Tes­ta­men­tin moit­ti­mi­nen

Viraston korkea ja avara eteishalli
tatu.png
Tatu Mäenpää, lakimies (OTM)
28.5.2022 ● 2 minuuttia
Testamentin voi moittia, mikäli epäilet asiakirjan aitoutta. Voit välttää muotovirheet ennalta tekemällä laadukkaan ja juridisesti pätevän testamentin.

Testamentti voidaan tehdä pätemättömäksi moitekanteen avulla. Moiteperusteet, joilla testamenttia voi moittia on yksilöity laissa (perintökaari 40/1969).

Moitekanne voidaan nostaa vasta testamentin tekijän kuoltua. Moitekanne on nostettava kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun testamentin saaja on antanut testamentin perilliselle tiedoksi.

Vain perilliset voivat nostaa moitekanteen

Kelpoisuus moitekanteen nostamiselle on ainoastaan perillisellä. Perillisellä tarkoitetaan perimysjärjestyksessä lähintä perillistä. Testamentin moiteoikeus on jokaisella perillisellä itsenäisesti.

Testamentti ei moitekanteen seurauksena muutu kokonaan mitättömäksi. Testamentti on pätemätön vain siltä osalta kuin estää moitekanteen nostanutta saamasta osuuttaan perinnöstä.

Moiteperusteet on kirjattu lakiin

Moiteperusteet on lueteltu laissa (perintökaari 40/1969). Lista on tyhjentävä, joten testamenttia ei voi moittia muilla perusteilla.

Moiteperusteet

Testamentin tekijän alaikäisyys

Testamentti ei täytä muotovaatimuksia

Tahtovirhe

Testamentin tekemiseen on taivuteltu

Alaikäinen testamentin tekijä

Testamenttia voidaan moittia, jos testamentin on tehnyt lain mukaan ikänsä puolesta testamentin tekijäksi kelpaamaton.

Tämän moiteperusteen merkitys on käytännössä hyvin pieni.

Testamentin muotovaatimukset eivät täyty

Testamentti voidaan julistaa pätemättömäksi, jos sitä ei ole tehty lain vaatimassa muodossa.

Esimerkiksi tekijän allekirjoituksen puuttuminen johtaa pätemättömyyteen, mutta pelkän päiväyksen puuttuminen ei. Myös todistajan esteellisyyden johdosta testamentti voidaan julistaa pätemättömäksi.

Mitä tarkoittaa tahtovirhe?

Tahtovirheellä tarkoitetaan testamentin tekijän mielisairautta, tylsämielisyyttä tai muuta sieluntoiminnan häiriötä.

Tekijän alentuneen toimintakyvyn on pitänyt myös vaikuttaa testamentin syntyyn tai sisältöön.

Testamentin tekoon taivuttelu

Taivuttelulla tarkoitetaan, että testamentin tekemiseen on vaikutettu käyttämällä väärin testamentin tekijän ymmärtämättömyyttä, tahdon heikkoutta tai riippuvaista asemaa.

Mitä maksaa testamentin moittiminen?

Testamentin moittiminen voi olla kallista riippuen siitä saadaanko juttu sovittua vai meneekö juttu oikeuskäsittelyyn.

Maksun maksavat testamentinsaajat. Lisäksi he voivat joutua maksamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut.

Esimerkki 1: moitekanteen vaikutus

A asuu yhdessä P:n kanssa ja heillä ei ole yhteisiä lapsia. A:lla on edellisestä suhteesta kaksi lasta B ja C. A:n oli tekemässään testamentissa määrännyt kaiken omaisuutensa puolisolleen P.

A:n kuoleman jälkeen P antaa testamentin tiedoksi lapsille B ja C. B ja C huomaavat, että testamentin toinen todistaja on A:n puoliso P.

Lain (perintökaari 40/1969) mukaan testamentin todistaja ei saa olla henkilö, jolle on testamentilla luvattu omaisuutta.

B ja C nostavat testamentin moitekanteen tuomioistuimessa. Tuomioistuin antaa päätöksen, jonka perusteella testamentti on pätemätön. B ja C ovat A:n lakimääräisiä perillisiä ja he perivät P:n.

A:n tekemää testamenttia rasittaa muotovirhe eikä P sen vuoksi peri mitään.

Vältä muotovirheet ja tee testamentti huolella

Aatoksen verkkopalvelua käyttämällä voit suojautua testamentin pätemättömyydeltä.

Saat räätälöidyt ohjeet siitä, ketkä eivät sinun tapauksessasi voi toimia testamentin todistajina. Et joudu itse kirjoittamaan testamentin määräyksiä, joten voit olla varma niiden pätevyydestä.

Voit räätälöidä testamentin omien toiveidesi mukaan. Palvelumme kartoittaa perilliset, omaisuudet ja toiveesi. Lisäksi palvelu ehdottaa sinulle valintojesi mukaan tapoja, joilla voit optimoida perintöveroja tai siirtää päätösvaltaa testamentinsaajalle.

Saat valmiin testamentin ladattua heti kysymyksiin vastattuasi.