Hur din ma­kes skul­der på­ver­kar dig?

Makas skuld och aktenskapsforord
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-31 ● 2 minuter
Alla delar inte med sig av information om sin egen skuld eller förmögenhet med sin mak. Om ni skriver ett äktenskapsförord, ni kan skydda deras egna och familjens ekonomi.

Ett äktenskapsförord är extra viktigt om den ena maken är skuldsatt. Om ni inte har ett äktenskapsförord ska värdet av all er egendom delas lika mellan er vid en skilsmässa och vid dödsfall.

Om den ena makens är skuldsatt kan det betyda att ni endast delar lika på den icke-skuldsatte makens egendom.

Här kan ni läsa om 5 si­tu­a­tio­ner där en skils­mäs­sa kan ru­i­ne­ra dig och var­för äk­ten­skaps­för­ord är lös­ning­en.

Vad är utmätning?

Om du är skyldig någon pengar och du inte kan betala kan Kronofogden göra en utmätning. Det betyder att Kronofogden tar din egendom, säljer den och betalar skulden.

Vid en utmätning utmäter kronofogden egendom som har minst inverkan på ditt liv, men om du inte har annan egendom eller tillräckligt med egendom kan även din bostad utmätas.

Även lön kan utmätas, då betalar arbetsgivaren direkt en del av din lön till kronofogden. Pengar som behövs för mat, hyra och andra nödvändiga utgifter kan inte utmätas.

Utmätning hos gifta makar

Ett äktenskapsförord skyddar inte mot utmätning av kronofogden. Ett äktenskapsförord anger endast hur makarnas egendom ska delas vid en skilsmässa och anger inte vem som äger vilken egendom.

Vid en utmätning anses den skuldsatte maken anses vara ägare till de saker som finns i den gemensamma bostaden. Det innebär att även den andra makens egendom kan utmätas.

Den make som inte är skuldsatt kan endast säkerställa att dennes egendom inte utmäts genom att bevisa att egendomen tillhör denne, exempelvis genom att visa inköpskvitto och kontoutdrag. Om det inte är möjligt att bevisa vem som äger egendomen kommer den att utmätas. Pengar som finns på ett bankkonto utmäts inte.

Exempel 1: Om den ena maken är skuldsatt vid en skilsmässa

Tänk dig att Make A och Make B ansöker om skilsmässa. Make A har egendom som är värd ca 50 000 kronor och har en skuld på 100 000 kronor. Make B har egendom för 100 000 kronor. De har inte ett äktenskapsförord.

Deras egendom räknas först ihop och delas sedan på hälften. Eftersom Make A har mera skulder än tillgångar är hens tillgångar 0 kronor. Make Bs tillgångar på 100 000 delas därför på hälften mellan dem och Make B är tvungen att betala 50 000 kronor till Make A.

Om makarna haft ett äktenskapsförord där all egendom är enskild egendom hade Make B inte behövt dela egendom med Make A.

Om endast den ena maken står på ett lån

Det finns även situationer där endast den ena maken står på lån för gemensam bostad. Under äktenskapet är detta inte ett problem, det kan dock bli besvärligt vid en skilsmässa om den make som står på lånet vill att den andre maken betalar sin andel.

Makarna kan genast från början skriva ett skuldebrev. I skuldebrevet skriver makarna att de ska dela hälften på lånet. Ett skuldebrevet är ett bevis på att båda ansvarar för lånet både under och efter äktenskapet.

Testamente hos Aatos med dator

Äktenskapsförord hos Aatos

Hos Aatos kan ni enkelt upprätta ett äktenskapsförord online till ett fast pris.

Äktenskapsförordet upprättas genom att ni svara på enkla frågor och baserat på det kartlägger tjänsten er situation och kan upprätta ett förord som passar just er. Det är snabbt, enkelt och förmånligt. Aatos har redan över 50 000 användare!

Kom ihåg att också om ni skriver ett äktenskapsförord kan ni fortfarande testamentera egendom till den efterlevande maken. Läs om hur ni kan trygga den efterlevande makens ekonomiska situation om den ena av er går bort.

Läs mer om Vad innebär äktenskap juridisk?