Vem ärver dig?

hus-gavobrev.jpg
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-30 ● 5 minuter
Vem ärver dig och vad har det för betydelse? Alla kommer vi någongång att gå bort och då kommer våra arvingar att få det som varit vår egendom.

Tyvärr är det en överraskning för många vem som egentligen ärver. Många vet inte att sambor aldrig ärver och att inte ens makar alltid ärver varandra.

Här kan du läsa om vem som ärver när och vad du kan göra för att det ska bli så som du vill.

Vem har rätt till arv?

Vem som ärver dig och i vilken ordning beror på vem som lever när du går bort. Nedan kan du se de tre olika arvsklasserna och sedan läsa mera om varje klass.

Till en stor del kan du själv påverka vem som ärver dig genom att skriva ett testamente. Om du inte har barn kan du till 100 % välja vem som ärver din egendom.

Barn har rätt till laglott och de kan inte bli arvslösa. Barn har alltid rätt till 50 % av din egendom. Om du har barn kan du testamentera bort 50 % och resten delar barnen lika på.

Tre olika arvsklasser

Det finns tre olika arvsklasser. Arvet kan inte delas mellan klasserna.

Om det finns en arvinge som hör till den första gruppen och flera i den andra gruppen faller hela arvet till den arvinge som finns i den första gruppen.

Om det endast finns arvingar i den andra och tredje gruppen delar de i den andra gruppen på arvet och personer i tredje gruppen ärver inte.

Grupperna är

  • Bröstarvingar: barn och barnbarn
  • Föräldrar och deras barn
  • Mor- och farföräldrar och deras barn

Även en efterlevande maken kan ärva den först avlidna maken, men ärver inte alltid. Därför behandlas situationer där make ärver efter de tre olika klasserna behandlats nedan.

arvsklasserna.png

Här kan du se arvsklasserna. De med blått hör till första klassen, de med rosa till andra klassen och de med grått till tredje arvsklassen. Kusiner ärver inte.

1. Bröstarvingar: barn och barnbarn

Den avlidnes barn ärver alltid. Om det finns flera barn delar det lika på arvet.

Om ett barn avlidit före sin förälder ärver dennes barn (den avlidnes barnbarn) andelen istället. Om ett avlidet barn inte har egna barn delar de barn som lever jämt på arvet.

Exempel: Barn ärver

Per har tre barn Gösta, Harry och Siri. När Per avlider har Siri avlidit. Siri har två barn som lever Nadja och Jessica. Pers egendom är värd 300 000 kronor.

Gösta, Harry och Siri har rätt till 1/3 var, vilket är 100 000 kronor. Eftersom Siri redan avlidit delar hennes barn lika på Siris andel. Nadja och Jessica får 50 000 kronor var.

Bröstarvingar har alltid rätt till arv och kan aldrig göras arvslösa. Du kan dock testamentera bort hälften.

Om Per i exemplet ovan hade testamenterar bort 50 % hade Harry och Siri fått 50 000 kronor var och Nadja och Jessica 25 000 kronor var.

Särkullbarn

Särkullbarn är barn från ett tidigare eller annat förhållande, det är inte makarnas gemensamma barn.

Särkullbarn har rätt att få sitt arv direkt när deras förälder dör. Gemensamma barn måste vänta på att båda föräldrarna gått bort medan särkullbarn får sitt arv direkt.

Det här gäller även i familjer som har både gemensamma och särkullbarn.

Om makarna endast har särkullbarn ärver den efterlevande maken inte, då går arvet direkt till särkullbarnen. Makar måste skriva ett testamente för att efterlevande ska ärva.

2. Föräldrar och deras barn

Om du inte har barn, barnbarn eller barnbarnsbarn som lever när du dör ärver dina föräldrar dig. Dina föräldrar ärver hälften var.

Om en av dina föräldrar avlidit före dig ärver den avlidne förälderns barn dennes del av arvet. Om båda föräldrarna avlidit ärver dina föräldrars barn (dina syskon).

Om du endast har ett syskon som lever ärver syskonet hela din egendom. Även halvsyskon ärver.

Om ett syskon till den avlidne också avlidit ärver dennes barn, alltså dina syskonbarn.

Om det endast finns en förälder som lever och den andra föräldern inte har andra barn förutom dig ärver den levande föräldern allt.

Exempel 1: sambo ärver inte

När Max går bort han har en sambo, men inga barn. Max mamma lever inte längre men Max pappa och Max mammas tre barn lever.

Max sambo ärver inte. Max pappa får halva arvet. Max mammas tre barn delar lika på den andra halvan.

Exempel 2: Syskon och henner barn ärver

Mia har inte barn och inte en make. När hon avlider har hon 600 000 kronor. Hennes båda föräldrar har gått bort. Hon har två syskon som lever och ett avlidet syskon som har två barn.

Mias syskon får 1/3 var av arvet, alltså 200 000 kronor var. Det avlidne syskonets två barnbarn får 1/6 var, alltså 100 000 kronor.

3. Mor- och farföräldrar och deras barn

Om den avlidna inte har levande barn, make, föräldrar eller syskon ärver dennes mor-och farföräldrar.

Arvet delas lika på modern och faderns sida. Om alla fyra mor- och farföräldrar lever ärver de alla 1/4. Om en av dem dött men denne har barn ärver dennes barn dennes andel.

Om det finns flera barn delar de lika på arvet.

Exempel: Farföräldrars ärver

När Freja avlider lever inte hennes barn och hon har inga barnbarn. Även Frejas föräldrar och hennes föräldrars övriga barn har avlidit.

Endast Frejas mormor, farmor och farfar. Hennes morfar har dock två barn som lever. Mormor, farmor och farfar får 1/4 var av arvet och Frejas morfars två levande barn delar lika Frejas morfar andel av arvet. De får 1/8 var.

Kusiner ärver endast om du i ett testamente skriver att de ska ärva. Det betyder att om dina mor och farföräldrars alla barn avlidit före dig ärver aldrig deras barn.

När ärver den efterlevande maken?

Den efterlevande maken ärver före gemensamma barn. Om makarna har gemensamma barn ärver den efterlevande maken de gemensamma barnens arv. När båda makarna gått bort ärver barnen.

Om den avlidne både har barn från ett tidigare förhållande (särkullbarn) och barn tillsammans med sin make, har särkullbarnen rätt till sitt arv direkt och den efterlevande maken ärver de gemensamma barnens andel.

Om makarna endast har särkullbarn ärver den efterlevande maken inte om makarna inte gör ett testamente.

Exempel 1

Markus är gift med Linn och de har två gemensamma barn och Markus har två barn från ett tidigare förhållande. När Markus avlider är hans egendom värd 800 000 kronor.

Barnen ska dela lika på arvet och Markus fyra barn har rätt till 1/4 var. Särkullbarnen ärver direkt sin andel, alltså 200 000 kronor var. Linn ärver de gemensamma barnens andel. Linn ärver 400 000 kronor.

När även Linn gått bort ärver de gemensamma barnen både Markus och Linn.

Exempel 2

Kaj och Albert har inga gemensamma barn men Kaj har två särkullbarn. Kaj avlider före Albert. Albert ärver inte utan arvet går direkt till särkullbarnen.

Om makarna inte har barn ärver den efterlevande maken. När den efterlevande maken går bort går arvet till den först avlidnes föräldrar och syskon och syskonbarn.

Om de inte lever ärver den efterlevande makens arvingar bådas egendom. Om den först avlidna makens föräldrar och föräldrarnas barn och barnbarn avlidit ärver den efterlevande makens arvingar all egendom.

En efterlevande sambo ärver aldrig. Sambor måste skriva testamente.

Vem ärver om det inte finns arvtagare?

Om det inte finns en arvtagare enligt lag eller testamente ärver den allmänna arvsfonden.

Vem ärver inte?

Sambor ärver inte. Inte heller om de varit tillsammans många år eller om de har gemensamma barn ärver sambor varandra. Om sambor inte har ett testamente ärver barn, föräldrar och syskon eller mor-och farföräldrar.

Den efterlevande maken ärver inte om makarna inte har gemensamma barn. Om makarna endast har barn från tidigare förhållanden (sk. särkullbarn) ärver särkullbarnen direkt och efterlevande maken ärver ingenting.

Bonusbarn, styvbarn och fosterbarn ärver inte. Endast dina egna barn ärver dig. Om du vill att din makes eller sambos barn ska ärva dig måste du skriva ett testamente.

Kusiner ärver inte. Även om moster, faster, morbror och farbror kan ärva den avlidne kan deras barn inte ärva. Om det endast finns en levande kusin ärver den allmänna arvsfonden istället.

Varför testamente?

I ett testamente kan du bestämma vem som ärver dig och vad de ärver. Du kan försäkra dig om att den efterlevande maken eller sambon verkligen får bo kvar i bostaden efter din bortgång.

I ett testamente är det även möjligt att ange att egendomen är arvtagarens enskilda egendom. Då delar arvtagaren och dennes make inte på egendomen vid en skilsmässa.

Du kan alltså säkerställa att egendomen bevaras inom familjen, även om makarna själv inte skrivit ett äktenskapsförord.

Du kan också testamentera egendom direkt till dina barnbarn så att de inte behöver vänta många år före de ärver. Dessutom kan du lägga till en finurlig hälsning till de du bryr dig om.

Skapa testamente på 10 minuter

Hos Aatos är det möjligt att skapa testamente fullständigt online på 10 minuter. Tjänsten är gjord av jurister, så testamentet är juridiskt korrekt och du får gratis hjälp om du behöver.

Dessutom börjar tjänsten med att visa vem som får egendom direkt när du gått bort.

Du kan direkt ladda ner testamentet, och sedan får du tydliga instruktioner för vem som kan vara vittne och hur testamentet ska förvaras. Enkelt, snabbt och smidigt.

Testamentet skapas genom att du svara på enkla frågor som kartlägger din situation och dina önskemål och sedan skapas ett testamente som är anpassat för just dig.

Du betalar först i sista steget och kan lugnt prova på tjänsten gratis.

testamente enkelt online Aatos.png