Pe­run­kir­joi­tus val­ta­kir­ja

Silmälasit sopimuksen päällä
Logo_blue.png
Aatos
1.6.2022 ● 3 minuuttia
Perunkirjoituksen osakkaat saattavat tarvita valtakirjaa virallisten asioiden hoitamiseen. Valtakirjaa varten tarvitset kaikkien kuolinpesän osakkaiden allekirjoitukset.

Valtakirja on asiakirja, jolla perunkirjoituksen osakkaat pystyvät hoitamaan pesän asioita ja saattamaan perunkirjoituksen päätökseen.

Kuolinpesän valtakirjassa ei ole kyseessä niin sanottu yleisvaltakirja tai avoin valtakirja vaan kyse on yksilöidystä valtakirjasta. Valtakirjalla voidaan siis valtuuttaa henkilö hoitamaan kuolinpesän asioita.

Kuolinpesän asioiden hoitaminen valtakirjalla

Kuolinpesän tulee tehdä kaikki päätökset yksimielisesti. Tämän vuoksi usein yksi tai useampi pesän osakkaista valtuutetaan hoitamaan asioita kuolinpesän puolesta.

Valtakirjassa määritellään, mitä tiettyjä kuolinpesän asioita valtuutettu saa hoitaa. Valtakirjalla voidaan valtuuttaa toinen henkilö tai kuolinpesän osakas. Tälläinen henkilö voi olla esimerkiksi osakkaan puoliso tai muu sukulainen.

Valtakirjan allekirjoittaminen

Valtakirja tulee olla kaikkien kuolinpesän osakkaiden allekirjoittama.

Uskottujen miesten ei tarvitse allekirjoittaa valtakirjaa. Uskotut miehet eivät ole pesän osakkaita vaan heidän tehtävä on arvioida pesän varat.

Omaisuuden arvo määritellään käyvän arvon periaatteella.

Perunkirjoituksen valtakirjaan merkittävät asiat

Valtakirjaan merkitään aina tiedot siitä, kenen kuolinpesästä on kyse eli vainajan tiedot. Lisäksi tarvitaan tiedot kaikista kuolinpesän osakkaista.

Kuolinpesä tekee päätöksiä yksimielisesti eli kaikilta kuolinpesän osakkailta tarvitaan valtakirjaan allekirjoitus.

Valtakirjalla voidaan antaa suppeat tai laajat käyttöoikeudet kuolinpesän asioiden hoitamiseen.

Jos vainaja omisti esimerkiksi kiinteistön, niin kiinteistön myyntiin valtuuttaminen edellyttää, että valtakirja sisältää yksilöidy tiedot vainajan kiinteistöomistuksesta.

Yleensä yhdelle kuolinpesän osakkaalle annetaan valtuutus hoitaa kuolinpesän osakkaita valtakirjalla. Perukirjaa varten on vainajan varoista ja veloista hankittava selvitystä.

Perunkirjoitus valtakirja erilaisiin tarkoituksiin

Perunkirjoituksen aikana käytetään kolmenlaisia valtakirjoja. Valtakirjalla on mahdollista valtuuttaa toinen kuolinpesän osakas hoitamaan asioita tai täysin ulkopuolinen henkilö.

 1. Valtakirja perunkirjoituksen toimittamiseen: kuolinpesän osakkaista valitaan yksi henkilö, joka hoitaa kuolinpesän asioita.
 2. Valtakirja kuolinpesän asioiden hoitoon: yleisin valtakirja, kun valtakirjalla halutaan hoitaa esimerkiksi kuolinpesän pankkiasioita.
 3. Valtakirja osakkaan edustamiseen perunkirjoitustilaisuudessa: ulkopuolinen voi tulla edustamaan osakasta perunkirjoitustilaisuuteen, jos osakas on itse estynyt.

Vinkki: Aatoksen perunkirjoituspalvelusta löydät valmiit asiakirjapohjat valtakirjojen tekemiseen.

Valtakirja pankkiin

Pankkiin tarvitaan usein valtakirjan lisäksi myös muita asiakirjoja.

Esimerkiksi pankkitileistä tai sijoituksista tietoa hankittaessa tarvitsee yksi osakas vainajan sukuselvityksen ja valtakirjan, jossa muut pesän osakkaat ovat valtuuttaneet hänet hoitamaan pesän asioita.

Valtakirjalla on mahdollista rajata esimerkiksi asiointi pankissa vain vainajan tileihin. Asiointi voi tarkoittaa laskun maksua kuolinpesän tililtä. Tilin varoilla ei voi tehdä maksua ilman, että siihen on on kaikkien osakkaiden suostumus.

Perunkirjoitus ja kuolinpesä

Pesänilmoittaja on henkilö, joka tuntee pesän tilanteen parhaiten. Yleensä pesänilmoittaja on puoliso tai vainajan lapsi.

Perukirja tulee lähettää veroviranomaiselle kolmen kuukauden kuluttua kuolemasta. Perunkirjoituksen toimittamiseen kannattaa ryhtyä mahdollisimman pian.

Erilaisten pakollisten, perukirjaan liitettävien, viranomaistodistusten tilaamisessa voi mennä useita viikkoja.

Pesän selvittämistä on hankala aloittaa ennen kuin nämä todistukset on hankittu. Ne ovat tarpeellisia esimerkiksi pankissa asioidessa valtakirjan lisäksi.

Valtakirja kuolinpesän asioiden hoitamiseksi

Osakas voidaan valtuuttaa esimerkiksi alla oleviin asioihin.

Valtakirjalla on mahdollista valtuuttaa

 • saamaan tietoja omistuksista ja sopimuksista
 • käyttämään pankkitilejä ja maksamaan laskuja
 • käyttämään tallelokeroa
 • myymään arvopapereita ja arvo-osuuksia
 • myymään asuntoja ja kiinteistöjä
 • myymään ajoneuvoja
 • myymään irtainta omaisuutta
 • siirtämään kuolinpesän postiosoitteen

Luo valtakirja helposti Aatoksen perunkirjapalvelussa

Aatos-perunkirjoituspalvelussa voit luoda maksutta kaikki tarvittavat kuolinpesän valtakirjat.

Valtakirjoihin on mahdollista kerätä allekirjoitukset sähköisesti. Sähköinen allekirjoitus nopeuttaa huomattavasti valtakirjojen luomista ja käyttöä, jos osakkaat asuvat eri paikkakunnilla.

Voit pyytää kuolinpesän osakkailta allekirjoitukset valtakirjaan Aatos Sign -palvelun kautta. Aatos Signin käyttö on aina maksutonta, ja vältyt turhalta tulostamiselta, skannailulta ja postitukselta.

Hoida perunkirjoitus kokonaan netissä – Aatoksessa

Voit hoitaa koko perunkirjoituksen netissä Aatoksen perunkirjoituspalvelussa.

Selvität helposti vainajan perillispiirin ja kuolinpesän osakkaat palvelun avulla. Lisäksi palvelu ohjeistaa sinut läpi perunkirjoituksen. Sinulla on koko ajan selkeä kuva siitä, mitä prosessissa tapahtuu seuraavaksi.

Tilaat yhdellä klikkauksella kaikki oikeat viranomaisasiakirjat, kuten virkatodistukset, sukuselvityksen ja avioehdon.

Kirjaat palveluun tiedot vainajan omaisuudesta ja veloista. Omaisuus ja velat on jaoteltu eri kategorioihin, jotta tietojen syöttö on mahdollisimman helppoa. Näiden tietojen avulla perukirjan luonti onnistuu vaivatta.

Säästä juristien palkkioissa – Laadi perunkirjoitus Aatoksessa hintaan 299 euroa.

Palvelun hyödyt

 • Suomalainen palvelu
 • Edullinen ja kiinteä hinta
 • Helppo käyttää
 • Selvitä perilliset ja kuolinpesän osakkaat
 • Tilaa virkatodistukset palvelussa
 • Valtakirjojen tekeminen
 • Perukirjan laatiminen
 • Ilmainen lakiapu

Aatoksen kautta on myös mahdollista saada uskotut miehet sekä toimittaa halutessanne myös koko perinnönjako.

Hoida perunkirjoitus ensimmäisellä kerralla oikein. Tee perunkirjoitus Aatoksessa.