Sam­bo­av­tal

Bostad
Sam­bo­av­tal mall och ex­em­pel för gratisHär visar vi hur ni skri­ver sam­bo­av­tal själva.
Dator, papper och kaffe på bordet
Vad alla mås­te veta om sam­bo­en­de före det är för­sent?Att vara sambo har många eko­no­mis­ka kon­se­kven­ser som ni måste veta om.
Nyckeln i dörret
Vad sä­ger sam­bo­la­gen om bo­del­ning?Om du är sambo och du ska se­pa­re­ra, styrs bo­del­ning­en av sam­bo­la­gen.
Flyttlådor i en bostad
Vad är bohag?Allt bohag är egen­dom. Där­e­mot är inte all egen­dom bohag.
Sambolagen kan avtalas bort
Avtala bort sam­bo­la­genLär dig om sam­bo­la­gen, hur av­ta­let fun­ge­rar, och vad som händer utan det.
Nycklar i handen
Kan min sam­bo få rätt till min bo­stads­rätt?När din sambo kan få rätt till halva bo­stads­rät­ten eller huset du köpt.
En förälder som håller sitt barn i handen
Ad­op­tion samboRegler och pro­ces­sen gäl­lan­de ad­op­tion i sam­bo­re­la­tion.
Rött hus med vita knotar.
Varför be­hö­ver du både ett sam­bo­av­tal och skul­debrevKlart för­kla­rat varför både sam­bo­av­tal och skul­debrev behövs.
Man bärar kvinna
Sam­bors arvs­rättOm att skydda dig och din sambos fram­tid med ett tes­ta­men­te.
TV på vägg i vardagsrum
Vad är sam­bo­e­gen­dom?Vad som är ditt och mitt spelar roll vid se­pa­ra­tion.
Hus och gatan
Köpa ut sambo ur hus eller bo­stads­rättDu och din sambo kan båda ha rätt till er ge­men­sam­ma bostad.
Sambos åker utomlands
Be­hö­ver vi ett sam­bo­av­tal?Allt ni måste veta om sam­bo­av­tal så att i kan välja om ni be­hö­ver det.
Hus
Sam­bo­av­tal: vad in­ne­bär sam­bo­la­gen?Vad säger sam­bo­la­gen och när träder det i kraft.
Kökshörna med spishäll
Bo­del­ning som samboVad som gäller om du är sambo och ska se­pa­re­ra.
Par som står utanför ett hus
Vad är ett sam­bo­av­tal?Bra att känna till om sam­bo­av­tal. och hur du kan skriva bort lagens regler.
Smidigare juridik, online och enkelt!