Gra­tis sam­bo­av­tal mall och ex­em­pel

Fjäril på hand
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-30 ● 6 minuter
Visste du att det finns olika samboavtal mall för gratis online? Vi ska berätta att hur ni skriver samboavtal själv och vilka misstag ni ska undvika.

Många som är sambor eller funderar på att flytta ihop har hört om samboavtal, men vad betyder det egentligen?

Utan ett samboavtal ska all er samboegendom hälftendelas vid en separation enligt sambolagen om en av er begär det. Genom att skriva ett samboavtal kan ni undvika sambolagens regler om bodelning.

I samboavtalet anger ni att ingen eller endast viss egendom ska delas lika mellan er om förhållandet upphör. Ni kan skriva att en bostadsrätt inte ska delas lika men att all annan egendom ska delas på hälft.

Utan ett samboavtal delas all samboegendom 50/50 oavsett vem som köpt egendomen.

Samboavtal hos en jurist, genom gratis mall eller juridisk onlinetjänst

Det är möjligt att använda en gratis mall, besöka en jurist eller upprätta avtalet hos en juridisk onlinetjänst.

Fördelen med en mall är att det är gratis, men ni vet inte om mallen är korrekt och den är aldrig anpassad efter er situation eller den egendom ni äger.

Hos en jurist blir det rätt men det tar lång tid och det är dyrt. Det kräver både att du bokar tid och besöker ett kontor. Dessutom betalar du för varje timme och du vet inte det slutliga priset före du får fakturan.

Hos en juridisk onlinetjänst kan ni vara säkra på att avtalet blir juridiskt korrekt och det är förmånligt. I priset ingår juridisk hjälp och ni kan upprätta avtalet när det passa er bäst.

Hos Aatos kan du prova tjänsten gratis och du betalar först i sista steget.

Samboavtal hos Aatos är:

 • enkelt
 • snabbt
 • billigt.

Ett juridiskt korrekt samboavtal är inte alltid ett högklassigt avtal, men ett högklassigt avtal är alltid ett juridiskt korrekt avtal.

Juridiskt korrekt och klart på 10 min.

Risker med att använda en mall

Att skriva ett samboavtal med hjälp av en mall är gratis och ni kan göra det själv. Men är det för bra för att vara sant?

Här är vad ni måste komma ihåg om ni använder er av en mall

 1. En mall är aldrig anpassad för just er så det är viktigt att det verkligen stämmer överens med det som ni vill och inte kan tolkas till nackdel för en av er. Läs noggrant igenom mallen så att den inte innehåller obehagliga överraskningar.
 2. Ni måste förstå hur egendomen fördelas vid samboförhållandets upplösning för att förstå betydelsen av avtalet.
 3. Säkerställ att samboavtalet är korrekt och bindande. Om det inte är korrekt är det inte bindande och er egendom fördelas i enlighet med lagen istället.
 4. Fundera på om det lönar sig att betala för ett samboavtal som ni vet att är juridiskt korrekt och anpassat för just er. Ett samboavtal hos Aatos är endast 490 kronor, juridiskt korrekt, anpassad för just er och klart på 10 minuter.

Modern onlinetjänst, skapad av jurister.

samboavtal-1.jpg

Samboavtal mall för gratis

Här är två exempel på hur ett samboavtal kan skrivas.

 1. Det första exemplet är ett samboavtal där endast en bostadsrätten står utanför en bodelning.
 2. Den andra mallen är exempel på hur ett samboavtal upphävs.

Ett samboavtal kan upphävas om ni ångrar er och vill att er egendom delas lika.

Vi rekommenderar att ni inte kopierar texten rakt av utan att ni anpassar samboavtalet för er situation och den egendom ni har. Ni kan även göra ett samboavtal online hos Aatos för 490 kronor.

Det är juridiskt korrekt, passar er och ni behöver inte skriva avtalet själv.

Kom även ihåg att följa lagens formkrav. För att samboavtalet ska var korrekt ska det vara skriftligt, daterat och undertecknat av båda samborna. Samboavtal ska inte registreras.

1. Samboavtal mall: bostadsrätt ingår inte i en bodelning

Parter

Marie Hansson (12 mars 1982)

Lars Larsson (16 maj 1991)

Avtalsvillkor

Vi, ovannämnda parter, avtalar härmed att sambolagens (2003:376) bodelningsregler inte ska tillämpas på vårt samboförhållande. Bostadsrätten (Bostadsrättsförening: Igelkotten Stockholm) är Marie Hanssons enskilda egendom och ska inte ingå i en bodelning. All annan egendom som vi i framtiden skaffar eller som vi nu innehar ska vara samboegendom och ska ingå i en bodelning.

Ort och Datum

Malmö 26.12.2021

Namnteckning

[_Namnteckning_]

Marie Hansson

[_Namnteckning_]

Lars Larsson

2. Samboavtal mall: upphävning av samboavtal

Parter

Sally Olssen (10.07.1953)

Kari Fiske (09.01.1945)

Avtalsvillkor

Vi, ovannämnda parter, upphäver vårt samboavtal av den 17.01.2004 och avtalar härmed att sambolagens (2003:376) bodelningsregler ska tillämpas på vårt samboförhållande. All vår egendom ska ingå i en bodelning.

Ort och Datum

Umeå 15.12.2021

Namnteckning

[_Namnteckning_]

Sally Olssen

[_Namnteckning_]

Kari Fiske

Vill ni vara säkra på att det är korrekt?

Samboavtal till ett fast pris, 490 kr. Prova gratis.

När börjar samboavtal gälla?

Om ni skriver samboavtalet före ni flyttar ihop börjar det gälla från och med dagen ni flyttade ihop. Om ni skriver det när ni redan bor tillsammans gäller det från dagen ni skrev under avtalet.

Även om ni skriver det i efterhand, när ni redan bor ihop, kan ni ange att egendom ni skaffat före ni skrev under avtalet inte ska ingå i en bodelning.

Att samboavtalet blir gällande först från och med dagen ni skrev under avtalet innebär endast att samboavtalet inte är gällande om en av er redan hunnit begära bodelning.  

Vad ska stå i ett samboavtal?

I samboavtalet kan ni ta med följande saker:

 1. Endast viss samboegendom ska ingå i en eventuell bodelningen eller ingen egendom ska ingå i en bodelning. T.ex. kan ni kan välja att bostadsrätten inte ska ingå i en bodelning men att resten av egendomen ska delas lika.
 2. Egendom som en av er får i gåva eller i arv ska inte delas lika.
 3. Om ni säljer egendom som inte ska ingå i en bodelning och köper ny egendom för pengarna ska inte heller den nya egendomen ingå i en bodelning.
 4. Vill ni att ert samboavtal ska bevittnas, ni måste inte ha vittnen. Vittnen kan vara bra eftersom den andra parten inte senare kan säga att den inte skrev under frivilligt.
 5. Om en av er har betalat en större kontantinsats för er bostad och ni vill att den som betalat mera ska bli ersatt för den summan måste ni skriva ett skuldebrev och ett samboavtal.

Vanliga misstag i samboavtal

Det finns några vanliga misstag i samboavtal som vi har samlat under.

 1. Samborna följer inte lagens formkrav och därmed är avtalet inte giltigt.
 2. De skriver ett samboavtal som berör egendom som inte är samboegendom.
 3. De skriver inte tillräckligt tydligt vilken egendom samboavtalet gäller.
 4. Sambor tror att det räcker med ett samboavtal om de ska ärva varandra, men sambor ärver endast om de skriver ett testamente.

Hur länge gäller ett samboavtal?

Det finns ingen specifik dag samboavtalet upphör att gälla. S

amboavtalet gäller även när ni flyttat isär eftersom en av er fortfarande kan begär bodelning och bodelningen görs i enlighet med samboavtalet.  

Kan man ändra eller upphäva avtalet?

Det är endast möjligt att ändra och upphäva samboavtal genom att skriva ett nytt samboavtal. Ni måste båda gå med på och samtycka till att samboavtalet skrivs, ändras och upphävs.

Om ni vill att all er egendom ska delas lika mellan er måste ni upphäva det tidigare samboavtalet. I det nya sambo anger ni att ni upphäver det tidigare samboavtalet och att all egendom ska ingå i en bodelning.

Om ni vill ändra på innehållet i avtalet, exempelvis lägga till en egendom som inte ska ingå i en bodelning, måste ni göra ett nytt avtal där ni anger hur egendomen ska fördelas.

I det nya avtalet, börja med att skriva att ni upphäver det tidigare avtalet och ange sedan vad ni vill att ska gälla istället.

Prova gratis. Juridisk hjälp ingår.

samboavtalb.jpg