Mil­lai­nen tes­ta­ment­ti pätee?

judge.png
tatu.png
Tatu Mäenpää, lakimies (OTM)
30.5.2022 ● 5 minuuttia
Testamentin muotovaatimukset ovat tiukat. Pätevän testamentin saa laadittua lakitoimistossa tai Aatoksen verkkopalvelussa.

Testamentti on asiakirja, jossa testamentin tekijä määrää sen, kuka perii omaisuutensa kuoleman jälkeen. Pätevä testamentti noudattaa lain muotovaatimuksia, joista kerromme alla.

Testamentin muotovaatimukset

Pätevän testamentin vähimmäisvaatimuksena on, että testamentti on kirjallinen, allekirjoitettu ja kahden esteettömän todistajan allekirjoittama.

Testamentin vähimmäisvaatimukset

kirjallinen

testamentin tekijän allekirjoittama

kahden esteettömän todistajan oikeaksi todistama

Suullinen testamentti on pätevä vain poikkeuksellisissa tilanteissa.

Korkeimman oikeuden päätöksen (KKO: 169-II-25) mukaan testamenttiasiakirjaa ei tarvitse otsikoida testamentiksi, vaan asiakirjan sisältö ratkaisee. Asiakirjan otsikointi tietysti kannattaa epäselvyyksien välttämiseksi.

Poikkeustilanteessa testamentin voi allekirjoittaa toisen puolesta joku muu. Testamentin todistaminen on muotovaatimuksista se, jonka täyttämisessä voi helposti erehtyä.

Testamentin todistajat ja heidän esteettämyys

Tärkeimpänä testamentin tekemistä koskevana muotovaatimuksena voidaan pitää testamentin todistamista.

Testamentin tulee todistaa kaksi samaan aikaan läsnä olevaa esteetöntä todistajaa. Nimenomaan esteettömyys on seikka, jossa voi helposti ja tahattomasti erehtyä. Tämän seurauksena testamenttia rasittaa muotovirhe, jonka perusteella testamentti voidaan julistaa pätemättömäksi.

Muotovaatimusten merkitystä korostaa testamenttia koskeva todistussääntö. Todistustaakka muotovaatimusten noudattamisesta on testamentin saajalla.

Testamentin todistamiseen esteelliset henkilöt on nimetty perintökaaren (40/1965) 10. luvussa ja 4. monumentissa.

Testamentin todistajien vaatimukset lyhyesti

Yli 18-vuotias ja täysivaltainen henkilö

Ei saa olla oma kumppani (aviopuoliso, avopuoliso tai kihlakumppani)

Ei saa olla lähisukulainen, kuten vanhempi, isovanhempi, lapsi tai lapsenlapsi tai edes sisaruksen avopuoliso.

Ei saa olla testamentin saaja tai tämän puoliso tai sukulainen

Molempien todistajien tulee olla yhtäaikaisesti läsnä

Todistajien esteellisyyttä arvioidaan testamentin tekohetken mukaan. Tämän hetken jälkeen syntynyt esteellisyyden aiheuttava seikka ei vaikuta testamentin pätevyyteen.

Esteellisyys muodostuu myös sukulaisuuden perusteella

Esteellisyys muodostuu lähes aina sukulaisuuden perusteella.

Testamentin todistaja ei saa olla testamentin tekijän aviopuoliso, kihlakumppani tai avopuoliso.

Esteellisiä ovat myös etenevässä tai takenevassa polvessa olevat sukulaiset. Tämä tarkoittaa, että vanhemmat, isovanhemmat, lapset, lapsenlapset ja niin edelleen, ovat esteellisiä testamentin todistajia. Myös näiden henkilöiden aviopuolisot ovat esteellisiä.

Testamentin tekijän sisarukset ja sisaruspuolet sekä näiden henkilöiden aviopuolisot ovat esteellisiä testamentin todistajina. Sisarusten lapset eivät kuitenkaan ole esteellisiä.

Henkilö, joka on testamentin tekijään suhteessa suoraan takenevassa tai etenevässä lankoudessa, on esteellinen todistamaan testamenttia. Näitä henkilöitä ovat testamentin tekijän puolison sisarus sekä hänen aviopuolisonsa, jälkeläisensä ja vanhemmat.

Sama koskee testamentin tekijän sisarusten aviopuolisoita sekä heidän jälkeläisiä ja vanhempia.

Varovaisena nyrkkisääntönä voidaan pitää, ettei testamentin todistajaksi kannata ottaa ketään lähisukulaista.

Esteellisyys testamentin sisällön perusteella

Sukulaisuussuhteen lisäksi esteellisyyden voi aiheuttaa testamentin sisältö. Kukaan, jolle on odotettavissa testamentista hyötyä, ei saa toimia testamentin todistajana.

Testamentin todistaja on myös esteellinen, jos hän todistaa testamentin, josta on tulossa hyötyä hänen puolisolleen tai jollekin, joka olisi sukulaisuuden perusteella esteellinen.

Testamentin tekijän tulee olla täysi-ikäinen ja kelpoinen

Testamentin tekijän tulee olla vähintään 18-vuotias. Testamentin tekemiseksi tarvitaan lisäksi testamentintekokelpoisuus. Testamentintekokelpoisuus tarkoittaa sitä, että testamentin tekijällä tulee olla riittävä henkinen kyky testamentin tekemiseen.

Testamentin voi tehdä, vaikka henkilöllä olisi edunvalvoja tai hän olisi julistettu vajaavaltaiseksi. Nämä asiat eivät yksin riitä poistamaan testamentintekokelpoisuutta vaan kelpoisuutta arvioidaan laaja-alaisesti.

Kelpoisuuteen tehdä testamentti vaikuttaa esimerkiksi sairaus, joka vaikuttaa kykyyn tehdä päätöksiä. Tämän vuoksi testamentti kannattaa tehdä ajoissa.

Hyvin tehty testamentti

Pelkät muotovaatimukset täyttävä testamentti voi olla testamentin tekijän tahdon kannalta jopa haitallinen. Testamentti on voitu tehty oikeassa muodossa, esimerkiksi testamentin tekemistä koskevan oppaan tai testamentin ilmaisen mallin avulla.

Hyvän testamentin tekeminen edellyttää kuitenkin lain soveltamista ja tulkintaa sekä testamentin tekijän elämäntilanteen arvioimista.

Testamenttia tehdessä tulee ottaa huomioon muun muassa perintökaaren määräykset, verolainsäädäntö ja korkeimman oikeuden ratkaisut.

Muistilista pätevän testamentin tekemiseen

Keräsimme alle muistilistan asioista, jotka kannattaa ottaa huomioon, kun haluat tehdä testamentin.

Testamentin tulee täyttää muotovaatimukset ollakseen pätevä.

Hyvä testamentti ottaa muotovaatimusten lisäksi huomioon tekijän elämäntilanteen.

Tee testamentti ajoissa, sillä muistisairaus voi vaikuttaa kykyyn tehdä päätöksiä.

Tarvitset kaksi esteetöntä todistajaa, jotka allekirjoittavat asiakirjan samanaikaisesti.

Ilmainen testamenttipohja ei välttämättä ole pätevä eikä noudata sinun toiveitasi.

Rintaperillisiä ei voi tehdä perinnöttömäksi, mutta voit päättää, miten omaisuutesi jakaantuu.

Juridisesti pätevä testamentti netissä Aatoksessa

Aatoksen verkkopalvelu tekee juuri sinulle räätälöidyn ja pätevän testamentin hintaan 89 euroa.

Palvelumme kartoittaa tilannettasi yksinkertaisilla kysymyksillä ja laatii vastaustesi pohjalta luonnoksen testamentista. Voit muokata tai lisätä perillisiä, omaisuuslajeja, tai jakaa omaisuutesi prosentuaalisesti.

Esimerkkejä palvelussa kysyttävistä kysymyksistä ja vastausvaihtoehdoista

Minulle on tärkeää, että omaisuuteni säilyy suvussa.

Kyllä

Ei

En osaa sanoa

Minulle on tärkeää, että läheiseni välttävät turhat perintöverot

Kyllä

Ei

En osaa sanoa

Palvelu päivittyy jatkuvasti viimeisimmän lainsäädännön, verotuksen ja korkeimman oikeuden ratkaisujen perusteella. Et siis itse joudu kirjoittamaan testamentin määräyksiä, joten voit olla varma niiden pätevyydestä.

Muista, että voit aina muokata testamenttiasi, jos elämäntilanteesi muuttuu. Uusi testamentti korvaa aina aiemmin tehdyt testamentit.

Saat testamenttiasiakirjan yhteydessä luettelon henkilöistä, jotka eivät sinun tapauksessasi voi todistaa testamenttiasi. Saat esteettömät todistajat tarvittaessa myös Aatokselta.

Tee pätevä testamentti jo tänään.