Vad in­ne­bär äk­ten­skap ju­ri­diskt?

Makar kyssar i sängen
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-31 ● 2 minuter
Äktenskapsförord är ett juridiskt dokument där makar avtalar hur all egendom delas lika mellan vid en skilsmässa eller vid dödsfall.

Vid en vigsel blir ni inte endast makar och tar ett steg framåt i ert förhållande. Er juridiska situation förändras och ni får nya möjligheter och rättigheter men även några skyldigheter.

Nedan behandlas äktenskapets juridiska betydelse.

1. Er egendomen delas 50/50 vid separation

Vad händer med er egendom när ni gifter er?

All er egendom blir giftorättsgods när ni gifter er. Det betyder att när ett äktenskap upphör likadelas värdet av all er egendom. Även egendom ni hade före ni gifte er och arv, eget sparande och företag ska delas lika.

Ni har båda rätt till egendom av samma värde vid en separation, och den av er som har egendom av mer värde ska betala mellanskillnaden till den andre. Det kan betyda att fritidshus eller företag måste säljas för att ha möjlighet att betala mellanskillnaden.

I ett äktenskapsförord kan ni bestämma att endast viss eller ingen egendom ska delas lika. Genom att skriva ett äktenskapsförord har ni möjlighet att bestämma vad som är rättvist för er.

2. Ni måste inte betala varandras skulder, men skulder påverkar vid skilsmässa

Under äktenskapet ansvarar ni inte för varandras skulder. Situationen är en annan om ni separerar.

Vid en skilsmässa ska värdet av er egendom räknas ihop och sedan delas på hälften så att båda får lika mycket. Men före värdet av egendomen räknas ihop får skulder dras av.

Om det finns mer skulder än tillgångar blir summan 0 kr och ni delar endast lika på den andre makens egendom.

Exempel: Makars egendom

Cecilia och Tom ska skiljas. Cecilias egendom är värd 400 000 kr. Toms egendom är värd 900 000 kr, men han har skulder på 1 miljon kr. De delar därför endast lika på Cecilias egendom och Cecilia ska ge egendom värd 200 000 kr till Tom.

Tom behåller sin egendom som är värd 900 000 kr och får 200 000 kr av Cecilia.

Genom att skriva ett äktenskapsförord är det möjligt att bestämma att skulder inte ska påverka vid en skilsmässa.

3. Ni får gemensamt ansvar för hem och ekonomi

Svensk lag (äktenskapsbalken 1 kap.) kräver att ni tar gemensamt ansvar för ekonomin och hem. Detta kallas att ni blir underhållsskyldiga.

Att ni får gemensamt ansvar betyder inte att ni måste inte göra allt tillsammans, utan en av er kan ansvara för ekonomi och den andra för sysslor i hemmet.

Ni är skyldiga att berätta för varandra om familjens ekonomi och se till att den andra maken kan försörja sig. Om den ena maken inte kan försörja sig är den andra maken skyldig att trygga andre makens personliga behov.

Om ni har gemensamma barn är ni båda skyldiga att hjälpa till och ekonomiskt trygga barnens behov.

Makar i brällop

4. Ni ärver varandra, men inte alltid

Makar ärver inte alltid. Om ni ärver varandra eller inte beror på om ni har barn, och om barnen är era gemensamma eller inte.

Om ni inte har barn ärver den efterlevande maken all egendom.

Om ni endast har gemensamma barn ärver den efterlevande all egendom. När den efterlevande går bort ärver barnen.

Om ni har barn från andra förhållanden, särkullbarn, ärver särkullbarnen direkt. Om den som går bort först endast har särkullbarn, ärver den efterlevande maken ingenting. Ni måste skriva ett testamente om ni vill att den efterlevande ska ärva.

Om ni har gemensamma barn och särkullbarn ärver särkullbarnen direkt medan gemensamma barn måste vänta tills att båda föräldrarna gått bort.

Skriv testamente och äktenskapsförord

Genom att skriva både äktenskapsförord och testamente kan ni påverka vilken egendom arvingarna ärver. I ett testamente bestämmer ni vem som ärver och i ett äktenskapsförord vilken egendom som kan ärvas.

Genom ett äktenskapsförord påverkar ni vilken egendom som kan ärvas, eftersom arvingar endast har rätt till den avlidnes egendom och det påverkas genom äktenskapsförord.

Ni kan därmed se till att den efterlevande inte får egendom som sedan går till den efterlevandes särkullbarn.

Kan man skriva äktenskapsförord efter vigsel?

Ni kan skriva äktenskapsförord efter bröllopet. Det har ingen betydelse om ni skriver det före eller efter vigseln!

Kom ihåg att registrera äktenskapsförordet före ni ansöker om skilsmässa. Om det inte registrerats när ni ansöker om skilsmässa gäller äktenskapsförordet inte och er egendom likadelas enligt lagen (äktenskapsbalken 10 kap).