henkilölle
  4. perinnöstä luovutaan kokonaan

Lakimääräinen perintöoikeus rajoittaa perinnöstä luopumista

Jos saat lakimääräisen perintöoikeuden, on sinulla vähemmän vaihtoehtoja perinnöstä luopumiseen. Silloin voit luopua perinnöstä kokonaan tai pitää perintösi, mutta et voi luopua perinnöstä osittain.

Et myöskään voi päättää, että kenelle perintö menee, vaan perinnön saa he, jotka ovat oikeutettuja sinulta jäävään perintöön.

Jos luovut perinnöstä osittain, kohdistuu omaisuuteen tuplaverotus. Tämä johtuu siitä, että verottaja tulkitsee luopumasi perinnön lahjaksi. Ensin perinnön alkuperäinen saaja maksaa perintöveron koko perinnöstä ja luovutetun perinnön vastaanottaja maksaa osuudestaan lahjaveroa.

Testamentattu perintö ja perinnöstä luopuminen

Jos saat testamentattua perintöä, on sinulla enemmän vaihtoehtoja perinnöstä luopumiseen.

Testamentatun perinnön saaja voi luopua perinnöstä osittain. On kuitenkin hyvä huomioida, että perinnöstä luopuva henkilö ei voi määrittää sitä, että kenelle hänen luopumansa osuus menee.

Laadi testamentti toiveidesi mukaan Aatoksessa

Haluatko vaikuttaa siihen, että kuka perii omaisuuttasi ja miten omaisuutesi jakaantuu perillisten kesken?

Tee testamentti Aatoksen verkkopalvelussa. Palvelu kartoittaa toiveitasi ja vaatimuksia, jonka avulla laadit yksilöllisen ja juridisesti pätevän testamentin ilman kallista käyntiä lakitoimistossa.

Voit lisätä yksittäisiä omaisuuslajeja, kuten auton, asunnon ja kesämökin, ja päättää miten jaet omistuksia perillistesi kesken. Lisäksi voit muokata vapaasti perillisiä sekä heidän osuuksiaan.

Testamenttiin voit lisäksi kirjata toiveita hautajaisiin liittyen tai viestin läheisillesi.

Saat valmiin asiakirjan palvelusta heti allekirjoitettavaksi. Lisäksi tarvitset kaksi esteetöntä todistajaa allekirjoittamaan testamentin ja vahvistamaan sen aitouden. Aatos tarjoaa myös halutessasi esteettömät todistajat.

Vaikuta siihen, miten omaisuutesi periytyy ja tee testamentti jo tänään.