5 si­tu­a­tio­ner där en skils­mäs­sa kan ru­i­ne­ra dig och var­för äk­ten­skaps­för­ord är lös­ning­en

Akteskapsforord skyddas ditt fritidshus
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-31 ● 2 minuter
Vid vigseln blir all er egendom giftorättsgods, vilket betyder att all er egendom ska delas 50/50 vid en skilsmässa.

Många kan nog tycka att det är okej att dela lika på möbler och köksutrustning. Men vill ni dela lika på allt i alla situationer? Sanningen är att en skilsmässa kan få stora ekonomiska konsekvenser.

Här är fem situationer som rejält kan försämra din ekonomiska situation om ni inte har ett äktenskapsförord.

1. Om din make är skuldsatt delar ni lika på din egendom

Du behöver egentligen inte betala din makes skulder och din egendom kan endast utmätas om det är oklart vems egendomen är. Men om en av er är skuldsatt har det stor betydelse vid en skilsmässa.

Exempel

Tänk dig att Make A är skuldsatt och Make B sparat sina pengar noggrant. Vid en skilsmässa ska de dela lika på all deras egendom. Om Make A har mera skulder än tillgångar är hens andel av makarnas egendom 0 kronor. Makarna delar endast på Make Bs egendom och Make B måste ge hälften till Make A.

Om makarna hade skrivit ett äktenskapsförord hade Make A hade behållit hela sin egendom.

2. Din make får rätt till egendom du äger med syskon eller släkt och ditt syskons ex får rätt till din egendom…

Om du äger ett fritidshus eller annan egendom tillsammans med syskon eller släkt får din make även rätt till den egendom vid en skilsmässa. Din make har rätt till hälften av värdet din andel av fritidshuset. Ett annat alternativ är att ditt ex blir delägare och får en andel av huset. Det kan bli väldigt dyrt och komplicerat.

I ett äktenskapsförord kan ni skriva att egendomen du äger med andra inte ska likadelas. Det kan vara bra för alla delägare att skriva ett äktenskapsförord. Du vill nog inte spendera en sommar på landet med din bror, din brors nya man, din brors exman och exets nya flickvän…

3. Ni delar lika på arv och gåvor

Att dela på egendom som köpts fört ert gemensamma hem är en sak, men att dela på egendom du fått i arv? Verkligt orättvist är det om endast en av er fått arv och den andre kommer att få arv först i framtiden. Det betyder ju att en av er får hälften av sitt arv och den andra behåller hela sitt arv och får hälften av den anses arv...

Om arvet är ett hus och du inte har annan egendom av liknande värde kan det hända att du måste sälja huset för att du ska kunna ge egendom till din make.

Testamente hos Aatos med dator

4. Ni delar lika på riskerna som investeringar medför

Investeringar kan ha oförutsägbara följder. Både positiva och negativa. Om en av er investerar all sin egendom och lön och det inte går som planerat finns det ingen egendom att dela på. Vid en skilsmässa delar ni endast på den egendom som den andre maken har.

Genom att inte skriva ett äktenskapsförord spelar ni båda ett högt spel även om endast en av er investerar.

5. Värdet av eget företag hälftendelas vid skilsmässa

Om en av er har ett eget företag ska också företaget ingå i bodelningen.

Om företaget är värt 2 miljoner har båda rätt till 1 miljon. Om den av er som äger företaget inte har annan egendom eller tillräckligt med kontanter kan det betyda att företaget måste säljas för att båda ska få lika mycket.

I ett äktenskapsförord väljer ni vad som är bäst för er

Genom att skriva ett äktenskapsförord kan ni bortse från lagens regler (äktenskapsbalk 1987:230) om att all egendom ska hälftendelas.

Vill ni att ingen egendom hälftendelas eller att endast viss egendom delas lika? Kanske vill ni att arv, aktier och eget företag inte hälftendelas men resten av egendomen ska delas lika. Ni väljer vad som är bäst för er.

Äktenskapsförordet kan skrivas efter vigseln

Ett äktenskapsförord kan skrivas före och efter bröllopet. Ett förord ni skriver i efterhand är precis lika bra som ett förord som ni skrivit före vigseln.

Det kan gälla exakt samma sak och har exakt samma betydelse oberoende när ni skriver det så länge ni skriver det och registrerar äkstenskapsförordet hos Skatteverket före ni ansöker om en skilsmässa.

Skriv ett äktenskapsförord på 10 minuter hos Aatos

Hos Aatos kan ni göra ett äktenskapsförord fullständigt online.

Genom att svara på enkla frågor kartlägger tjänsten er situation och era önskemål och sedan upprättas ett avtal som är anpassat för just er.

När det är klart kan det direkt laddas ner. På en kväll har ni undvikit många framtida konflikter. Grattis!

Tjänsten är skapad av jurister och ni kan vara säkra på att förordet blir juridiskt korrekt.