Äk­ten­skaps­för­ord

Vigselring
Nor­disk studie: Svens­kar för­bi­ser äk­ten­skaps­för­ordEndast 19% av svenskar över 35 år har valt äktenskapsförord.
Testamente och aktenskapsforord
Skill­nad på tes­ta­men­te och äk­ten­skaps­för­ordVisste du att de här dokumenten har olika användningsområden?
Ringar
Göra pengar till en­skild egen­dom med äk­ten­skaps­för­ordJust med pengar kan det nämligen lätt bli fel.
Börskurssen
Äk­ten­skaps­för­ord skyd­dar peng­ar, ak­ti­er och eget fö­re­tagOlika egendom ska delas lika mellan makar vid en skilsmässa.
Tavelvägg
Äk­ten­skaps­för­ord eller sam­bo­av­tal? Det är skill­na­den.Jämför de båda avtalen. Vi förklarar med exempel.
Staty av kvinna som håller i våg
Äk­ten­skaps­bal­kenEn enkel och lättläst sammanfattning av äktenskapsbalken.
Bröllop
Vad ska ingå i ett äk­ten­skaps­för­ord?I ett äktenskapsförord är det möjligt att planera inför framtiden.
Bodelning och äktenskapsförord
Bo­del­ning vid döds­fall för gif­ta ma­kar med äk­ten­skaps­för­ordDet finns många faktorer som påverkar. Förstå hur det går till.
Hund lägger i gräss
Äk­ten­skaps­för­ord och hus­djurVem ska har egendom för deras katt eller hund om ni skiljer
Par som håller om varandra
Äk­ten­skap eller sam­bo­en­de – Detta kan vara bra att tänka påDen juridiska skillnaden mellan att vara gift och leva som sambo.
Äldre par hand i hand
Äk­ten­skaps­för­ord och pen­sionÄktenskapsförord skyddar pension och tryggar ekonomin vid separation.
Makas skuld och aktenskapsforord
Hur din ma­kes skul­der på­ver­kar dig?Ett äktenskapsförord är extra viktigt om den ena maken är skuldsatt.
Mobiltelefon som visar noll
Låg in­komst och äk­ten­skaps­för­ordÄktenskapsförord tryggar oavsett ekonomisk situation
Klädkod mörk kostym till bröllop
Kläd­kod till bröl­lopVad som gäller för olika klädkoder på bröllop.
Borgerligt brollop
Allt om det bor­ger­li­ga bröl­lo­petAllt om hur det borgerliga bröllopet går till.
Brudskål och tal på bröllop
Hålla tal på bröl­lopTips och exempel till dig som ska hålla ett bröllopstal
Driva företag
Fö­re­ta­ga­re och gift – vik­ti­ga saker att vetaHur företaget berör familjen och det praktiska kring ägarskapet.
En person som ska ta sig över ett hinder
Hin­der­s­pröv­ningAllt du behöver veta om hindersprövning
Äktenskapsförord efter vigseln
Skri­va äk­ten­skaps­för­ord ef­ter bröl­lopEtt äktenskapsförord kan skrivas före och efter bröllopet.
Ristat hjärta
När det finns äk­ten­skaps­för­ord vid döds­fallVid vigseln blir all er egendom giftorättsgods.
Makar på stranden
Gratis mall och ex­em­pel för äk­ten­skaps­för­ordGratis mall på hur du själv kan skriva ett äktenskapsförord.
Ringar och makar
Varför äk­ten­skaps­för­ord kan vara nöd­vän­digt?Makar kan välja egendom som de ska innehåller i dokumentet.
Makar kyssar i sängen
Vad in­ne­bär äk­ten­skap ju­ri­diskt?Nedan behandlas äktenskapets juridiska betydelse.
Registrera aktenskapsförord efter skrivning
Så re­gi­stre­rar ni äk­ten­skaps­för­or­dÄktenskapsförord registreras i två steg.
Sofa
Vad in­ne­bär gif­to­rätt?Låt oss börja med att titta på vad giftorätt innebär.
Skilsmässa utan aktenskapsforord
Skils­mäs­sa utan äk­ten­skaps­för­ordVid skilsmässa delas värdet av den egendomen 50/50.
Akteskapsforord skyddas ditt fritidshus
5 si­tu­a­tio­ner där en skils­mäs­sa kan ru­i­ne­ra digEn skilsmässa kan få stora ekonomiska konsekvenser.
Bröllopspar i solnedgång på strand
Bröl­lop ut­om­lan­dsVad som gäller när du gifter dig utanför Sveriges gränser.
Figurer
Skils­mäs­sa med äk­ten­skaps­för­ordStor skillnad både för dig och familjen.
Smidigare juridik, online och enkelt!