Vel­ka kuo­le­mas­sa - jou­tuu­ko pe­ri­jät mak­sa­maan?

Tyhjä lompakko
tatu.png
Tatu Mäenpää, lakimies (OTM)
1.6.2022 ● 3 minuuttia
Velat eivät periydy perillisille, mutta ne aiheuttavat paljon työtä kuolinpesän osakkaille.

Vainajan varallisuus sekä velat merkitään perukirjaan, jossa eritellään kaikki vainajan omaisuudet. Perunkirjoituksessa käydään läpi kuolinpesän osakkaiden kanssa perukirja läpi yhdessä perillisten kanssa.

Perunkirjoitus täytyy aina – myös sellaisessa tapauksessa, että vainaja on ollut varaton tai velkainen.

Kuolinpesässä voi olla kahdenlaista velkaa: vainajan velkaa ja kuolinpesän velkaa. Vainajan velka on syntynyt henkilön eläessä, kun taas kuolinpesän velat puolestaan henkilön kuoleman jälkeen.

Perukirjan kopion lähettäminen velkojille

Perukirjan kopio kannattaa lähettää velkojille mahdollisimman pian. Tämä kannattaa tehdä erityisesti tapauksessa, jossa kuolinpesässä on enemmän velkaa kuin varoja.

Velkojat lopettavat velan perinnän, kun saavat tiedon vainajan kyvyttömyydestä maksaa velkaa takaisin.

Vainajan velat maksetaan ennen perinnönjakoa

Perinnönjako suoritetaan kun perukirja on tehty. Ennen varsinaista perinnönjako vainajan velat täytyy maksaa pesästä.

Jos velkojen maksun jälkeen vainajan omaisuutta jää jäljelle, jaetaan loput varat perillisten, eli kuolinpesän osakkaiden, kesken.

Hautajaisten maksaminen vainajan varoista

Tavallisesti hautajaiset maksetaan vainajan varoista. Jos vainaja on varaton ja velkainen, ei hautajaisiin välttämättä ole rahaa. Silloin hautajaiset tulevat omaisten itsensä maksettavaksi.

Kaupungin sosiaalitoimelta on myös mahdollista hakea avustusta hautajaisia varten. Summa vaihtelee kaupunkien välillä, ja on noin 500–1 000 euron välillä.

Kuolinpesän asettaminen konkurssiin

Jos kuolinpesä on ylivelkainen tai täysin maksukyvytön, voi kuolinpesä hakeutua konkurssiin. Kuolinpesän konkurssia voi hakea esimerkiksi pesänselvittäjä, osakas tai velkoja.

Kuolinpesä voidaan asettaa konkurssiin, jos se on tarpeellista esimerkiksi pesän laajuuden vuoksi tai siksi, että omaisuus täytyy muuttaa rahaksi. Myös muu erityinen syy kelpaa kuolinpesän konkurssin edellytykseksi.

Kuolinpesä asetetaan tuomioistuimen päätöksellä konkurssiin. Silloin kuolinpesän osakkailla ei ole enää valtaa selvittää pesän asioita eikä oikeutta pesän omaisuutteen.

Velkavastuu – kuka maksaa vainajan velat?

Kuolinpesän osakkaat eivät ole lähtökohtaisesti velvollisia vastaamaan vainajan henkilökohtaisesta velasta.

Mikäli perunkirjoituksesta vastaava osakas ei toimita perunkirjoitusta säädetyssä määräajassa, voi hän joutua henkilökohtaiseen vastuuseen veloista. Perukirja on tärkeää toimittaa kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta verottajalle. Voit hakea verottajalta lisäaikaa perukirjan toimittamiseen, mikäli perukirjan tekeminen viivästyy.

Velkavastuu on mahdollinen myös tilanteessa, jossa perinnönjako suoritetaan liian aikaisin eli kuolinpesää ei ole vielä selvitetty. Silloin osakkaan täytyy palauttaa varat, jolloin hän myös joutuu henkilökohtaisesti vastuuseen veloista.

Pesänselvitysvelka maksetaan eräpäivien mukaan

Pesänselvitysvelka tarkoittaa esimerkiksi hautajaisista tai perunkirjoituksesta koostuvista maksuista. Pesänselvitysvelka maksetaan eräpäivän mukaan, kun maksut erääntyvät.

Muut velat, kuten pesänselvitysvelka, maksetaan vasta vainajan velkojen maksun jälkeen.

Vainajan velat perukirjassa

Vainajan kaikki velat merkitään perukirjaan niin kuin ne olivat kuolinhetkellä.

Se, miten velkataakat, henkilötakaukset ja vakuudet käytännössä vaikuttavat kuoleman jälkeen, ovat perunkirjoituksen ulkopuolinen asia.

Velkaan liittyvä asia kannattaa aina tarkistaa pankista. Jokaisen lainan ehdot saattavat vaihdella huomattavasti. Esimerkiksi lainasta on mahdollista olla yhteisvastuussa, tai lainaan liittyy henkilötakaus tai muu vakuus.

Aviopari vastaa omista veloistaan asuntolainaa lukuunottamatta

Suomessa aviovarallisuusjärjestelmä perustuu varojen ja velkojen erillisyyteen.

Puolisoilla on siis lain nojalla suoja toistensa velkojilta. Lain (234/1929) mukaan kumpikin puoliso vastaa omista veloistaan. Poikkeuksena on yhdessä otettu velka, kuten yhteinen asuntolaina.

Yhteinen velka vainajan kanssa

Vainajan tilalle yhteisvelkasuhteessa tulee kuolinpesän. Perukirjaan merkitään yhteisestä lainasta, esimerkiksi asuntolainasta, vainajan vastuulla oleva osa kuolinpäivänä.

Maksettavista lainalyhennyksistä ja koroista vastaa kuolinpesä yhdessä sen henkilön kanssa, jolla on yhteinen laina vainajan kanssa.

Elossa oleva velallinen voi maksaa myös lainalyhennystä suuremman osuuden, kun mitä oma osuutensa on. Näin elossa oleva velallinen saa takautumisoikeuden kuolinpesään, jolloin maksettu lyhennys on kuolinpesän velkaa.

Jos kuolinpesä ei pysty maksamaan kaikki velkojaan, ei takautumissaatavan suoritusta voi käyttää.

Yhteinen tili vainajan kanssa

Monella pariskunnalla tai avioparilla on usein yhteisiä säästö- tai käyttötilejä. Perukirjaan tulee merkitä kuolinpesän varallisuus ja velat sellaisena, kun ne kuolinhetkenä olivat.

Myös vainajan kanssa yhteisesti omistettu tilin arvo tulee merkitä perukirjaan. Lisäksi tieto yhteisestä omistuksesta tulee tuoda ilmi. Oletus on, että puolisot omistavat yhteisen tilin varat puoliksi.

Yhteisvelkasuhde kuoleman jälkeen

Vainajan kuollessa kuolinpesä tulee vainajan tilalle yhteisvelkasuhteeseen. Vainajan vastuulla oleva osuus esimerkiksi asuntolainasta merkitään siten kuin se on ollut kuolinhetkellä.

Kuolinpesän vastuu vainajan veloista rajoittuu vainajan omaisuuden määrään. Ylivelkaisessa kuolinpesässä yhteisvastuullisesta velasta vastaavat muut velalliset tai velan suoritus katetaan vakuuksista.

Esimerkiksi yhteisvastuullisesta asuntovelasta leski jää yksin vastuuseen, jos kuolinpesä on varaton.

Vakuudettomat lainat tai esimerkiksi luottokorttiluotot eivät siirry toisen vastuulle vaan silloin viime kädessä realisoituu pankin luottoriski, jos kuolinpesässä ei riitä varoja.

Perunkirjoitus netissä Aatoksen verkkopalvelussa

Vältä kalliit juristien tuntipalkkiot, hoida perunkirjoitus hintaan 299 euroa Aatoksen verkkopalvelussa.

Palvelu kartoittaa perilliset ja pesän tilanteen, sekä laatii tarvittavat dokumentit. Sinun ei tarvitse tietää juridiikasta mitään. Tarvittaessa lakitiimimme vastaa mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin.

Tee perukirjoitus kokonaisuudessaa verkossa Aatoksen palvelussa.

Usein kysyttyjä kysymyksiä velasta

Alla tavallisimpia kysymyksiä ja vastauksia vainajan velasta.

Saanko perintönä velkaa?

Vainajan velat eivät periydy, joten et saa perintönä velkaa. Mikäli laiminlyöt perunkirjan tekemisen 3 kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta tai annat vääriä tietoja perukirjassa, voit joutua vastuuseen velasta.

Kuka maksaa vainajan velat?

Vainajan velat maksetaan kuolinpesän varoista. Mikäli kuolinpesä on varaton, kannattaa velkojille toimittaa kopio perukirjasta, jolloin he lopettavat velan perimisen.

Milloin kuolinpesä asetetaan konkurssiin?

Kuolinpesä voidaan asettaa konkurssiin, jos se on tarpeellista esimerkiksi pesän laajuuden vuoksi tai siksi, että omaisuus täytyy muuttaa rahaksi.