Vad kostar en skils­mäs­sa?

ringar.jpg
Logo_blue.png
Aatos
2022-06-20 ● 2 minuter
Utöver brustet hjärta så måste ni även betala för att skilja er. En del kostnader är obligatoriska medan andra är svåra att komma undan. Vad en skilsmässa kostar beror främst på två saker: expertens timpris och hur väl du och din partner kommer överens.

Skilsmässor är inte bara psykiskt tuffa, utan kan också vara ekonomiskt svåra. 

Ekonomiskt medför en skilsmässa att man måste dela upp det man äger. Dessutom förändras boendekostnaderna när minst en av er måste flytta.

För många är det en överraskning att man måste betala för skilsmässan. Vad det slutliga priset blir är delvis upp till er och delvis finns det obligatoriska kostnader.

Nedan går vi igenom vilka olika delar en skilsmässa består av och vad de år 2022 kostar.

Vad en skilsmässa kostar 2022

Vad kostar det att skilja sig år 2022? Den billigaste skilsmässan får ni får ni för 2590 kronor. I priset ingår ansökan om skilsmässa och bodelningen i Aatos digitala tjänst (1690 kr) och domstolens ansökningsavgift (900 kr).

Beroende på hur ni vill sköta er skilsmässa kan ni dela upp kostnaden i tre olika delar: ansökan om skilsmässa, domstolens avgift och bodelning.

Vissa utgifter kan ni inte påverka, såsom domstolens handläggningsavgift. Medan ni enkelt kan påverka övriga kostnader och på så sätt välja vad ni är villiga att betala.

Tingsrättens ansökningsavgift är obligatorisk

Den enda avgiften som ni inte kan undvika när ni skiljer er är domstolens ansökningsavgift om 900 kronor. Tingsrätten behandlar skilsmässan först när avgiften betalats.

Ni betalar 900 kr per ansökan, inte per person. 

En bodelning kostar vanligen minst 7000 kronor. Om ni anlitar en jurist eller advokat är timarvodet vanligen mellan 1500 kr och 2500 kr.

Hur går en bodelning till vid skilsmässa? I en bodelning räknar ni ihop värdet av er egendom och delar det på hälften, eller enligt ert äktenskapsförord. I och med bodelningen får ni ett bodelningsavtal. Avtalet visar vem som fått vilken egendom.

Om ni inte gör en bodelning kan en av er när som helst under många år framöver kräva bodelning och kräva att värdet av exempelvis aktier, företag och sommarhus ska delas lika.

Vad ska man tänka på vid en bodelning?

  • Räkna ut hur er egendom ska delas
  • Beakta skulder
  • Värdera egendomen

Bodelning kan göras enligt den “traditionella modellen” där ni besöker en jurist och tillsammans går igenom er egendom. En jurist och advokat tar betalt per timme.

Genom att använda en digital tjänst med fast pris behöver ni varken besöka en jurist eller fundera på vad det slutliga priset blir. 

Vad kostar en bodelning? Hos Aatos kostar hela skilsmässan 1690 kronor. Ni ansöker om skilsmässa och gör bodelningen i en och samma tjänst.

Ni börjar med att räkna upp er egendom och skulder och sedan räknar tjänsten ut vad ni båda har rätt till. Därefter skapas bodelningsavtalet och ni får lätta anvisningar för hur ni undertecknar det.

Ni kan när som helst skriva e-post eller chatta med våra jurister, utan extra kostnad.

Om ni inte är överens ökar kostnaderna avsevärt

Vad en advokat kostar beror dels på vem du anlitar, dels på hur komplicerad skilsmässan är. Vårdnadstvister och oenighet om bodelningen gör att skilsmässan kan dra ut på tiden – och därmed även resultera i en högre slutnota.

Om ni inte kan komma överens om hur det ni äger ska delas upp, kan domstolen utse en person som gör det för er. Det kan vara en advokat eller en jurist och kallas för bodelningsförrättare.

En bodelningsförrättare kostar lika mycket som en advokat och det är ni som betalar. Det kan kosta många tiotusentals kronor, beroende på hur länge ni drar ut på skilsmässan.

En bråkig skilsmässa är ekonomiskt tungt, men det är möjligt att undvika dyra expert kostnader.

Aatos är det enklaste sättet att sköta skilsmässan

Vill du hantera din skilsmässa enkelt och billigt är Aatos skilsmässotjänst ett bra val.

Du behöver inte boka möten eller besöka jurister, utan kan hantera din skilsmässa i den takt som passar dig. Du behöver inte heller göra det tillsammans med din man eller fru utan du kan själv skicka in skilsmässoansökan utan din partners godkännande.

Tjänsten innehåller allt du behöver för att hantera en skilsmässa, vilket gör att du kan fokusera på att börja ett nytt liv.

Vi ser till att din ansökan skapas och innehåller korrekt dokument, skickas till rätt domstol och att ni enkelt och lätt skapar ett bodelningsavtal.