Tes­ta­ment­ti avo­lii­tos­sa

Kaksi henkilöä juomassa kahvia
tatu.png
Tatu Mäenpää, lakimies (OTM)
27.5.2022 ● 3 minuuttia
Suomalaiset menevät yhä harvemmin naimisiin 2020-luvulla. Testamentti kannattaa laatia avoliitossa, sillä asiakirja turvaa avopuolison taloudellisen tilanteen kuolemantapauksessa.

Tilastokeskuksen mukaan pariskunnat menevät yhä harvemmin naimisiin. Vuonna 2020 avioliiton solmivat yhteensä 21 687 pariskuntaa, mikä on lähes 300 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Luku on puolestaan vähentynyt lähes 10 000 tuhannella vuodesta 2010.

Avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävät ovat lain (40/1969) perusteella paremmassa asemassa kuolemantapauksen kohdatessa kuin avoliitossa elävät. Tämä johtuu siitä, että avopuoliso ei peri lainkaan puolisoaan ilman testamenttia.

Kerromme artikkelissa, miksi testamentin tekeminen on erityisen tärkeää avoliitossa eläessä.

Avoliiton määritelmä lain mukaan

Avoliittolain (26/2011) mukaan avopuolisoilla tarkoitetaan yhteistaloudessa asuvia parisuhteen osapuolia, jotka asuneet yhteistaloudessa vähintään viisi vuotta tai heillä on yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi.

Avoliittolain avopuolison määritelmän täyttävillä on oikeus omaisuuden erotteluun. Tämä poikkeaa kuitenkin avioliiton päättymisen jälkeen tehtävästä omaisuuden osituksesta.

Ilman avioehtoa avioliiton päättymisen jälkeen kuoleman johdosta tehdään avio-oikeuden alaisen omaisuuden ositus. Kumpikin puoliso saa yhteisestä netto-omaisuudesta (varat vähennettynä veloilla) puolet.

Esimerkki: avioliiton ja avoliiton eroja

Aapo ja Bertta ovat kumppaneita. Aapolla ja Bertalla on kolme yhteistä lasta Minna, Joona ja Kiira.

Aapolla on omaisuutta 600 000 euroa ja Bertalla 200 000 euroa. He omistavat yhdessä 300 000 euron arvoisen asunnon.

Tarkastellaan seuraavaksi, mikä on Bertan asema, kun Aapo yllättäen kuolee riippuen, siitä olivatko he avio- vai avoliitossa.

Esimerkki 1: Puolison asema avioliitossa kumppanin kuollessa

Aapon kuoleman jälkeen avioliitto purkautuu ja suoritetaan omaisuuden ositus.

Aapon ja Bertan yhteenlasketun omaisuuden arvo on 800 000 euroa. Osituksen jälkeen on tarkoitus, että kummankin puolison osuus olisi puolet tästä eli 400 000 euroa. Aapon kuolinpesän tulee siis maksaa tasinkona Bertalle 200 000 euroa.

Bertalle jää Aapon kuoleman jälkeen 400 000 euroa.

Esimerkki 2: Avoliitto ja kumppanin kuolema

Aapon kuoleman jälkeen avoliitto purkautuu ja suoritetaan omaisuuden erottelu.

Erottelussa omaisuus jaetaan sen mukaan, mitä kumpikin omistaa. Näin ollen Aapon kuolinpesän ei tule maksaa Bertalle tasinkoa kuten tilanne olisi avioliitossa.

Bertalle jää Aapon kuoleman jälkeen 200 000 euroa, mikä on hänen oma omaisuutensa.

Avoliitossa ei ole lesken oikeutta

Avioliitossa leski perii vain, jos puolisolla ei ole lapsia. Leskellä on kuitenkin oikeus pitää kuolleen puolison jäämistöä jakamattomana hallinnassaan, jos perilliset eivät esitä perinnönjakovaatimusta.

Leskellä on lisäksi rintaperillisten perinnönjakovaatimuksesta huolimatta oikeus pitää hallussaan puolisoiden yhteistä kotia tai muuta jäämistössä olevaa kodiksi sopivaa asuntoa.

Avoliitossa vastaavaa lesken oikeutta ei ole, mikä voi aiheuttaa ikäviä tilanteita puolison kuoleman jälkeen.

Lain mukaan avopuoliso ei koskaan peri, vaan kuolleen puolison perii ilman testamenttia hänen lain mukaiset perillisensä. Näillä perillisillä on oikeus vaatia perinnönjakoa eikä eloonjäänyt avopuoliso voi estää tätä vaatimusta.

Esimerkki: Lesken oikeus asuntoon avioliitossa ja avoliitossa

Sari ja Ville ovat kumppaneita. Sarilla ja Villellä on kaksi yhteistä lasta Pertti ja Piia. Sari ja Ville asuvat Sarin omistamassa asunnossa. Sari kuolee yllättäen.

Tarkastellaan, mikä on Villen asema riippuen siitä, olivatko he avio- vai avoliitossa.

Esimerkki 1: Oikeus asuntoon avioliitossa

Sarin lakimääräiset perilliset ovat hänen lapsensa Pertti ja Piia.

Ville saa kuitenkin Sarin jäämistön jakamattomana haltuunsa. Jos Pertti tai Piia vaativat perinnön jakamista, on Villellä tästä huolimattomana oikeus pitää hallinnassaan Sarin omistamaa, heidän yhteisessä käytössään ollutta asuntoa ja sen irtaimistoa.

Ville saa asua asunnossa niin kauan kuin haluaa.

Esimerkki 2: Avoliitossa ei oikeutta jäädä yhteiseen asuntoon

Sarin lakimääräiset perilliset ovat hänen lapsensa Pertti ja Piia. Pertti ja Piia voivat vaatia perinnönjakoa, jolloin myös Sarin asunto siirtyy kokonaan heille.

Villellä ei ole oikeutta jäädä asumaan Sarin ja hänen yhteiseen asuntoon.

Edellä kuvatut esimerkit havainnoillistavat avoliiton ja avioliiton merkittäviä eroja perinnönjaon suhteen.

Testamentin avulla voit päättää avopuolisosi oikeuksista

Avoliitossa leski ei peri mitään, vaikka puolisoilla ei olisi lapsia. Silloin vainajan perisi tämän vanhemmat. Voit siis joutua tilanteeseen, jossa yhteisen asunnon omistavat avopuolisosi kuoltua sinun lisäksesi tämän vanhemmat.

Hyvin tehdyllä testamentilla voit kuitenkin saattaa avopuolisosi yhtä hyvään tai parempaan asemaan kuin aviopuoliso. Voit eritellä tarkasti, mitä oikeuksia haluat avopuolisollesi antaa, ja kuinka omaisuutesi jakaantuisi hänelle.

Testamentti netissä edullisesti – Aatoksessa

Testamentin voi tehdä nykyään täysin netissä ilman tapaamista juristien kanssa.

Aatoksen palvelussa laadit juridisesti pätevän testamentin omien toiveidesi mukaan myös avopuolisolle. Palvelumme noudattaa ajankohtaisia lakipykäliä sekä vero-ohjeistuksia, jolloin voit varmistua siitä, että asiakirjasi on ajantasalla.

Sinun ei tarvitse tietää lakipykälistä mitään, sillä palvelumme kartoittaa tilanteesi ja toiveesi esittämällä kysymyksiä. Laadimme testamentin vastauksiesi pohjalta. Voit lisätä ja muokata ehtoja, omaisuuslajeja tai perillisiä haluamallasi tavalla.

Esimerkiksi voit jättää tietyn esineen tai kiinteistön haluamallesi henkilölle, tai jättää prosentuaaliset osuudet haluamallesi perillisille. Myös testamenttaus hyväntekeväisyysjärjestölle onnistuu kauttamme vastuullisesti.

Testamentin tekeminen maksaa kokonaisuudessaan 89 euroa, mikä on lähes 90 % edullisempaa kuin asiakirjan tekeminen tuntiveloitteisessa lakitoimistossa. Saat aina ilmaista lakiapua Aatoksen juristeilta, mikäli tarvitset apua testamentin laatimisessa.

Turvaa avopuolisosi asema ja tee testamentti jo tänään.