Tes­ta­men­tin jäl­jen­nök­sen oi­keak­si to­dis­ta­mi­nen

Tyhjä toimistohuone ja neljä
Logo_blue.png
Aatos
1.6.2022 ● 2 minuuttia 40 sekuntia
Testamentin jäljennöksen voi todistaa oikeaksi Digi- ja väestötietovirastossa. Testamentista kannattaa antaa jäljennös testamentinsaajille.

Lain mukaiseen perimysjärjestykseen voi vaikuttaa tekemällä testamentin. Testamentissa voi määrittää, mitä omalle omaisuudelle tapahtuu kuoleman jälkeen.

Aidosta testamentista voi ottaa kopioita, jotka voi todistaa oikeaksi Digi- ja väestötietovirastossa. Oikeaksi todistetut kopiot testamentista kannattaa tehdä jo perittävän eläessä ja antaa testamentinsaajille tulevaisuutta varten.

Testamentin oikeaksi todistettu jäljennös

Alkuperäisestä testamentista saa oikeaksi todistetun jäljennöksen Digi- ja väestötietokeskuksen (DVV) toimipisteestä.

Jäljennöksen saa odottaessa ja sen hinta on 4 euroa per sivu. Testamentin voi myös postittaa Digi- ja väestötietokeskukseen.

Testamentin säilytys tallelokerossa tai kotona

Testamentin voi säilyttää pankin tallelokerossa tai kotona muiden tärkeiden papereiden kanssa.

Jos säilytät testamenttia kotona, kannattaa asiakirja laittaa kirjekuoreen ja kuoren päälle tieto testamentista.

Lisäksi on hyvä antaa testamentin oikeaksi todistettu jäljennös testamentinsaajille tiedoksi.

Testamentin tiedoksianto

Testamentti sivuuttaa perintökaaren mukaisen perinnönjaon. Testamentti saattaa siten aiheuttaa jännitteitä lainmukaisten perillisten ja testamentilla määrättyjen perillisten välille.

Siksi perintökaaren mukaisilla perillisillä on oikeus saada tiedoksianto testamentista, kun vainaja on kuollut. Ilman testamentin tiedoksiantoa myöskään testamentti ei ole lainvoimainen.

Testamentin tiedoksianto on testamentinsaajan vastuulla. Lisäksi testamentinsaaja tulee ilmaista halunsa ottaa vastaan testamentti. Jos testamentinsaajia on useita, jokaisen heistä on ilmaistava tahtonsa testamentin vastaanottamiseen.

Ainoastaan yhden testamentinsaajan tulee toimittaa tiedoksianto perillisille. Tiedoksianto tulee toimittaa kirjallisesti.

Testamentin lainvoimaisuus

Testamentista tulee lainvoimainen, kun testamentinsaajat tekevät testamentista tiedonannon perintökaaren mukaisille perillisille eikä kukaan heistä nosta moitekannetta kuuden kuukauden määräajassa.

Testamentinsaajien tulee hankkia käräjäoikeudesta todistus testamentin lainvoimaisuudesta.

Jos perittävällä oli rintaperillisiä, on heillä oikeus lakiosaan.

Testamentti lakiosa ja rintaperilliset

Vaikka testamentilla olisi määrätty perintö muulle kuin rintaperilliselle, on rintaperillinen kuitenkin oikeutettu lakiosaansa. Lakiosa tarkoittaa rintaperillisen turvattua osuutta perittävän jäämistöstä.

Lakiosa tarkoittaa puolta perintöosasta. Jos rintaperillisiä on kaksi, tarkoittaa lakiosa ¼ perittävästä omaisuudesta.

Jotta rintaperillinen saisi lakiosan, täytyy hänen tehdä jokaiselle testamentinsaajalle todisteellisen lakiosailmoituksen.

On kuitenkin olemassa tilanteita, joissa perillisellä ei ole oikeutta lainkaan lakiosaan. Näihin liittyy usein tahallinen rikos perittävää tai hänen sukulaistaan kohtaan.

Pätemätön testamentti

Testamentti voidaan julistaa pätemättömäksi kanteen avulla kuuden kuukauden kuluessa testamentin tiedoksiannosta.

Testamentti voi olla pätemätön ainakin seuraavien viiden kohdan mukaan.

  1. Testamentin tekijä ei ole ollut yli 18-vuotias testamentin tekohetkellä tai hänellä ei ole ollut oikeutta hallita määräämäänsä omaisuutta.
  2. Testamenttia ei ole tehty laissa säädetyssä muodossa.
  3. Testamentin tekijä ei ole ollut terveydentilaltaan kykenevä tekemään testamenttia.
  4. Testamentin tekijä on manipuloitu tai pakotettu tekemään testamentti.
  5. Testamentin todistaja on esteellinen.

Teet pätevän testamentin edullisesti hintaan 89 euroa Aatoksessa.

Laadi testamentti netissä Aatoksessa

Laadi juridisesti pätevä ja toiveidesi mukainen testamentti netissä Aatoksen verkkopalvelussa.

Voit helposti kartoittaa omaisuutesi ja vaikuttaa siihen, minkälaisen testamentin sinun kannattaa tehdä. Palvelumme ohjaa sinua koko testamentin teon ajan kartoittamalla tilannettasi kysymyksillä.

Voit lisätä uusia perillisiä tai jakaa omaisuuttasi perillisten kesken haluamallasi tavalla. Selitämme myös kaikki ehdot testamenttiin liittyen auki, jotta ymmärrät, minkälaisia ehtoja sinulle suositellaan ja miksi.

Testamenttisi on valmis heti. Voit ladata valmiin testamentin maksettuasi asiakirjan. Voit myös tilata kotiinkuljetuksen asiakirjallesi.

Muista vielä allekirjoittaa testamentti ja hankkia kahden esteettömän henkilön allekirjoitukset. Annamme sinulle ohjeet testamentin allekirjoittamiseen.

Aatos on yksi edullisimmista palveluista, joissa voit tehdä yksilöllisen testamentin hintaan 89 euroa.