Skils­mäs­sa

Tåg som passerar snabbt
Skils­mäs­sa direkt utan be­tän­ke­tidDet gäller för en snabb skils­mäs­sa.
Jord och himmel
Sta­tistik skils­mäs­sa – Hur många skil­jer sig i Sve­ri­ge och värl­den?Vi skil­jer oss under ok­to­ber när vi är runt 40 år.
Sidor i en Koran vikta i mittuppslaget som en blomma.
Isla­miskt äk­ten­skap och skils­mäs­sa i Sve­ri­geVad som gäller för isla­mis­ka äk­ten­skap och skils­mäs­sa i Sve­ri­ge.
Vägen i Helsinki
Bo­del­ning vid skils­mäs­saKlart för­kla­rat allt ni måste veta om bo­del­ning vid skils­mäs­sa.
Aatos bodelning vid separation
Bo­del­nings­lik­vidBo­del­nings­lik­vid vid skils­mäs­sa: Dela era till­gång­ar rätt­vist.
enskild vårdnadshavare.jpg
En­skild vård­nads­ha­va­reVad är en­skild vård­nads­ha­va­re och hur blir man det.
skatteverket skilsmässa.jpg
Skat­te­ver­ket och skils­mäs­saSkat­te­ver­kets roll i skils­mäs­san.
Familj med två barn
Vad äk­ten­skaps­skill­nad be­ty­der?Pro­ces­sen att skilja sig blir enkla­re om du vet hur det går till.
Pappa läser bok för sonen
Det gäller för um­gäng­es­rättOm bar­nets rätt att träffa båda sina för­äld­rar och övrig familj.
Händer som håller i en tom plånbok.
Skul­der vid skils­mäs­saVad som händer med en makes skul­der vid skils­mäs­sa.
byta-efternamn-efter-skilsmassa.jpg
Byta ef­ter­namn ef­ter skils­mäs­saHur går man till­väga ifall man vill byta till­ba­ka ef­ter­nam­net?
Två händer med hallon
Att tänka på vid skils­mäs­saInsikt och kun­skap om pengar och skils­mäs­sa.
Ett par som hittar tillbaka till varandra
Ångra skils­mäs­saVi reder ut möj­lig­he­ter­na att ångra en på­bör­jad skils­mäs­sa.
Tonårstjej
Skils­mäs­sa barn över 16 årOlika gäller vid olika ålder på barn vid skils­mäs­sa.
Vind som blåser EU-flagga framför vit byggnad
Skils­mäs­sa och ut­om­lands­bo­en­de part­ner Olika regler be­ro­en­de på var ni bor och med­bor­gar­s­kap.
varannan vecka.jpg
Regler för barn varan­nan veckaEfter skils­mäs­sa är det van­li­gast med varan­nan vecka boende för barn.
Ett hängande hänglås med texten "didn't work out", flera hänglås i bakgrunden
Så han­te­rar dom­sto­len skils­mäs­saHur dom­stols­pro­ces­sen går till vid skils­mäs­sa.
Lila syrener
Fun­de­rar du på skils­mäs­sa?Tips och bra att tänka på när du för­be­re­der dig inför en se­pa­ra­tion.
Kaffe i cafe
Eko­no­mis­ka skyl­dig­he­ter vid skils­mäs­saAtt skilja sig är också en stor eko­no­misk om­ställ­ning.
jens-lelie-u0vgcIOQG08-unsplash.jpg
Se­pa­re­ra som giftaSkill­na­der­na mellan se­pa­ra­tion och skils­mäs­sa som sambos eller gifta.
gift utomlands skilja sig i sverige.jpg
Gift ut­om­lan­ds skilja sig i Sve­ri­geVar skil­jer man sig om man gift sig eller bor ut­om­lan­ds?
Riger i vatten
An­sö­kan om skils­mäs­saVilka papper ni be­hö­ver och hur vet man att skils­mäs­san är klar?
Flicka på pappas axlar kikar efter mamma
Delad vård­nadDelad vård­nad fort­sät­ter au­to­ma­tiskt vid skils­mäs­sa. Vad som gäller.
Bruten länk
Lån i sam­band med bo­del­ning vid skils­mäs­saAllt om lån vid skils­mäs­sa och för­del­ning av till­gång­ar
Barn och mamma spelar
Rätt att um­gås med sitt barn ef­ter skils­mäs­saNi ska ni be­stäm­ma om vård­nad, boende och um­gänge.
En äldre man med rutig skjorta tittar ut över vattnet med blå himmel och moln.
Pen­sion i bo­del­ning vid skils­mäs­saVad som gäller för makes pen­sion vid bo­del­ning på grund av skils­mäs­sa.
Ensamstående mamma håller om sin son
En­sam­stå­en­de för­äl­derOm barn, vård­nad, bidrag och andra stöd du kan söka som en­sam­stå­en­de.
Ho.
Vad hän­der med fö­re­tag vid skils­mäs­sa?Hur delas till­gång­ar­na vid skils­mäs­sa? Vad ska man tänka på?
Spårvagn 3 i Göteborg
Kvar­sitt­nings­rätt - Vad är det?Du kan ha rätt att bo kvar i den ge­men­sam­ma bo­sta­den.
Man som håller upp en bild på sig själv
Be­stäl­la per­son­be­vis för skils­mäs­saPer­son­be­vis för skils­mäs­sa från folk­bok­fö­ring­en.
Flicka med en leksakskamera
Vård­nads­tvistVård­nads­tvist när, hur och varför. Och hur det går till.
Hus på västkusten
Köpa ut hus vid skils­mäs­sa – så fun­ge­rar detEnkelt för­kla­rat hur det fun­ge­rar med hus när ni flyt­tar isär.
Två barn, ca 1 och 3 år, sitter på golvet och den äldre kramar om den yngre.
Skils­mäs­sa och barn - lätt­läst gui­deEn skils­mäs­sa på­ver­kar hela fa­mil­jen inte minst barnen.
Tjeje väntar på tåget
Be­tän­ke­tid vid skils­mäs­saKlart för­kla­rat vad är be­tän­ke­tid vid skils­mäs­sa.
Person är ledsen på stranden
Hur länge kan man vägra bo­del­ning?Bo­del­ning ska ske när man skil­jer sig eller efter ena makens död.
Barn spelar
Un­der­håll vid skils­mäs­saEn skils­mäs­sa på­ver­kar också eko­no­min, inte minst om ni har barn.
fullföljdsansökan.jpg
Full­följds­an­sö­kanVad är full­följds­an­sö­kan och när måste en sådan göras.
Dator och kvinna
Att skilja sig onlineAtt skilja sig och släppa taget är en stor prak­tisk för­änd­ring.
Krossas papper hjärta
Allt om skils­mäs­saAllt du måste veta om skils­mäs­sa - steg för steg.
Bodelningsavtal
Bo­del­nings­av­tal gratis mall och ex­em­pelNär bo­del­ning­en är klar ska ni skriva ett bo­del­nings­av­tal.
ringar.jpg
Vad kostar en skils­mäs­sa år 2024?Vad en skils­mäs­sa kostar år 2024 och vilka kost­na­der ni kan und­vi­ka.
Skinväska på sten
Papper att ha ord­ning på vid skils­mäs­saOm skils­mäs­so­pap­per och hur du se­pa­re­rar steg för steg.
Två olika skor som möts
Bo­del­nings­för­rät­ta­re kost­nadHur en bo­del­nings­man kan hjälpa och vad det kostar.
En besvärad man tittar på laptop-skärm
Skils­mäs­sa i Aatos e-tjänstSkilja sig enkelt genom att an­vän­da Aatos e-tjänst för skils­mäs­sa.
Hund under filt som är arg
Skilja sig på egen hand med en stäm­nings­an­sö­kan för skils­mäs­saOm ni inte är över­ens om att skilja er.
Smidigare juridik, online och enkelt!